Slim gebruik van infrastructuur

Een locatie exclusief voor speelpleinwerk is niet meer van deze tijd. Slim delen van infrastructuur des te meer.  Uit een onderzoek bij speelpleinverantwoordelijken blijkt helaas dat de huidige, gedeelde infrastructuur waarover zij beschikken (scholen, parochiezalen, openbaar terrein, sporthal, lokalen van de jeugdbeweging…) weinig speelkansen biedt en niet op speelpleinwerk is afgestemd. Bepaalde afspraken rond gedeeld gebruik perken de speelkansen van kinderen in (bv. elke dag alles opbergen). 

Tijd voor actie! 

Wij streven naar:

 • locaties met meer speelkansen (binnen én buiten);
 • een beter gebruik van gedeelde locaties;
 • afspraken die ruimte laten om voluit te spelen.

Er wordt anders gespeeld op een schoolspeelplaats en in klaslokalen tijdens de speelpleinuren dan tijdens de schooluren. Da’s logisch!

Wat kan jij en de gemeente doen?

 • Een gedragen speel(plein)visie helpt om uit te leggen waar speelpleinwerk nood aan heeft qua eigen binnen- en buitenruimte, uitdagende omgeving, speelweefsel… 
 • Voorzie of verbeter de (gedeelde) binnen- én buiteninfrastructuur om speelpleinwerking te organiseren met het oog op meer en betere speelkansen voor élk kind. Bv. stimuleer directies van (gemeente)scholen om te investeren in een groene, avontuurlijke speelplaats.
 • Stimuleer het beter gebruik van gedeelde locaties: ondersteun speelpleinwerk bij onderhandelingen met partners en zorg voor afspraken die ruimte laten om voluit te spelen.
 • Meer do's and don'ts vind je ook terug in de teksten van de Ambrassade.

Gedeeld gebruik

 Een speelpleinwerking in je gebouw/op je terrein te hebben is een meerwaarde! Speelpleinwerk is namelijk een sterk merk.

En dat omwille van:

 • De mogelijkheid om speelkansen aan te bieden aan kinderen (al dan niet reeds aanwezig op de locatie)
 • Het netwerk van animatoren, ouders, jeugdwerk, handelaars, gemeente… waarover de werking beschikt.
 • Het speelmateriaal dat buiten de vakanties kan gedeeld worden.
 • Vrijwilligers die geëngageerd zijn om hun speelpleinwerking kwalitatief uit te bouwen.
 • De laagdrempeligheid van speelpleinwerk waardoor het (speel-)kansen biedt aan diverse kinderen.
 •  

Er zijn drie basisregels om in je achterhoofd te houden bij gedeeld gebruik.  

 1. Het speelplein is een gelijkwaardige partner.
 2. Complementair waar het moet, gelijkaardig waar het kan.
 3. Goede afspraken maken goed gedeeld gebruik.

Het is belangrijk dat partners elkaar en elkaars eigenheid kennen. Speelpleinwerk vergt een specifieke invulling en gebruik van locaties. Laat je partners dus weten waarom jullie animatoren een eigen lokaal nodig hebben (tijdens de zomer en/of tijdens het jaar), hoeveel kubieke meter materiaal precies moet opgeslagen worden, hoeveel verschillende activiteiten er tegelijkertijd doorgaan waarvoor jullie een lokaal nodig hebben… Neem je speel(plein)visie bij de hand!

Lees meer in onze infofiche over gedeeld gebruik.


Voorbeelden & cijfers

 

Overtuig je directie!

Een groene, avontuurlijke speelplaats!

Bijna 40% van de speelpleinwerkingen speelt in een school. De binnen- en buiteninfrastructuur van de school leidt helaas niet tot heel veel speelkansen.

En toch slaagt speelpleinwerk er in om scholen om te toveren tot speelparadijzen, elke vakantie opnieuw.

En ook hier zien we boeiende evoluties. Zowel de overheid als de scholenkoepels zetten meer in op het delen van schoolinfrastructuur :


Nu of nooit! Buitenspelen op de agenda!

Heb je het ook al gemerkt dat avontuurlijke terreinen in jouw gemeente jaar na jaar volgebouwd geraken? Dat het buurtleven en buiten spelen achteruitgaat?

Met Hoe ZOT is ons dorp? heb je een inspraaktool om ook bij kinderen en tieners te horen hoe zij dat ervaren. Je vindt er ook speelruimte-normen en veel inspiratie voor acties.

Ideaal om ‘in te breken’ in het ‘meerjarenplan’ van jouw gemeente, want jouw gemeentebestuur is op dit eigenste moment volop plannen aan het maken voor de volgende 6 jaar. Zorg dat buitenspelen en ruimte voor tieners hierin een thema worden!