Bepaal je eigen prioriteit(en)

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Erna volgt ook een nieuw meerjarenplan. Welke prioriteiten zien jullie er graag in verschijnen voor jullie speelplein? De VDS schuift zelf 7 prioriteiten naar voor waarvan we als koepelorganisatie vinden dat deze een plek verdienen in het meerjarenplan en in de partijprogramma's waarmee politieke partijen ons de komende maanden zullen bestoken. Pluk en/of je eigen prioriteiten!


ALS JE WIL DAT ER NAAR JE GELUISTERD WORDT, MOET JE MET GOEDE IDEEËN EN ONDERBOUWDE ARGUMENTEN AFKOMEN DIE GEDRAGEN WORDEN. ZORG ERVOOR DAT IEDEREEN WINT BIJ JE VOORSTEL.

In 3 stappen

1. Verwerk het verzamelde materiaal

In stap 1 hielpen we jullie door de ideale voorbereiding.
Om je prioriteiten voor de komende jaren te bepalen, legden we al uit dat je eerst op zoek moest naar zoveel mogelijk informatie. Nu is het tijd om de enquêtes te verwerken en de informatie te analyseren.

Maak een SWOT-analyse

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In het Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. De SWOT is een hulpmiddel om de grote hoeveelheid informatie van de interne en externe analyse overzichtelijk en eenvoudig weer te geven. Het idee is om deze elementen systematisch te analyseren om de toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen.

Related image

Meer info over SWOT-analyse, vind je hier.

Maak een mindmap

Een mindmap is een eenvoudige manier om informatie samen te vatten. 

Het resultaat is een samenvatting van verschillende onderwerpen die je helpen om keuzes te maken. Richtvragen om onderwerpen te bepalen: 

 • Zijn er vragen, opmerkingen of bepaalde thema's die vaak terugkomen?
 • Zijn er peilers van het speelpleinbasisschema waar de afgelopen jaren al stevig is op ingezet en anderen die minder aan bod kwamen? 
 • Zijn er bepaalde thema's die de VDS ook als prioritaire onderwerpen heeft bepaald?
 • ...
Of gebruik één van de tools van Debattle

Debattle zorgt voor heel wat interessante tools om tot prioriteiten te komen.

Online en off-line.


2. Keuzes maken

Kiezen is verliezen maar teveel prioriteiten stellen, levert niets op. Misschien hier en daar nog eens een bijvraag of een mening nodig? Doen! Het zorgt voor nog meer gedragenheid. En dan kiezen maar!

Richtvragen om keuzes te maken
 • Rangschik de onderwerpen van belangrijk, naar minder belangrijk voor jullie als ploeg.
  Is er een verschil als je kijkt vanuit de ogen van kinderen, ouders, politici?
 • Wat komt (het speelplezier van) de kinderen het meest ten goede?
 • Waar liggen lokale politici het meest van wakker?
 • Welke elementen sluiten het sterkst aan bij jullie visie?
 • Wat vinden jullie animatoren belangrijk?
 • Denk 6 jaar verder: waar zou je met het speelplein willen staan? Hoe ziet het eruit? Droom luidop. 

3. Prioriteiten uitwerken

Maak de prioriteit concreet en duidelijk. 
Zorg voor voldoende argumenten en achtergrond. Waarop baseren jullie je? 

Goede prioriteiten
 • creëren rechtstreeks of onrechtstreeks speelkansen voor kinderen.
 • zijn onderbouwd met goede argumentatie.
 • zijn SMART-geformuleerd.
 • spreken verschillende politieke doelgroepen/partijen aan.
 • zijn gekozen door de hele speelpleinploeg.
 • zijn realistisch binnen de huidige gemeentelijke context

Bundel alles in een eigen speelpleinmemorandum.
Dit is wat onze speelpleinploeg vraagt van de politiek!

Richtvragen om prioriteiten uit te werken
 • Wat vragen jullie precies = kernboodschap!  
 • Tegen wanneer? 
 • Wat is er voor nodig? 
 • Wat verwacht je concreet van het nieuwe bestuur?
 • Hoe zal je zelf bijdragen tot het slagen van de doelstelling?
 • Hangt er een financieel plaatje aan vast? 
 • Hoe realistisch en haalbaar is wat jullie vragen?
 • De kracht niet de klacht. Zorg voor een positief verhaal!
Argumenteer

Versterk je prioriteit door argumenten te vezamelen

 • Visie
 • Cijfers
 • Link met (visie of inhoud van) politieke partijen
 • Waar burgers/kiezers wakker van liggen
 • Argumenten van de VDS en andere organisaties
 • ...

Klaar? Super!

We zijn héél benieuwd om jullie plannen te horen en jullie prioriteiten te kennen. 
Bezorg ze aan . We gebruiken het overzicht en als voorbeeld voor andere speelpleinen.

Download de poster


De VDS ontwikkelde een bruikbare poster die je zo mee kan nemen naar een stuurgroepvergadering of overleg met je speelpleinploeg. Aan de hand van een tijdlijn tonen we jullie de te nemen stappen richting en na 14 oktober 2018. Stap 2 is het bepalen van (eigen) prioriteiten. 


De VDS schuift 7 prioriteiten naar voor

De VDS schuift 7 prioriteiten naar voor waarvan wij vinden dat ze belangrijk zijn en een plek verdienen in het partijprogramma van elke politieke partij en nadien in het meerjarenplan van je gemeente.


Studiedagen

We organiseerden 2 studie-dagen in februari, om speelpleinen op weg te helpen bij het bepalen van hun eigen prioriteiten en die te communiceren. Benieuwd wat er gezegd is? Stuur ons een mailtje.