Spelen om te spelen als hoofddoel

De basisfunctie van een speelpleinwerking is spelen. Er hoeft op het speelplein niet gespeeld te worden om iets op te steken. Als dat toch gebeurt, is dat prima maar het moet niet. Het is vakantie! Op het speelplein is spelen geen middel, maar een doel op zich. Het gaat om eigen ‘vrije’ tijd van kinderen die ze zelf en ‘zonder agenda’ vorm kunnen geven. In een samenleving waarbij er van kinderen veel verwacht wordt en de druk alsmaar toeneemt, kan het speelplein tijdens vakanties voor velen een verademing zijn. 

Vakantie voor een kind is niet anders dan voor een volwassene. Het staat synoniem voor mogen en niet moeten. Het is kiezen waar je zin in hebt. Alleen dan ben je in staat om een écht vakantiegevoel te ervaren. Elk kind is anders. Het ene kind wil in de zandbak, het andere wil meedoen met een kookactiviteit. Verderop staan er wat vriendinnetjes te dansen, wordt er getimmerd aan een zelfgebouwd kamp, strips verslonden in de hangmat en lopen 2 jongens wat verdwaald rond. Als speelpleinen willen dat kinderen op hun werking een écht vakantiegevoel beleven, dan zijn keuze én variatie noodzakelijk. Dan is mogen en niet moeten het uitgangspunt. 

Grijp deze verkiezingen aan om van je speelpleinwerking een échte vakantieplek te maken. Een plek waar kinderen écht vakantie kunnen beleven. Een plek waar het gaat om het spelen zonder meer, het ‘spelen om te spelen’. 


Als speelpleinen willen dat kinderen een écht vakantiegevoel beleven, dan zijn keuze én variatie noodzakelijk. Dan is mogen en niet moeten het uitgangspunt.

Wat kan jij en je gemeente doen?

Het is de taak van gemeentebesturen om er mee voor te zorgen dat bovenstaande basisprincipes in het DNA van de werking opgenomen geraken, overeind blijven of versterkt worden door:


Waarom onze kinderen steeds minder spelen (en wij met een burn-out thuis zitten)

In juli 2017 verscheen er in de Correspondent (NL) een uitgebreid artikel over spelende kinderen of beter over kinderen die steeds minder tijd en ruimte krijgen om vrij te spelen. Lees het artikel