Investeren in gevarieerd speelmateriaal

Leuk en uitdagend speelmateriaal is één van de troeven van een sterk speelaanbod. Tal van speelpleinwerkingen beschikken over een uitgebouwde materiaalruimte en investeren jaarlijks in nieuwe materialen. Een goede zet, als je het ons vraagt! Maar er moet ook wel wat mee gebeuren! 


Het principe van KEUZE eN VARIATIE moet je vertalen in gevarieerd speelmateriaal. Het is één van de troeven van een sterk speelaanbod.

Wat kan jij en je gemeente doen?

  • Zorg voor een brede waaier aan speelmateriaal: 
    knutselmateriaal, bouwmateriaal, rollend materieel, water- en zandmateriaal, snoezelgerief, kookgerei, sport- en spelmateriaal, audiovisueel materiaal. Voor kleuters en tieners? Thuis niet te vinden? Grote hoeveelheden?

  • Werk mee aan een materiaalbeleid over verschillende jaren: 
    Je droomt van een materiaalcontainer, een trampoline, x aantal gocarts… dure spullen die best wat planning en spreiding op lange termijn vragen. 

OVER Materiaal op je speelplein

De VDS bundelde alle inhoud, cijfers... over speelpleinwerk en materiaal op www.speelplein.net/speelmateriaal.


Cijfers

  • 36.8% van de ouders wil graag meer materiaal op het speelplein. (onderzoek "ouders en jeugdwerk")
  • Bouwmateriaal heeft een populariteitsboost nodig. (speelpleinenquête 2015)