Meer tijd en flexibele uren voor beroepskrachten

Of een speelpleinwerking en animatorenploeg draait heeft héél veel te maken met de juiste man of vrouw op de juiste plaats. De rol van de ploegbaas is essentieel. Het moet klikken en alles moet kloppen: timing, stijl, aanpak...

Beroepskracht op een speelplein, een soort apart. Inspireren, hun ploeg coachen, logistiek ondersteunen, evalueren, inhoudelijk bijsturen, ze doen het allemaal. En dat komt de kwaliteit van de werking ten goede. Maar daar is tijd voor nodig.


Beroepskrachten die speelpleinwerk ondersteunen hebben nood aan flexibele uren. Ze moeten kunnen blijven 'plakken'.

Ondersteuning voor eigen gemeentelijke speelpleinwerking

Jeugdambtenaren moeten vaak de taak als speelpleinverantwoordelijke combineren met andere taken. De VDS streeft naar haalbare takenpakketten met voldoende tijd om inhoudelijk bezig te zijn met de speelpleinwerking, de speelpleinploeg te coachen, een band op te bouwen met de animatoren en zelf af en toe mee te spelen. In vakanties, maar ook tijdens het jaar. Beroepskrachten hebben nood aan flexibele uren voor avond- en weekendvergaderingen, voor het inspringen bij problemen of om te blijven “hangen” na de uren zodat ze de ploeg leren kennen.

Ondersteuning voor particuliere speelpleinwerkingen in je gemeente

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij jongeren om een particulier speelplein in de eigen vrije tijd draaiende te houden: administratie, regelgeving, financiën… Er is ook een zeker verloop waardoor kennis sneller dreigt verloren te gaan. Het is niet de taak van een gemeentebestuur om particuliere initiatieven over te nemen en/of te professionaliseren. Het is vooral de taak om aanvullend aanbod op te zetten en anderzijds tijd te maken voor ondersteuning van de bestaande initiatieven. Niet alleen op momenten dat het moeilijk gaat maar ook proactief. Niet alleen logistiek en administratief, maar ook inhoudelijk en op vlak van coaching.

Wat jij en je gemeente doen?


Interview met 2 'ploegbazen'

Aan het woord:

  • Bruno Smet, speelpleinverantwoordelijke van speelplein Rollebolle (Laarne)
  • Roos Eeckhout, speelpleinverantwoordelijke van speelplein 't Hemelrijk (Zottegem).