Uitbraak coronavirus COVID-19

GROEN LICHT VOOR DE SPEELPLEINZOMER

Deze pagina wordt niet langer aangevuld, maar blijft bestaan.
Ondertussen zijn de nieuwe jeugdwerkregels en het draaiboek voor het werkjaar 2020-2021 bekend. Op www.speelplein.net/werkjaar maken wij voor jou de vertaling van alle maatregelen en aanbevelingen op speelpleinmaat voor het nieuwe werkjaar. We blijven alles op de voet opvolgen. 


Lees hier alle verschenen updates tot en met 31/08/2020

NIEUW 31/08: Op de valreep van de zomervakantie kregen we nog een update van Sciensano: de laatste inzichten zetten kinderen tot 12j niet meer bij de hoog-risico-contacten. Dat betekent een versoepeling van de richtlijnen: Kinderen tot 12j moeten enkel in quarantaine geplaatst worden als ze 'onder hetzelfde dak wonen' als iemand ziek is (maw enkel als er een Covid-19 vaststelling is op kamp met overnachting, op internaat, in het gezin...).

Voor speelpleinwerk kan de versoepeling dus worden toegepast: er is geen test/quarantaine nodig voor kinderen tot 12j als er slechts één vaststelling is in de bubbel. Als er meerdere gevallen zijn binnen 1 bubbel, is testen/quarantaine wel nodig.

In geval van twijfel moet contact opgenomen worden met de dienst infectieziektebestrijding van de regio (tijdens het weekend voor dringende vragen bereikbaar op 02-5129389).

De nieuwe procedures (Sciensano) vind je hier terug.   


NIEUW 20/08: Hoe sluit je de zomer af en hoe start je volgend werkjaar op? Gelden de jeugdwerkregels nog in september? Welke maatregelen dienen we te volgen met het jeugdwerk?

Je mag als jeugdwerk fysiek blijven afspreken onder bepaalde voorwaarden:

 • max 50p
 • buiten (of desnoods binnen, maar dan goed gespreid, op afstand, in verluchte ruimtes)
 • onder toezicht van een meerderjarige verantwoordelijke
 • met deelnemerslijst (ifv tracing)
 • met aandacht voor de (hand)hygiëne
 • zonder fysiek contact

De basis hiervoor is het MB waarin sportclubs, verenigingen... bijeenkomsten mogen organiseren tot 50p. Je vindt een uitgebreid antwoord, met voorbeelden, onderaan deze pagina bij 'veelgestelde vragen'.

NIEUW 27/07 (video) - De jeugdwerkregels worden niet gewijzigd. 
Echter lokaal kan een burgemeester bijkomende maatregelen afkondigen (zie update 23/07). 

Toch merken we heel wat ongerustheid bij ouders: waarom alles inperken en jeugdwerk niet. Ze vertrouwen het zaakje niet helemaal. In dit artikel legt de Ambrassade haarfijn uit waarom speelpleinwerk nog steeds ongewijzigd kan doorgaan. Het geeft je mogelijk wat argumententatie richting bezorgde ouders en animatoren. Natuurlijk verplichten we niemand om een speelplein, activiteit of kamp te laten doorgaan en zijn of haar kinderen nog langer te brengen. Die overweging moet elke organisatie en ouder voor zichzelf maken. Weet wel dat als de jeugdwerkregels gevolgd worden het nog altijd veilig is om een vakantie, speelplein of activiteit te organiseren. 

NIEUW 19/07 Nu het cijfer van besmette personen weer stijgt, wil de overheid kort op de bal alle coronagevallen bij jeugdactiviteiten monitoren. Op die manier wil ze tijdig kunnen ingrijpen en goede ondersteuning bieden. Daarom is er nu een nieuw, centraal meldpunt. Voor wat betreft speelpleinwerk werd beslist dat VDS als koepel alle positieve coronagevallen toevoegt. Dat betekent dat je de VDS sowieso op de hoogte brengt wanneer een kind, animator of speelpleinverantwoordelijke op het speelplein besmet blijkt. 

Specifiek rond animatorenactiviteiten willen we benadrukken dat de geest van de maatregelen is om geen nauw contact te hebben buiten de gezins- en speelpleinbubbel. Vergaderen of een bedankingsmomentje binnen de speelpleinbubbel kan met de animatoren die op dat moment op het speelplein staan, eventueel met meerdere bubbels tegelijk als die onderling afstand houden. Het is echter niet de bedoeling om de hele ploeg van de zomer uit te nodigen voor een bedankingsmoment of animatorenactiviteit op het einde van de speelpleinperiode. 

Rond de opkuis op het einde vd speelpleinzomer vroegen we meer duidelijkheid aan kabinet en experts. In afwachting van hun antwoord adviseren we om de gekende JW-regels te volgen, maar zoals steeds ook de geest vd huidige maatregelen. Naast de animatoren vd laatste actieve zomerbubbel kan je gerust ook de andere animatoren inschakelen. Behoud daarbij zeker genoeg afstand, gebruik mondmaskers en denk aan de handhygiëne (niet mixen met de laatste bubbel). Je kan voor die extra animatoren vast wel voldoende 'gescheiden' kuisopdrachten verzinnen. 's Avonds samen iets eten kan, als je ook dat 'individueel' aanpakt (bvb per persoon afhalen of laten leveren, pizza bvb). Dit mag uiteraard geen excuus worden voor een stiekeme BBQ of feestje...

NIEUW 23/07 We zochten uit in welke mate de nieuwe maatregelen (bv. mondmasker verplicht op drukke plaatsen, gemeenten en steden die strengere maatregelen kunnen opleggen lokaal...) betrekking hebben op speelpleinwerk. We ontvingen daarover dit antwoord vanuit de Ambrassade; te vinden bij 'veel gestelde vragen'
NIEUW 13/07 Wat met kinderen die terugkomen van op een vakantiebestemming met de code oranje of rood? We voegden het antwoord toe aan het luik veel gestelde vragen. 
NIEUW 02/07 We voegden kant-en-klare voorbeeldbrieven toe in het geval van een (mogelijke) besmetting op het speelplein. Daarnaast hebben we nog enkele zaken uit de noodprocedure verduidelijkt. Je vindt alles op deze pagina bij veelgestelde vragen
NIEUW 24/06 Een online contactlogboek werd toegevoegd aan het puntje 'Je werkt verplicht met een aanwezigheidslijst en medische fiche'
NIEUW 28/05: Bij 'wie kan deelnemen' voegden we de lijst met risicogroepen toe + inhoudelijk stukje
NIEUW 29/05: Bij het stukje 'voor- en naopvang' voegden we het draaiboek kinderopvang toe. 
NIEUW 01/06: Voorbeelden van andere speelpleinwerkingen qua aanpak en communicatie als inspiratie.
NIEUW 03/06: Enkele veel gestelde vragen
NIEUW 04/06: Bestel je gratis hygiënepakket als speelplein. OP = OP
NIEUW 07/06: N.a.v. de beslissingen op de Veiligheidsraad van 3/06 kwam er meer duidelijkheid rond de periode tussen 08/06 en 30/06: Tot en met 30 juni mag je maar met 20 personen aanwezig zijn voor bv. opbouw en voorbereiding speelpleinwerk. Meer lees je onder organisatorische maatregelen. 
NIEUW 08/06: Alle bijlagen bij de draaiboeken zijn klaar en vind je hier
NIEUW 10/06: Extra tips over het doorgeven van materiaal tussen bubbels onder 'Extra hygiënische maatregelen: materiaal'
NIEUW 11/06: Vertaling van de one-pager naar ouders omtrent corona en het jeugdwerk. Te vinden bij de zomerplannen op deze pagina.
NIEUW 12/06: We vernemen zonet dat de noodprocedure nog werd aangepast na overleg met artsen en de GEES. Op de site van de Ambrassade vind je momenteel nog de 'verouderde' versie. We houden jullie op de hoogte ivm de nieuwe versie en eventuele bijhorende 'Veelgestelde Vragen'. 
NIEUW 16/06 - 16u20: Er bestaat een vernieuwde noodprocedure en duidelijke flowcharts met de uitleg wat je moet doen bij een (vermoeden van) besmetting. Je vindt ze hier en verspreid over de site. 
NIEUW 18/06: De Noodprocedure en de flowchart over hoe je moet handelen bij een (vermoeden van) besmetting werd aangepast aan de realiteit van dagaanbod; zoals speelpleinwerk. Onze site werd aangepast aan deze informatie. 
NIEUW 19/06 Er zijn vernieuwde regels omtrent busvervoer. Lees er alles over op de website van de Ambrassade.

 


Jeugdwerkregels en zomerplannen voor speelpleinen

Perspectief voor 185.000 kinderen en 23.000 animatoren. Achter de schermen werkten we met alle organisaties in het jeugdwerk, overheden en experts nauw samen aan een veilig, verantwoord kader rond zomeractiviteiten met kinderen en jongeren, inclusief speelpleinwerk.

Sinds vandaag (22/05) zet het federale Overlegcomité het licht op groen met duidelijke jeugdwerkregels (= verplichte maatregelen), aangevuld met aanbevelingen in zomerplannen voor de verschillende types jeugdaanbod (≠ verplicht, maar ten zeerste op te volgen). De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) was voortrekker bij het schrijven van het zomerplan: 'dagaanbod voor wisselende groepen'.

Wat vooraf ging...

In de schoot van de Ambrassade (het verzamelde jeugdwerk zeg maar) komen 3 taskforces bijeen. De VDS zetelt in 2 daarvan, zomer en financiën, de 3de, kinderen en jongeren in maatschapelijk kwetsbare situaties volgen we op via verslag. 

Doel is om als jeugdsector de krachten te bundelen en met betrekking tot corona gedragen standpunten en advies mee te geven bij beleidskeuzes -en maatregelen die de Nationale veiligheidsraad, de taskforce exitstrategie en de Vlaamse Regering nemen. We worden ondertussen (h)erkend als expertengroep en de te betrekken actor mbt beslissingen over jeugdactiviteiten, jeugdkampen, jeugdvakanties, jeugdverblijven, jeugdaanbod van lokale besturen.  

Graag een speelpleinzomer, maar er zijn grenzen 

We geloven in het feit dat speelpleinwerk een belangrijke plek kan zijn om het sociale, fysieke en psychologisch welzijn van kinderen en jongeren die al een tijdje thuis zitten aan te wakkeren. We streven dan ook naar een zo goed mogelijke, 'coronavriendelijke' speelpleinzomer met optimale speelkansen voor kinderen en jongeren om ‘hun ding’ te doen. Lokaal op maat en met oog voor de eigenheid van elk initiatief. 

De VDS zal lokale speelpleinwerkingen adviseren om open te gaan... 

 • ...als het veilig kan voor iedereen op het speelplein. 
  De gezondheid van iedereen staat voorop, zonder twijfel.
 • ...als er tijdig door de Veiligheidsraad wordt beslist waardoor er voldoende tijd is om voor te bereiden. (ten laatste in de 2de helft van mei)
 • ...wanneer maatregelen in onze ogen voor de meeste speelpleinwerkingen haalbaar zijn (bv. spelen met 1,5m afstand is onmogelijk). Speelpleinwerk moet speelpleinwerk kunnen blijven

Indien de speelpleinzomer zou worden afgeblazen, dan dragen we uiteraard graag bij aan een alternatief initiatief om het opvangprobleem op een zo speels mogelijke manier mee in te vullen. Dat gebeurt dan niet onder de noemer ‘speelpleinwerk’ omdat we de eigenheid ervan ook voor de toekomst willen bewaken. 

Campagne Corona en het jeugdwerk 

Aan de hand van een 10-tal uitspraken brengen we de kracht, diversiteit, uitdagingen, bezorgdheden van en voor het jeugdwerk in coronatijd naar buiten brengen. Bedoeling is dat we op die manier vanuit het volledige jeugdwerk in eenzelfde stijl, verschillende boodschappen brengen en de kracht van ons geheel tonen. Je zag ze ongetwijfeld al passeren op sociale media, ook zopas op sociale mediakanalen van de VDS.

Een dossier met aanbevelingen 

Er wordt gewerkt aan één ‘generiek’ protocol met maatregelen (= verplicht) en aanbevelingen (≠ verplicht) voor alle jeugdinitiatieven. Daarnaast komen er een verschillende draaiboeken voor verschillende types jeugdwerkactiviteiten, o.a. eentje specifiek voor dagaanbod/speelpleinwerk (dagelijks wisselende groepen) met bijkomende aanbevelingen en scenario's. De VDS is voortrekker bij het schrijven van dat draaiboek. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. 

Het protocol en de draaiboeken worden als advies gebruikt voor de Nationale Veiligheidsraad, Expertengroep Exitstrategie, Vlaamse regering en Minister van Jeugd. We zoeken daarbij afstemming met andere sectoren, bv. kinderopvang.   

 • Waar ligt jouw speelplein van wakker?
  Om dat dossier te onderbouwen verzamelt de VDS alle speelpleinbezorgdheden die bij ons toekomen en die we oppikken in 5 categorieën: animatoren, infrastructuur, financiën, praktische organisatie en kwetsbare kinderen en jongeren. Het helpt ons enorm om een strategie en aanbevelingen voor een 'coronavriendelijke' speelpleinzomer met maatregelen uit te denken.

 • Wat is de financiële impact op jouw speelplein
  De VDS tracht in kaart te brengen wat de financiële impact is van corona op jouw speelplein. We nemen deze cijfers mee om aan te kaarten bij de overheid. Concreet willen we inschatten hoe groot het verlies is tot nu toe en hoe je het inschat voor de periode mei/juni en de zomervakantie.

Een Een dossier met aanbevelingen 

 • Op www.bataljong.be slaan VDS, de Ambrassade, VVSG en Bataljong de handen in elkaar om concrete tips en aanbevelingen te voorzien voor lokale besturen m.b.t. hoe ze kinderen, jongeren en hun organisatie kunnen ondersteunen. Dit gaat enerzijds over de zomervakantie, maar evengoed over financiële ondersteuning of hoe ze jongeren in specifieke situaties verder kunnen ondersteunen. Bedoeling is dat deze plek blijft ‘groeien’ met tips/aanbevelingen naargelang er meer duidelijkheid komt over de maatregelen en de gevolgen voor het lokale jeugdwerk en kinderen en jongeren. Vanaf volgende week (27 april) wordt een apart webluik voor lokale besturen gelanceerd. 
 • Op deze eigen webpagina blijft de VDS ook alle aanbevelingen bundelen die specifiek bruikbaar zijn voor speelpleinwerk. We vertalen ze op maat van speelpleinwerk.


Liever een late 'ja', dan een vroege 'nee'.

Op 2 april reeds riepen we ouders, lokale besturen en speelpleinorganisatoren op om af te wachten: 'Beslis nog niets over de zomer: Een jeugdkamp is geen muziekfestival.' De redenen daarvoor lees je hieronder. Maar het verschil tussen “wacht nog even” & “wacht nog tot..." merken we is voor velen onder jullie moeilijk. De vraag naar duidelijkheid is groot. 

"De VDS vindt het goed dat de veiligheidsraad op dit moment nog geen beslissing heeft gemaakt over het verloop van de jeugdwerkzomer. Dat was ook onze uitdrukkelijke vraag samen met een heleboel andere jeugdwerkpartners. We vrezen ervoor, net zoals we vandaag bij de zomerfestivals zien, dat wanneer we de veiligheidsraad vragen om een beslissing te maken over het al dan niet doorgaan van de jeugdwerkzomer het besluit op dit moment vanuit veiligheidsoverweging negatief zou zijn. We willen zoals gezegd de speelpleinzomer - waar iedereen zo naartoe leeft - zoveel mogelijk 'redden'. 

Daarom zijn we bereid om nog iets langer te wachten en pleitte de VDS op de taskforce zomer voor een concrete datum waarop een definitieve beslissing over de jeugdwerkzomer zou vallen. Zo weten speelpleinorganisatoren wanneer ze een beslissing vanuit de regering mogen verwachten. We zoeken balans tussen 'tijd winnen' (om te kijken hoe de epidemie evolueert en niet te vroeg de droom van veel kinderen en jongeren te doorprikken), en 'duidelijkheid scheppen' (zodat er ook voor organisatoren, lokale besturen, ouders... nog mogelijkheden zijn om te schakelen naar een plan B). Er werd op de taskforce zomer geen consensus gevonden qua datum. Zo is er een groot verschil tussen aanbieders van 'vakantiekampen' die nu al een beslissing willen en jeugdbewegingen die tot het allerlaatste moment willen wachten. De vraag naar een concrete beslissingsdatum werd dan ook niet vanuit de taskforce zomer aan de veiligheidsraad overgemaakt. Doel blijft voor de VDS om vanuit de sector één of eventueel een lijstje van meerdere data toespitst op verschillende jeugdwerkinitiatieven bij de veiligheidsraad naar voor te schuiven."  

Ons standpunt (16/04)

Vanuit de VDS zijn we ervan overtuigd dat minstens een maand voor de zomer een besluit vanuit de regering zou moeten volgen, willen speelpleinorganisatoren zich voldoende kunnen voorbereiden. Al dan niet over heel de zomer of een stuk van de zomervakantie. In de taskforce zomer zal de VDS dan ook pleiten om ten laatste op 20/05 duidelijkheid te bieden over de speelpleinzomer. Komt die duidelijkheid er niet, dan bekijkt de VDS nog welk advies het zelf geeft aan de speelpleinen.  


Gedragen door lokale besturen en de minister (22/04)

Uit een bevraging van Bataljong bij alle lokale besturen blijkt dat ook zij vragen naar een eerste beslissing rond de 20ste mei. De minister begrijpt de vraag van de sector en de lokale besturen erg goed en is een sterke medestander en voortrekker in het schrijven van een goed scenario voor de zomer. Hoop doet leven. Dat verkondigde hij op 22 april in het Vlaams Parlement. Liever een late ‘ja’ dan een vroege ‘neen’... 🙏 

#helemaalspeelplein

In afwachting van een concreet besluit en meer duidelijkheid, roepen we alle lokale speelpleinwerkingen op om verder in te zetten op de voorbereiding van speelpleinwerk zoals gepland. Al is het maar om animatoren perspectief te bieden, samen te brengen... We geloven in de wendbaarbeid en veerkracht van alle lokale speelpleinwerkingen om programma's creatief aan te passen, de veiligheid en gezondheid van iedereen indachtig. We maakten een specifieke pagina: www.speelplein.net/voorstel  


Waar ga je vanuit bij het toepassen van maatregelen en aanbevelingen?

 • De veiligheid van kinderen, animatoren, verantwoordelijken, ouders… is een basisvoorwaarde voor de opstart van je speelpleinwerking. 
 • Pas de opgelegde maatregelen toe, volg zoveel mogelijk de aanbevelingen. Interpreteer de maatregelen niet strenger dan nodig (bv. geen bubbels van 20, als 50 toegestaan is - toch mondmasker verplichten terwijl dat niet verplicht wordt - ...), maar spring er net zomin creatief mee om. Ga niet op zoek naar ‘grijze zones’, volg de ‘geest’ van de maatregelen.
 • Probeer een zo veilig mogelijke speelomgeving te garanderen met zoveel mogelijk speelkansen voor zo veel mogelijk kinderen, waarbij je het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt.
 • Zet het belang van kinderen en jongeren centraal. Kies, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun vakantie. 
 • Bewaar de eigenheid van speelpleinwerk bij aanpassingen zoveel mogelijk: spelen om te spelen, speelplein is jeugdwerk, speelpleinwerk is laagdrempelig. Waar dat niet lukt, moet het gaan om tijdelijke aanpassingen die nadien weer worden afgebouwd.
 • Richt speciale aandacht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongereen kinderen en jongeren met een beperking.
 • Stem af met andere lokale organisatoren van vrijetijdsaanbod én opvanginitiatieven zodat aanpak en communicatie naar kinderen, ouders en begeleiding op elkaar is afgestemd.   

We staan voor je klaar!

We beseffen dat het voor alle speelpleinorganisatoren een enorme inspanning vraagt om deze maatregelen en aanbevelingen toe te passen, maar we geloven ook in de wendbaarbeid en veerkracht om programma's creatief aan te passen en de veiligheid en gezondheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen. Het zomerplan is een ondersteunend instrument, maar speelpleinwerk is lokaal zo divers dat elke organisator een eigen vertaling zal moeten maken. Je kan de komende dagen en weken zeker terecht bij de VDS om mee te zoeken naar oplossingen en antwoorden op vragen.  


Maatregelen gelden voor juli én augustus, maar kunnen onder invloed van nieuwe evoluties altijd wijzigen.


Maatregelen en aanbevelingen voor je samengevat

De geest van de maatregelen

Alle maatregelen hebben een aantal welbepaalde doelen:

 • Superverspreiders tegengaan: Ervoor zorgen dat een besmet persoon zo weinig mogelijk andere personen kan besmetten.
 • Verspreiding binnen groepen vermijden en vertragen: Ervoor zorgen dat in het geval van een besmetting zo weinig mogelijk mensen in dezelfde contactbubbel besmet raken.
 • Contact tracing mogelijk maken: Ervoor zorgen dat in het geval van een uitbraak zo snel mogelijk maatregelen kunnen genomen worden om de verspreiding te stoppen.

Afstand houden, extra hygiënemaatregelen toepassen en zoveel mogelijk contact met verschillende mensen vermijden zijn daarbij essentieel.

Volg dus steeds de 'geest van de maatregelen'. Ga niet op zoek naar grijze zones of manieren om regels om te buigen. Houd bij het maken van keuzes steeds dit doel in het achterhoofd: verdere besmetting tegengaan. Enkel zo kunnen we werken aan een jeugdwerkzomer voor ieder kind.

Zowel 'de jeugdwerkregels' als 'de zomerplannen' zijn opgedeeld in 4 onderdelen

1. Deelnamevoorwaarden

Wie kan deelnemen?

Bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren vanuit het recht op spelen, op vrije tijd, participatie en engagement mee kunnen op kamp of kunnen deelnemen aan jeugdactiviteiten zoals speelpleinwerk. Het is wel van belang dat we bepaalde risicogroepen ook beschermen zodat we geen gezondheidsrisico’s nemen.

 • Risicogroepen: Experten schuiven een lijst met risicogroepen naar voor. Indien een kind/jongere (bv. ook animatoren) deel uitmaakt van een risicogroep hebben ouders de verantwoordelijkheid om op de medische fiche aan te geven of de ziekte/aandoening onder controle is (bv. met medicatie). Bij twijfel zal er voorafgaandelijke toestemming van huisarts nodig zijn om te kunnen deelnemen aan het aanbod. Het is niet de bedoeling dat speelpleinen zelf de lijst met risicogroepen naast hun medische fiches leggen en triage gaan doen. Je communiceert wel de lijst aan ouders. Zij maken de inschatting of hun kind kan komen. Bij twijfel raadplegen ze de dokter. 

 • Ziekte: Kinderen en jongeren die ziek zijn of waren (symptomen in de voorbije 3 dagen) kunnen niet deelnemen aan het aanbod.

Er is géén probleem met inclusief speelpleinwerk.
Kinderen of jongeren met een beperking behoren niet automatisch tot de risicogroep!

Je werkt verplicht met een aanwezigheidslijst en medische fiche

Hou een aanwezigheidregister en medische fiches bij 

 • Elke speelpleinorganisator zorgt voor een aanwezigheidsregister en medische fiches van elk kind/animator (bij inschrijving of ten laatste op de dag zelf) en kunnen deze ter beschikking stellen van de bevoegde Tracing-instanties. Dit vermeld je minstens op je medische fische. 

Hou een contactlogboek bij.

 • Je houdt ook een contactlogboek (voorbeeld) bij waarmee je kan aantonen wie met wie in contact kwam tijdens de speelpleinwerking. In het draaiboek lees je hoe een contactlogboek eruit ziet en in de bijlage staan standaardvragen voor het aanvullen van je medische fiche. Bewaar het contactenlogboek tot minstens 1 maand na de activiteit. Als een kind of animator ziek werd tijdens de speelpleinwerking, kan jouw organisatie gecontacteerd worden om je logboek te delen.  

 • Download de handleiding om een online contactlogboek bij te houden. Met dank aan de vrijwillige inzet van een scoutsleider!

Het is van absoluut belang dat elk speelplein deze maatregelen serieus neemt en opvolgt. Als je deze gegevens niet volledig bijhoudt, wordt heel de (speelplein)zomer in gevaar gebracht. Voor de overheid is het heel belangrijk om mogelijke besmette personen te traceren om bepaalde versoepelingen mogelijk te maken. Ga dus met heel veel zorg om met deze nieuwe vorm van administratie. Respecteer de privacyregels (= GDPR), pas je privacyverklaring aan indien nodig.

 

Tracing

Het kan zijn dat je door het contactcentrum opgebeld wordt om jou te melden dat er een besmet persoon deelnam aan jouw aanbod, dan zullen ze jou vragen om alle andere deelnemers uit die bubbel daarvan op de hoogte te stellen. Het kan ook zijn dat de ouders van het kind jou zelf op de hoogte brengen. Ook dan moet je iedereen op de hoogte stellen.

Om meer zicht te krijgen op besmettingsgevaren in collectiviteiten zoals jeugdkampen, vakanties, dagactiviteiten wordt gevraagd om een excel ingevuld door te sturen naar   

Er worden een aantal gegevens gevraagd die je dus moet doorgeven, omdat we weten dat dit GDPR gewijs niet altijd evident is, heeft de Ambrassade dit samen met Switch uitgezocht en kunnen we bevestigen dat er een voldoende grond is om alle gegevens (ook rijksregisternummer) op te vragen (wel enkel en alleen in functie van invullen van gegevens voor tracing nadien, dus niet langer houden dan nodig).

Om jullie te helpen bij die tracing kan je een in te vullen excel en een voorbeeldbrief voor ouders vinden op de site van De Ambrassade.  

Indien je zelf een besmetting hebt op jouw speelplein dien je de aanwezigheidslijst door te mailen naar . nadat je een melding maakte via het meldpunt.

Voor Brusselse werkingen in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor contactopsporing. Je neemt dus contact op met sels">sels, nadat je een melding maakte via het meldpunt.


Binnen een bubbel kan je voluit spelen. Je hoeft geen 1,5m afstand te houden. Mondmaskers zijn niet nodig. Bij +12-jarigen gelden strengere regels, maar ook daar zijn mondmaskers niet nodig.

2. Organisatorische maatregelen

Je werkt verplicht in contactbubbels van MAX. 50 personen per week

Je werkt verplicht in contactbubbels

 • Alles wordt georganiseerd en uitgevoerd in contactbubbels van MAX. 50 personen (= kinderen én animatoren), gescheiden van elkaar. Dat principe geldt ook na de speelpleinuren voor animatoren (opbouw, voorbereiding, vergaderen, vorming). Waar het kan blijft digitaal de norm. Indien je toch samen komt: hou minstens 1,5m afstand, deel taken op per bubbel, gebruik eventueel mondmaskers als afstand houden moeilijker lukt).

  !! UPDATE VANAF 08/06 tot 30/06 !!

  Tot en met 30 juni mag je maar met 20 personen aanwezig zijn (of in strikt gescheiden groepen van 20 personen) voor bv. opbouw, voorbereiding, opleiding (bv. vorming ter plaatse) speelpleinwerk. 
  > Als jullie toch met meer dan 20 zijn, kan je verschillende groepen van 20 personen tegelijk op je locatie laten samen komen mits er strikt afstand bewaard wordt tussen deze groepen.
  > Minimaal één persoon treedt op als begeleider van de groep. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. De begeleider is inbegrepen in deze 20 personen.
  > Hou tijdens activiteiten gegevens van aanwezigen bij inzake contact-tracing.
  Lees het volledige document met richtlijnen tussen 08/06 - 30/06.

 • Bubbels gelden minstens voor 1 week (= 7 dagen). Dit is nodig om zeker te zijn dat niemand binnen de bubbel symptomen ontwikkelt. Binnen dezelfde week mag je niet wisselen van jeugdactiviteit. Kinderen en animatoren mogen NIET aaneensluitend van de ene jeugdactiviteit naar de andere gaan. We vragen om er twee dagen tussen te laten. 
 • Een speelpleinwerking kan bestaan uit meerdere contactbubbels tegelijk. Binnen één bubbel kan je er voor kiezen om zelf nog kleinere groepen te samenstellen met aparte en gezamenlijke activiteiten = eigen keuze.
 • Als speelpleinorganisator zorg je ervoor dat deze opdeling duidelijk is voor iedereen (bv. bij gebruik infrastructuur, terrein, materiaal... - werk waar het kan visueel). In een ideaal scenario heeft elke bubbel eigen (basis)materiaal en eigen speel- en eet- en sanitaire ruimtes. 
 • Elke contactbubbel wordt begeleid door vaste animatoren.
 • Omwille van verhoogd risico op virusoverdracht gelden strengere hygiënische regels voor +12 (zie verder). –12 en +12 door elkaar mixen in één bubbel mag, maar dan gelden de strengere voorschriften voor de héle bubbel, ook voor -12-jarigen. De leeftijdsopsplitsing is de fysieke leeftijd, niet mentaal (bv. kind van 15 met een verstandelijke beperking die normaal met jongere kinderen speelt is nu een groter risico). Ons advies,: iedereen die geboren is in of voor 2007 zit sowieso in een aparte groep. Kinderen geboren in 2008 kunnen eventueel kiezen (bv. sta toe dat een kind van 12,5 jaar met de vriendjes kan spelen in dezelfde bubbel die nog geen 12 zijn, hier gelden de strikte maatregelen niet).   
 • Broers en zussen spelen best in dezelfde bubbel gezien ze ’s avonds ook in hun gezinsbubbel contact hebben. Indien het leeftijdsverschil zo groot is dat het teveel impact heeft op je werking hoeft dit niet. Waar het kan een aanrader, wring je niet in bochten.
 • Bij georganiseerd (bus)vervoer door het speelplein hou je ten allen tijde rekening met je bubbels. Kan dit niet: bewaar dan 1,5m afstand en gebruik mondmaskers bij +12. Kan je deze maatregelen niet volgen, organiseer dan geen busvervoer. 
 • Bij het toekomen op het speelplein worden kinderen meteen in de juiste bubbel geplaatst. De opvang gebeurt dus ook in dezelfde bubbels als de speelpleinuren. 
 • (Warme) maaltijden bereiden op het speelplein (of via een traiteur) kan. We adviseren het gebruik van mondmaskers en handschoenen bij het meer intensieve kookwerk. Het kookteam mengt zich niet in de bubbels.

Aanbeveling: Laat zoveel mogelijk toe om per dag en de dag zelf in te schrijven.

Werk met bubbels per week, maar laat ook ruimte om in te schrijven voor enkele dagen van die week / de dag zelf in te schrijven (bv. i.f.v. kwetsbare kinderen/gezinnen en eigenheid speelpleinwerk). Let er steeds op dat kinderen en animatoren op je speelplein per week nooit met meer dan 50 anderen (dan die van hun bubbel) in contact komen. 

 • bv. schrijft Aisha vooraf in voor maandag, dinsdag en vrijdag. Dan betekent dit dat Aisha haar plaats op woensdag en donderdag onbezet blijft. 
 • bv. schrijft Joris op maandag ter plaatse in en wordt hij bij een contactbubbel geplaatst waar er ruimte is voor 'dagplaatsen', dan neemt Joris die plaats in voor een volledige week. Komt hij later die week opnieuw naar het speelplein, dan wordt hij dus terug in zijn eerdere contactbubbel geplaatst. Komt hij de rest van die week niet meer, dan blijft de plaats onbezet.     


Voor een organisator heeft het veel voordelen om niet te kiezen voor ‘dagplaatsen’: minder administratieve rompslomp, geen wachtrijen, vooraf duidelijke lijsten i.f.v. contacttracing, max. capaciteit bezet/animatoren efficiënt ingeschakeld, moeilijke communicatie naar ouders… Toch hopen we in het belang van kwetsbare kinderen en jongeren dat veel organisatoren de keuze wel maken om met ‘dagplaatsen’ te werken. Dat er eventueel samen met het Sociaal Huis samen naar oplossingen wordt gezocht.  

 • Probeer in te schatten hoeveel ‘dagplaatsen’ er moeten worden vrijgemaakt. Men kan zich moeilijk baseren op de inschrijvingen van vorige jaren, gezien de uitzonderlijke situatie (= minder kinderen op vakantie met ouders <> angst om kinderen in te schrijven).

  Mogelijke graadmeters:
      > eerste inschrijfgolf is een indicatie. Voldoende plaatsen? Extra bubbels creëren?
      > inwoners bevragen / ouders die eerder gebruik maakten van speelpleinwerk bevragen.

  Te vermijden:
      > ‘kamperende ouders’ die lang vooraf zeker willen zijn van een plekje.
      > wachtende ouders met kinderen naar huis sturen omdat het volzet is. 


Onze voorkeur:
 Een ouder betaalt enkel die dagen dat het kind komt, niet per week. 

Voorbeelden m.b.t. indeling van bubbels.

Alle voorbeelden gaan uit van volgende principes: 

 • 50 unieke kinderen en animatoren per bubbel
 • Stimuleren om zoveel mogelijk vooraf in te schrijven per week. 
 • Aanbieden dagplaatsen, waarbij kinderen die de dag zelf inschrijven in de bubbels geplaatst worden waarin ze die week al verbleven. 
 • Waar het kan kiezen kinderen in welke bubbel ze spelen (i.f.v. vriendjes)


Maar maken andere keuzes qua indeling

 1. Scenario 1: Opdeling per leeftijdsgroep (broers en zussen zitten niet per sé bij elkaar)
 2. Scenario 2: Geen opdeling leeftijdsgroepen (broers en zussen bij elkaar, tieners apart)
 3. Scenario 3: Geen opdeling leeftijdsgroepen
  (broers en zussen bij elkaar, tieners apart - al dan niet met een apart speelaanbod in bubbels)
 4. Scenario 4: Geen opdeling leeftijdsgroepen (broers en zussen bij elkaar, ook tieners)

Deze scenario's zijn niet nominatief en gelden louter als voorbeeld. 
Het speelsysteem binnen de bubbels kan naar believen worden ingevuld met (keuze)activiteiten, speelhoeken en spontaan spelen. Voor +12 gelden er wel striktere maatregelen m.b.t. het speelaanbod. 

Aanbeveling hou bubbels over weken ook zoveel mogelijk in stand

Er wordt minstens gevraagd om per week het aanbod / bubbels te bekijken. Maar mocht het mogelijk zijn om animatoren en kinderen langer in dezelfde bubbels te houden dan doe je dat best. 

Aanbeveling m.b.t. mobiele speelpleinwerkingen

De vrijblijvendheid en het binnen-buiten-loop-principe van mobiele werkingen komt in het gedrang met het organiseren van bubbels. Elke mobiele speelpleinwerking zal zich volgende vragen moeten stellen

 • Hoeveel kinderen bereik je op 1 week? Meer dan 50 unieke kinderen/animatoren? Kan je ook hier een opdeling maken qua bubbels?
 • Spendeert jouw werking zich normaal standaard op dezelfde plek of reis je elke dag rond in de gemeente? Beide hebben gevolgen. Indien je steeds op dezelfde plek blijft, heb je meer kans dezelfde kinderen te zien en dus netjes in dezelfde bubbel(s) te kunnen werken. Indien je rondreist kan je niet garanderen dat jouw animatoren niet méér dan 50 kinderen per week zien en zo dus de bubbel te groot wordt. Hoe los je dit op?
 • Hebben jullie een manier om te noteren welke kinderen er deelnamen aan de mobiele werking? Hoe kan jouw werking er in slagen om de juiste gegevens te verzamelen voor de contact-tracing indien nodig? 
 • Werk je dagelijks met een wisselend animatorenbestand of zijn het steeds dezelfde animatoren op een week? Is dit wisselend, zal dit er voor zorgen dat jouw bubbel kleiner wordt. Zijn dit steeds dezelfde, dan heb je reeds een vast aantal mensen in je bubbel zitten en is het makkelijker te weten wanneer je aan 50 individuen zit.
 • Heb je voldoende materiaal ter beschikking om verschillende bubbels kinderen te entertainen? Heb je de juiste voorzieningen om kinderen tijdig de handen te laten wassen of het materiaal te reinigen?


Onze aanbeveling:
 Mobiele speelpleinwerkingen hebben een belangrijke functie, zeker voor kinderen in kwetsbare situaties. Tracht dit aanbod kost wat kost te organiseren. Je zou bv. gedurende 1 week op het zelfde pleintje/plek kunnen spelen i.p.v. elke dag op een andere plaats neer te strijken. Zo kan je beter een inschatting maken van hoeveel kinderen er zullen komen spelen en met hoeveel bubbels je zal moeten werken. Werk steeds met dezelfde animatoren per week en zorg voor voldoende ontsmettingsmateriaal (water, zeep, papieren zakdoenen, ontsmettingsgel, eventueel mondmaskers...). Streef naar een volledige medische fiche en contactgegevens maar zorg dat je minstens de naam en familienaam van het kind en een telefoonnumer van de ouders kent. 

Aanbeveling: Ga bewust om met maximumcapaciteit

 • Maak een voorzichtige inschatting over hoeveel kinderen je speelplein deze zomer kan ontvangen (max.capaciteit, op basis van contactbubbels) en ontwikkel een procedure voor wanneer die overschreden wordt.
 • Bereid je voor op het moment dat de vraag groter is dan het aanbod (= gezinnen niet op vakantie, kinderen niet naar de grootouders…).
 • Wie laat je wel toe, wie niet? Heb extra aandacht voor kwetsbare groepen. Een inschrijfstop kan tijdelijk omwille van uitzonderlijke omstandigheden, maar is uitzonderlijk en moet vermeden worden. (= eigenheid speelpleinwerk). 
 • Probeer de grenzen van je gemeente open te houden (= gemeentesolidariteit m.b.t. inschrijfstops). Belangrijker om te vertrekken vanuit het perspectief van het kind. Wat met een kind van gescheiden ouders of dat op een school zit in een andere gemeente en bijgevolg zijn vriendjes/klasgenootjes moet missen op het speelplein.

 

Aanbeveling m.b.t. georganiseerd vervoer

 • Het is wenselijk dat ouders kinderen zoveel zelf ter plaatse brengen, maar dat is helaas niet voor iedereen mogelijk. Voor sommige kinderen is geregeld busvervoer de enige manier om deel te nemen aan speelpleinwerking.
 • Wil je toch georganiseerd busvervoer (al dan niet uit noodzaak): Bekijk of extra bussen een optie zijn inzake maximale spreiding? Wat is de meerkost? Kan je rekenen op een lokaal bestuur ter ondersteuning? Maak je een onderscheid tussen welke kinderen wel en welke kinderen de bus niet kunnen nemen? Er is intussen ook een uitgebreid protocol mbt busvervoer. (kreeg op 19/06 een update) 
 • Onderzoek alvast of je alternatieven kan voorzien voor busvervoer van en naar het speelplein. Je kan nadenken over wandel- en fietsroutes als de afstand dat toelaat. Als kinderen en animatoren niet op je reguliere speelpleinwerking geraken, moet je misschien even bekijken hoe jij naar hen kan komen (bv. gespreid aanbod in de stad). 
 • Kinderen vervoeren met de eigen wagen: -12 geen mondmasker (per bubbel) / + 12 wel mondmasker (per bubbel)  > contactoppervlakken (deurklinken) reinigen voor en na autorit met water en zeep + aandacht voor algemene hygiënemaatregelen (bv. niezen, handen wassen...)

Aanbeveling m.b.t. de start van de speelpleinzomer

 • Start speelpleinwerk ten vroegste 6/7
  > meer tijd, deliberaties lopen door tot 4/7 – school nog in gebruik?
  (1 op 3 speelpleinwerkingen speelt op een school)

 • Niet beginnen op 1/7 houdt ook in dat kinderen maar 1 weekengagement hebben opgenomen = school. Indien het speelplein wel begint op 1/7 worden die weekengagementen onvermijdelijk gemixt. 

Aanbeveling: Bubbels zoveel mogelijk op hetzelfde terrein/in de buurt 

Onze voorkeur: i.f.v. opvolging, logistiek, gedeeld materiaal, ophalen en brengen van kinderen door ouders... raden we speelpleinen aan om alle bubbels op hetzelfde terrein/ in de buurt te organiseren.  

1. Ga op zoek naar mogelijkheden op je huidige locatie

 • Spreek met de eigenaar over het ter beschikking stellen van extra binnen- en buitenruimte
 • Is het mogelijk om extra ruimte te creëren (tenten, containers, afdak…)?
 • Wie kan daarvoor zorgen? (lokaal bestuur, brandweer, ouders, huren bij een firma…)
 • Wat gaat het kosten en wie gaat dat betalen?
 • Is het toegelaten? (Doorgang brandweer, veiligheid, toestemming eigenaar…)

2. Wijk uit naar één locatie met voldoende opties

 • Vanuit praktisch-organisatorisch oogpunt raden we je aan om, als je geen contactbubbels op je locatie georganiseerd krijgt, op zoek te gaan naar één alternatieve locatie met voldoende opties.
 • Bespreek met de eigenaar verschillende opties, leg uit wat speelpleinwerk is en hoe het georganiseerd wordt. Maak een kostenraming.
 • Ben je een particuliere werking, spreek dan zeker je gemeentebestuur aan om je te helpen in je zoektocht.

3. Spelen op verschillende locaties.

 • Opsplitsen in verschillende locaties brengt een hoop werk met zich mee: Nood aan meer begeleiding, moeilijker om op te volgen, onderhandelen met verschillende eigenaars, meerkost aan infrastructuur… De tijd om dat extra werk in de doen is beperkt. 
 • Denk er ook aan dat ouders kinderen op verschillende plekken mogelijks moeten ophalen. 

!! Hou bij het indelen in bubbel rekening met toegankelijkheid van de locatie of het terrein. Een rolstoel kan misschien niet overal, een plek met veel takken/stenen is moeilijk voor mensen met een visuele beperking. 

Aanbeveling: Risico-analyse inclusief corona

 • De overheid vraagt van speelpleinwerkingen om werk te maken van speelkansen met aanvaardbare risico’s. In het kader daarvan maakt elke werking een risicoanalyse van speeltoestellen en activiteiten. Speelpleinwerkingen doen er goed aan om ‘corona’ en de bijhorende maatregelen mee op te nemen in hun risicoanalyse. Leg de focus zowel op het fysieke als het mentale. 
  Meer lezen ...
 • Ben je gemeentelijk speelplein dan kan het interessant zijn om vooraf met je preventieadviseur af te stemmen.
 
Maatregelen bij vermoeden van besmetting & EHBO

Wees voorbereid bij een vermoeden van besmetting in één van je bubbels

 • De Ambrassade schreef een nota uit waar uitgelegd wordt welke stappen je dient te nemen indien er een vermoeden van besmetting is. Ze goten deze ook in flowcharts om makkelijk op te hangen. 
 • Op basis van deze nota en flowcharts, die als minimum geldt, maak je je eigen gestandaardiseerd stappenplan: bv. wat doen bij vermoeden, quarantaine bij ziekte, werk je met een vaste huisarts, testing, activiteit verlaten, tracingbeleid, naar wie communiceer je (bv. ouders), bij wie kan je terecht (bv. gemeente en VDS), hoe ga je om met vragen uit de bubbel, animatoren, ouders... 
  Zo kan je op een goede en rustige manier optreden wanneer er een vermoeden van besmetting is. 
 • Elke speelpleinorganisator voorziet een 'kindvriendelijke' plek om zieke kinderen en animatoren in “isolatie” te plaatsen. Dit mag één ruimte zijn voor alle bubbels. In deze ruimte blijft de afstandsregel van 1,5 meter behouden. Indien een kind toch medische zorg - van dicht bij- nodig heeft, draagt de verzorgende animator bescherming. 
 • Bij een vermoeden van besmetting zorg je voor strikte hygiënemaatregelen en beschermingsmateriaal: handschoenen, mondmasker of faceshield. Ontsmet het materiaal na elk gebruik. Verder volg je de aanbevelingen in de noodprocedure.


Maak een onderscheid tussen gewone EHBO en te ondernemen stappen bij vermoedelijke besmetting.

 • Gewone EHBO interventies kunnen in de bubbel gebeuren, hier dienen geen extra voorzorgsmaatregelen voor genomen te worden. Voorzie afzonderlijke EHBO-koffers per contactbubbel en iemand die de eerste zorgen (en indien van toepassing dagelijkse verzorging en ondersteuning) kan toedienen zodat hiervoor geen bubbels dienen te worden doorbroken.
 • Gebeurt de verzorging door iemand extern (bv hoofdanimator, speelpleinverantwoordelijke, dokter,...), gebruik je een mondmasker (beide partijen). 
 • In functie van wondverzorging is het belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen m.b.t. handhygiëne zowel bij patiënt als verzorger en bij +12 ook mondmasker te gebruiken (beide partijen).

Breid de EHBO uit met volgende zaken:

 • MUST HAVES: handschoenen, alcoholgel, thermometer, ontsmettingsmiddel, mondmaskers (hier wegwerp) steeds 1 voor de zieke en 1 voor de verzorger.
 • AAN TE RADEN: face shields (zeker bij +12) en contactloze thermometer. 


Aanbeveling: Hang het stappenplan op.

 • Zorg dat het stappenplan ‘wat doen bij zieke deelnemer’ duidelijk zichtbaar is ter plaatse voor de animatorenploeg. Hang het op bij de EHBO, in animatorenlokaal... voor élke bubbel. Zorg ook dat de ouders op de hoogte zijn van de noodprocedure.

Je vermijdt contact met andere bubbels en externen op het speelplein

Je vermijdt contact met andere bubbels en (grote groepen) externen

 • Contact met externen (buiten de contactbubbels) wordt vermeden. Indien dit toch nodig is (bv vervoersmomenten) worden de regels gerespecteerd (1,5m afstand, persoonlijke hygiëne en eventueel mondmasker) en wordt het contact tussen de bubbel en de externen beperkt tot het absolute minimum.
 • Heb je toch contact met externen, maak - op voorhand - duidelijke afspraken hoe dit contact zal verlopen en wat je van hen verwacht. 
 • Ophalen en brengen van kinderen gebeurt meteen bij de bubbel waarin het kind terecht komt en met volledige inachtneming van 1,5m afstand tussen ouders onderling of tussen ouders, begeleiding en externen. 


Aanbeveling: Zoveel mogelijk contact met ouders en ouders onderling vermijden

 • Vermijd wachtrijen, stimuleer ouders om zoveel mogelijk vooraf in te schrijven. Voorzie wél plaatsen voor mensen die ter plaatse willen inschrijven. (= eigenheid speelpleinwerk + ifv MKKJ)
 • Stimuleer vooraf/nadien betalen of ter plaatse cashloos. (bv. payconiq, bankcontactapp…)
 • Ter plaatse inschrijven / ophalen gebeurt zoveel mogelijk buiten (met mondmaskers) en aan de rand van het terrein (= vermijden dat ouders de locatie betreden)
 • Speelpleinen voorzien een systeem bij brengen en ophalen dat voldoende afstand (+/-1,5m) garandeert. (bv. wachtzone, timeslot…)
 • Inschrijvingen ter plaatse + contact met ouders gebeurt steeds door dezelfde (hoofd)animatoren/verantwoordelijken.
 • Ouders oproepen om kinderen op te halen door zoveel mogelijk dezelfde ouder (en zeker niet grootouders) 
 • Iedereen blijft verplicht ‘s middags op het speelplein en gaat niet thuis eten. Insteek (net zoals op school): geen extra risico’s nemen als ouders ook op de middag kinderen komen ophalen en brengen. Zoveel mogelijk contact met externen vermijden. Spelen in halve dagen wel, enkel VM of NM.
 • Elke bubbel heeft een eigen in- en uitgang. 

Aanbeveling: Geen onnodige risico's.

 • Als je eigenaar, gemeentepersoneel of verantwoordelijke van je locatie tot de risicogroepen behoort, beperk je je contacten met deze persoon in de mate van het mogelijke en volg je de geldende maatregelen.
 • Indien het noodzakelijk is om zelf naar de winkel te gaan tijdens een speelpleindag, kies je er bij voorkeur voor dit door dezelfde personen te laten doen en worden alle geldende maatregelen gevolgd. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van leveringen.

Onze voorkeur: Naar jaarlijkse gewoonte bezoekt de VDS elke zomer minstens de helft van alle speelpleinwerkingen. De indrukken, jullie vragen en bezorgheden, de talloze voorbeelden… die we halen uit onze babbels en rondleidingen op het plein inspireert en helpt de VDS zijn aanbod en dienstverlening bij te sturen. De VDS zal deze zomer op geen enkel moment onverwacht binnen vallen. We stemmen ons bezoek vooraf af, we gaan uitsluitend in interactie met hoofdanimatoren en speelpleinverantwoordelijken en houden ons aan de maatregelen (min. 1,5 afstand en/of mondmasker).  

Maak werk van heldere communicatie naar verschillende doelgroepen

Een communicatiematrix helpt je niets te vergeten

 • Maak een communicatiematrix waarin je stelt naar wie je welke boodschap wil communiceren, hoe, voor, tijdens en na de speelpleinwerking. De VDS zet je op weg met deze checklist.
 • In aanloop naar de zomer kan je onze communicatie op sociale media en inhoudelijke visuals (bv. uitleg principe weekbubbel) van deze webpagina eenvoudig delen en overnemen in eigen communicatie.
 • Er zijn algemene pictogrammen ontwikkeld die je tijdens de speelpleinwerking kan gebruiken om dingen te verduidelijken voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. 

Voor de uitbouw van de maatregelen zijn we niet over 1 nacht ijs gegaan. Er is intensief samengewerkt binnen de jeugdsector met virologen en medische experts. Het is belangrijk dat we alle betrokken partijen daar goed over informeren zodat we duidelijk kunnen aantonen dat we dit doen op een onderbouwde manier. 

Aanbeveling: Hou rekening met anderstaligen en kwetsbare gezinnen.

Hou ook rekening met anderstalige ouders en kwetsbare gezinnen. Het is niet voor elk speelplein even evident maar ook die ouders zijn beter op voorhand goed ingelicht. Werk bv. samen met het Sociaal Huis. Niet alle ouders beschikken over computer/smartphone, zelfgemaakte mondmaskers of herbruikbare drinkflessen... wees je daarvan bewust en voorzie de informatie ook in een papieren versie die makkelijk begrijpbaar is. 

Bubbels hetzelfde tijdens voor- en naopvang

Aanbeveling: Bubbels hetzelfde tijdens externe voor- en naopvang

Op het speelplein plaats je kinderen en animatoren bij het toekomen meteen in de juiste bubbel. Gebeurt de voor- en naopvang extern, op een andere locatie: Zorg er dan voor dat ook zij gebruik maken van dezelfde weekbubbels dan dat er op het speelplein gehanteerd worden. Zitten er in de voor- en naopvang kinderen die tijdens de dag naar verschillende activiteiten gaan (speelplein, sportkamp,…) zorg er voor dat deze kinderen per activiteit én per weekbubbel van die activiteit ook apart in een bubbel zitten. Een hele puzzel, al dan niet haalbaar. Het principe blijft om kinderen zoveel mogelijk per week in hun bubbel te houden. Bekijk hoe je dat principe zo goed mogelijk kan benaderen. Stem lokaal af met andere organisatoren van vrijetijdsaanbod en opvanginitiatieven.

 • Is het mogelijk om voor- en naopvang op je speelpleinterrein te organiseren i.p.v. op een externe plek? Is het mogelijk om dit te doen per contactbubbel?
 • Bereid je voor om afspraken op elkaar af te stemmen, indien de opvang door derden voorzien wordt. Zorg ervoor dat maatregelen voor de opvang hetzelfde zijn als tijdens de werking (duidelijkheid voor kinderen en begeleiders)
 • Schakel hiervoor liever jongeren in dan ouderen.

Onze voorkeur gaat uit naar het aanstellen van extra animatoren / werven van personeel die de voor- en naopvang voor hun rekening nemen en daarna op de werking blijven om extra te ondersteunen (buiten bubbel) met hygiënische maatregelen. Vaste animatoren richten hun pijlen op optimale speelkansen!  


(Nieuw 29/05) Het draaiboek voor kinderopvang is gebaseerd op het draaiboek dagaanbod en sluit naadloos aan. Zij hanteren dezelfde denkpiste: voor- en naopvang regel je best zoveel mogelijk op je eigen speelplein, al dan niet met extra vrijwilligers of personeel. Pas wanneer er via een lokaal bestuur geen oplossing wordt gevonden kan de buitenschool kinderopvang instaan voor de opvang. De kinderen die gebruik maken van het georganiseerd aanbod worden in de voor -en naopvang echter in één aparte bubbel opvangen. Om superverspreiders te voorkomen, tracht je dit scenario dus in overleg met lokaal bestuur en eventuele andere partners te vermijden. 


Bewaken van persoonlijke hygiëne (handhygiëne, hoesten, zakdoeken, mondmaskers) wordt enorm belangrijk tijdens alle activiteiten deze zomer.

3. Hygiëne-maatregelen

Extra hygiënische maatregelen: persoonlijk

Kijk erop toe dat maatregelen m.b.t. persoonlijke hygiëne duidelijk zijn en worden nageleefd.

Het bewaken van persoonlijke hygiëne wordt enorm belangrijk tijdens alle activiteiten deze zomer. Hieronder verstaan we handhygiëne, hoesten in de elleboog, het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan en het gebruik van mondmaskers en handschoenen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat besmetting vermeden wordt, en zijn dus cruciaal. Hang deze poster op op je speelplein of gebruik Handige Hans

Was handen minimaal op vastgelegde momenten, installeer een gewoonte:

 • Bij het toekomen op en het verlaten van de speelpleinwerking.
 • Voor en na maaltijden (incl. koekmoment, kookactiviteit)
 • Voor en na elk toiletbezoek 

Voorzie vóór het binnengaan van sanitaire ruimtes, bij de eetruimtes en in de buurt van activiteiten dat handen gewassen of ontsmet kunnen worden om besmetten van contactoppervlaktes te vermijden. Water en zeep is in principe voldoende. Goed inzepen is het belangrijkste bij handen wassen, en afdrogen met wegwerpdoekjes of papier. Voorzie gesloten vuilnisbakken (liefste te openen zonder ‘handcontact) voor de vuile zakdoeken. Benadruk binnen de animatorenploeg dat handen wassen ook geldt voor hen, ook tijdens avondmomenten, niet alleen in contact met kinderen.

Zorg ervoor dat handen wassen vlot gaat > minder wachtmomenten

Ga na op welke manier je voldoende wastafels/sanitair kan voorzien: bv. extra mobiele wastafels/toiletten die je huurt of zelf maakt (bv. met tuinslang boven een afvoer, jerrycans met water of gewoon teiltjes/emmers. Je mag gebruik maken van stilstaand water indien dit, na het gebruiken door de verschillende aanwezige kinderen, ververst wordt tussen elke wasbeurt in. Laat dit dus niet staan om later opnieuw te gebruiken. Al een druppeltje dreft in het afspoelbadje doen (zonder teveel schuim te maken) kan helpen. Afdrogen gebeurt met papieren (of drogen in de zon).


Gebruik van mondmaskers

Mondmaskers worden buiten de contactbubbels door +12-jarigen gebruikt conform de globale richtlijnen die op dat moment gelden in de samenleving.

Onze voorkeur: Vermijd zoveel mogelijk wegwerpmaskers.
Hier vind je tips voor zelfgemaakte mondmaskers (bv. hoe wassen?).


Wat koop je zelf of verwacht je dat kinderen zelf meebrengen?

 • Handgels en zeep, wegwerpdoekjes of papier, afgesloten vuilnisbakken, mondmaskers (liefst herbruikbare), reinigingsproducten en handschoenen zijn de zaken die je deze zomer (massaal) zal nodig hebben.
 • Bekijk vooraf goed welke materialen je zelf voorziet als organisatie, wat je aan ouders vraagt (bv. gepersonaliseerd mondmasker bij +12) en luister eventueel eens bij de eigenaar van het gebouw wat deze al heeft voorzien. In het draaiboek bij 'aankoop hygiënisch materiaal’ vind je een lijst met alle materialen die nodig zijn en kan je aanduiden wie wat voorziet. Hou er rekening mee dat het hebben van een eigen mondmasker misschien niet voor iedereen zo’n evidentie is. (samenwerking met sociaal huis, ouders die extra maken, voorraad op het speelplein inslagen...) 
 • Geldt ook voor de aanbeveling over drinkbussen.

Insmeren van kinderen tegen zonnebrand:

Vermijd waar mogelijk het aanraken van het gezicht van kinderen, zeker bij +12-jarigen. Insmeren tegen zonnebrand bij –12-jarigen kan gebeuren door animatoren, laat oudere kinderen het zelf doen. Handen grondig wassen bij de start van en na het insmeren.    

Extra hygiënische maatregelen: infrastructuur

Zoveel mogelijk exclusief gebruik per bubbel, zoniet grondig ontsmetten

 • In een ideaal scenario heeft elke bubbel een eigen speel- en eetruimte. Als dit niet lukt, kan je deze ruimte delen tussen bubbels als je voor de wissel contactoppervlaktes (= zaken die je veelvuldig aanraakt zoals tafels, stoelen, klinken, handvaten…) grondig ontsmet (met water en zeep). Speelpleinwerkingen waarbij het terrein 's avonds opnieuw openbaar terrein wordt, reinigen 's morgens de contactoppervlakken van speeltuigen of materiaal dat blijft staan. 

 • In een ideaal scenario heeft elke bubbel een eigen sanitair (toilet en wastafels). Als dit niet lukt, kan er voor sanitair een uitzondering zijn
      > Handhygiëne voor het binnengaan van de sanitaire ruimte en erna is dan essentieel. 
      > Binnen de sanitaire blok afstand van 1,5m vragen voor kinderen van verschillende bubbels.

 • Laat vaak-gebruikte deuren in de infrastructuur open staan om te vermijden dat deze voortdurend aangeraakt worden. Hou hierbij rekening met brandveiligheid (branddeuren mogen niet openstaan) doe het in overleg met de eigenaar van de locatie. 

Stel een goed hygiëneplan op:

 • Maak afspraken over het poetsen van alle infrastructuur, lokalen, zalen, eetruimtes, tenten,… focus op contactoppervlakken, sanitaire blokken en materiaal. Maak hiervoor gebruik van de bijlage in het draaiboek ‘poetsen infrastructuur’.

 • Voorzie de nodige middelen om te kunnen reinigen. Zorg ervoor dat meer mensen tegelijk kunnen kuisen, met goed materiaal. Hou hierbij rekening met wegwerp en/of mogelijkheid om de materialen na gebruik te wassen en/of koken i.f.v. ontsmetting. 


Het is belangrijk om alle leef-en speelruimtes voldoende te verluchten.


Aanbeveling: Visualiseer je plan omtrent gebruik van ruimtes, sanitair...

 • Maak het voor de deelnemers heel eenvoudig om te weten waar ze wel en niet mogen komen en wat de afspraken zijn wanneer ruimtes worden gedeeld bv. door kleuren of symbolen op te hangen. Bij het visualiseren van grondplan voor ruimtegebruik ook denken aan visualisatie op maat van kinderen. En met aandacht voor kinderen met visuele beperking.

Aanbeveling: Onderzoek of je extra personeel of vaste vrijwilligers kan aantrekken

 • Onderzoek of je extra personeel (bv. met ondersteuning van het lokaal bestuur) of vaste vrijwilligers (bv. jongeren die geen animator zijn) kan inschakelen tijdens de speelpleindag? Bij de start of het einde? In het weekend voor een grondige schoonmaak?

Onze voorkeur: Animatoren kunnen zeker zoals gewoonlijk mee opruimen, extra attent zijn of een persoonlijk poetstaakje aan het eind van de dag opnemen. Het is niet aangewezen dat animatoren al die extra, intensieve poetstaken uitvoeren. We verwachten nu al veel van hen.  

Extra hygiënische maatregelen: materiaal

Basismateriaal voor elke bubbel of ontsmetten bij doorgeef

 • Als je materiaal doorgeeft, houdt ook dit een risico op besmetting in.
  In een ideaal scenario heeft elke bubbel eigen (basis)materiaal: bv. sport- en spelmateriaal, verkleedkleren, knutselgerief... Waar je alles binnen één bubbel kan houden, mag materiaal door verschillende kinderen gebruikt worden.
 • Als materiaal door verschillende bubbels gebruikt wordt: bv. rollend materieel, springkussen.. ontsmet grondig de contactoppervlakken (met water en zeep) of laat 3 volledige dagen tussen gebruik door verschillende bubbels. Dit volstaat ook.   
 • Bij gebruik van materiaal aangeboden/geleverd door externen moet men erop toezien dat deze worden aangeboden en/of geleverd binnen de hygiënische maatregelen en ontsmet.

Maak een checklist m.b.t het ontsmetten van materialen aan de hand van de bijlage in het draaiboek 'hygiëne materialen'. Verkleedkleren was je minimaal op 60° en bij voorkeur op 90° > opgepast voor krimpgevaar.

In de bijlage van het draaiboek rond 'poetsen infrastructuur' vind je concrete richtlijnen over hoe je verschillende types materiaal kan reinigen.


Aanbeveling: Maak visueel welk materiaal van welke bubbel is.

 • Maak visueel duidelijk welk materiaal voor welke bubbel is doe dit door kleuren of symbolen aan te brengen.
 • Geef materiaal dat gedeeld moet worden tussen bubbels een aparte, duidelijke markering. Zorg dat ook kinderen het verschil kennen. Op die manier kunnen ook zij het materiaal klaarleggen om het te wassen of ontsmetten voor het naar een andere bubbel gaat.


Aanbeveling: Geen gezamenlijke drinkbekers.

 • Stimuleer ouders en kinderen (én animatoren!) om hun eigen (herbruikbare) fles mee te brengen. Laat de flessen naamtekenen. Vermijd het gebruik van (gedeelde) drinkbekers van het speelplein. 
 • Sluit drankfonteintjes af zodat er kinderen niet spontaan aan kunnen drinken, of gebruik ze enkel voor het bijvullen van drinkflessen. Opgelet: zorg er wel allen tijden voor dat kinderen steeds voldoende kunnen drinken.

 

Materiaal doorgeven over weken heen

 • Als je materiaal doorgeeft over de weken heen volg je de aanbevelingen rond het doorgeven van materiaal tussen bubbels. Je gaat namelijk iedere week aan de slag met een (deels) nieuwe groep kinderen en animatoren.
 • Kies er in de eerste plaats voor om speelkansen zoveel mogelijk te behouden door op vrijdagnamiddag het materiaal volgens de richtlijnen te ontsmetten tijdens het laatste speelpleinuur. Je kan dat gerust samen met de kinderen doen. Je kan ook wachten tot de kinderen vertrokken zijn en samen met de animatoren uit de bubbel het materiaal poetsen

Materiaal laten 'rusten' in het weekend

 • Het materiaal een weekend laten rusten biedt geen echt alternatief voor ontsmetten: een weekend duurt twee dagen, het materiaal moet drie dagen rusten. Ervoor kiezen om het materiaal niet te gebruiken op maandag of vrijdag heeft een impact op speelkansen voor die dagen en wordt best vermeden. Kies bij voorkeur enkel voor dit soort systemen bij materiaal dat niet ontsmet of gewassen kan worden. Daarbij zorg je ervoor dat héél duidelijk is voor iedereen welk materiaal niet kan gebruikt worden (door het even aan de kant of andere ruimte te plaatsen, goed te labelen, ...). 
 • Kies je toch (deels) voor deze oplossing dan kan je bijvoorbeeld:
 • Op vrijdagochtend animatoren het materiaal laten verzamelen dat ze nodig hebben voor die dag. De rest van het materiaal hou je apart tot maandagochtend zodat de nieuwe ploeg ermee aan de slag kan. Het materiaal dat je op vrijdag gebruikte kan je dan pas vanaf maandagavond gebruiken.
 • Op vrijdagochtend leg je het materiaal klaar dat je op maandag zal gebruiken. Je kan dan op maandag enkel het materiaal dat klaar ligt gebruiken. Vanaf dinsdag kan je weer alles gebruiken
 • Op vrijdagmiddag neem je het materiaal dat je nodig hebt voor de rest van de dag en leg je het materiaal klaar voor maandagvoormiddag. Vanaf maandagmiddag kan je opnieuw al het materiaal gebruiken.

Extra tips m.b.t. materiaal

 • Zorg ervoor dat animatoren enkel het materiaal nemen dat ze effectief gaan gebruiken: Niet de hele pot verf, maar gevulde kleinere potjes, niet het hele pak papier, maar enkel een stapeltje, niet alle scharen van het speelplein, maar enkel de helft, …
 • Als je een gedeeld materiaallokaal (voor bijvoorbeeld grote materialen) binnen gaat om iets te nemen, was dan je handen voor je binnen gaat, draag ontsmette handschoenen en raak enkel het materiaal aan dat je wil nemen. Een opgeruimd materiaalkot zal daarbij zeker een hele hulp zijn
 • Voor materiaal dat gedeeld wordt tussen bubbels: Probeer daarvoor enkel materiaal te gebruiken dat je kan ontsmetten, voorzie een drop-zone voor niet-gedesinfecteerd materiaal per bubbel (zoals we dat zien bij de supermarkt met winkelkarretjes). Een verantwoordelijke per bubbel ontsmet het materiaal en gaat het wegleggen in de algemene voorraad.
 • Veel kinderen vinden materiaal wassen stiekem-niet-zo-stiekem heel plezant. Aan de speelgoedwinkel een ‘teiltje’ zetten met warm water en (zachte) zeep zorgt ervoor dat kinderen het materiaal kunnen poetsen (als ze dat graag willen). Tegelijk zijn ook die handen nog eens gewassen.
 • Speelgoedwinkel: Voorzie een speelgoedwinkel per bubbel. Systemen met een speelgoedwinkel voor verschillende bubbels zijn zeer moeilijk te organiseren. Wissel regelmatig het materiaal van de bubbelwinkel zodat je 'minder keuze' kan compseren met 'meer variatie'

4. Aard van de activiteit aanpassen

Maximaal buiten spelen op eigen locatie

Activiteiten worden maximaal in de buitenlucht georganiseerd.

 • De maximale capaciteit van terrein, infrastructuur en locatie wordt ingezet. Daar waar mogelijk uitgebreid met extra speelweides, speelbossen… (al dan niet exclusief) ter beschikking van de speelpleinwerking. Zet maximaal in op het gebruik van de overdekte en niet overdekte buitenruimte om te spelen, eten... Maak gebruik van je creativiteit om oplossingen te vinden (bv. tent, containers...).
 • Zwemmen in open lucht kan, maar bewaak bij gebruik van omkleedruimtes en onderweg de geldende regels

Zorg door duidelijk afgelijnde/toegekende binnen- en buitenruimte per bubbel

 • Zorg dat het voor jouw bubbels duidelijk is welke binnen- en buitenruimte zij ter beschikking hebben.
 • Denk na over raakvlakken en doorgangen binnen die bubbels; gangen, doorsteek over de buitenruimte,... Welke bubbel gaat op welke manier naar het toilet, zorg voor voldoende plaats tussen de bubbels om te kunnen doorsteken,...

Er wordt zoveel mogelijk gespeeld op de eigen locatie.

 • Uitstappen waarbij de contactbubbel in contact komt met anderen en/of andere bubbels worden zoveel mogelijk gemeden. Verlaat men toch het terrein (bv. wandeling naar speelterrein of -bos in de buurt) dan blijven bubbels behouden
 • Wanneer men in contact komt met anderen in de openbare ruimte (bossen, sport/speelterreintjes, stadspleinen, straten,…) houdt men 1,5m afstand t.a.v. degene die niet tot de bubbel behoren (alleen al uit beleefdheid).
Maatregelen met betrekking tot spelen en activiteiten

Striktere maatregelen voor +12

+12 mag je aanzien als volwassenen. 
Zij pakken het virus sneller op, geven het makkelijker door.
Daarom gelden er striktere maatregelen voor +12.

 • Contact niet stimuleren (= afstand houden, geen GSM doorgeven...)
 • Intensief contact zeker vermijden (= zeker niet aan elkaars gezicht zitten > niet schminken of insmeren / spelletjes als 'vleeshoop' speel je niet.)
 • Bij wondverzorging dragen tiener en verzorger beide verplicht een mondmasker.  

Bij -12 moet je daar geen rekening mee houden. Daar kan je voluit spelen zoals je dat gewoon bent, zelfs een knuffel in je bubbel om iemand te troosten is geen probleem. Wel voldoende (persoonlijke) hygiëne. 

Onze voorkeur: Geef tieners (+12) autonomie en verantwoordelijkheid om zelf om te gaan met de maatregelen. 

Organiseer geen activiteiten met fysiek contact tussen bubbel

 • Organiseer geen activiteiten met fysiek contact tussen bubbels zoals massaspelen, talentenjacht… Je kan je hier wel creatief mee omgaan: een spel over de bubbels heen kan, maar dan zonder dat contact tussen de bubbels nodig is.
 • Speel geen spelen waarbij materiaal (al dan niet al spelend) van de ene naar de andere bubbel of samen wordt gebruikt. Ook al staan de groepen gescheiden: bv. touwtrekken tussen 2 bubbels, trefbal…

Organiseer geen evenementen op je speelplein

 • Vermijd de aanwezigheid van externen tijdens de speelpleinzomer. Organiseer geen opendeurdagen, slotfeesten of bezoekjes van (oud-) animatoren. Doe je dit wel; volg dan zeker dit draaiboek (nieuw sinds 01/07)
 • Een overnachting op het terrein (bv. met tieners of animatoren onderling) binnen 1 bubbel kan, mits hantering van alle geldende maatregelen.

Kookactiviteiten, waterspelletjes of overnachtingen zijn geen probleem

 • Over het algemeen wordt het virus niet overgedragen via voedsel. Handhygiëne is cruciaal. Als je voor de nodige handhygiëne zorgt, kan je samen koken met kinderen en jongeren. Voor zaken die verhit of gebakken worden (cake, pannenkoeken, soep…) is er sowieso geen gevaar. Voor iets als bv. fruitsla maken kan je adviseren dat er mondmaskers gedragen worden. Het afwassen van kookinstrumenten kan gewoon met water en afwasmiddel. Samen afwassen in een afwaskuip met afwasmiddel en warm/heet water, houdt geen risico in.
 • Spelen met water kan en houdt geen extra risico’s in, uiteraard in afstemming met de gemeente bij eventuele waterschaarste: de gemeente, het speelplein werkt duurzaam.
 • Overnachten op het speelplein (bv. met de animatoren of tieners), kan binnen de bubbel en op het eigen terrein
Contact met externen (bv. workshops) wordt maximaal vermeden

Je vermijdt contact met andere bubbels en (grote groepen) externen

 • Beter geen dorpsspelen, geen externe workshopgevers…
  Contact met externen (mensen die niet tot de contactbubbel behoren) wordt maximaal vermeden. Tenzij dit kan binnen de maatregelen die op dat moment gelden voor de samenleving.
  Organiseer je toch een workshop dient deze te verlopen met de hoogste graad van beschermingsmaatregelen (mondmakser, afstand,...) 
 • Als contact met externen niet anders kan (bv. levering materiaal of ophalen van de kinderen) houden deze externen zich aan alle maatregelen die gelden in de samenleving (1,5m afstand, persoonlijke hygiëne en eventueel mondmasker...)    
Uitstappen kunnen enkel waar dat toegestaan is

Je volgt steeds de actuele samenlevingsregels of striktere regels van de uitbater op:

 • Beter geen uitstappen naar pretparken, binnenspeeltuinen...
  Indien uitstappen toch kunnen doorgaan kan dit enkel binnen de op die locatie van kracht zijnde richtlijnen (bv zwembaden, recreatieplaatsen zoals pretparken/provinciale domeinen, …). Ga na welke maatregelen van toepassing zijn bij een uitstap naar een bepaalde locatie en wat nodig is qua vervoer. 
 • Je hele bubbel houdt zich aan de geldende regels. Dit geldt in elke situatie waarin je zelf toevallig in contact kunt komen met mensen die niet in je bubbel zitten en waarbij afstand houden niet gegarandeerd kan worden (dus ook bij wandelingen of natuuruitstappen in drukkere gebieden). Wees steeds voorzien op een mondmasker bij dergelijke uitstappen en/of hou voldoende afstand. 
 • Indien contact met externen noodzakelijk is ifv een activiteit zoals bv. huur mountainbikes, begeleiding touwenparcours,… of waar externen sowieso deel van uitmaken: een museum, pretpark…  dan volg je de maatregelen zoals deze voor elke individuele bezoeker zijn opgelegd.


Ouders en jongeren (=animatoren) worden geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week.

Vermijd superverspreiders en maak tracing eenvoudig

Ouders en jongeren (= ook animatoren) worden geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. 'Shop' je week niet bij elkaar, maar kies dus voor 1 bubbel (bv. op het speelplein OF een kamp). In het belang van hun eigen gezondheid en die van anderen, is het de bedoeling dat kinderen en jongeren in dezelfde week, ook buiten het jeugdaanbod (bv. voetbaltraining), zo weinig mogelijk contact hebben met anderen buiten hun bubbel. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ouders die de zomervakantie van hun kind plannen, niet bij de speelpleinorganisator. Een voorbeeld ter verduidelijking dat je met animatoren en/of ouders kan delen:  


Andere voorwaarden om maatregels toe te passen

Start of blijf animatoren werven

Werf meer animatoren en werk met een reservepoule

 • Als de speelpleinzomer kan plaatsvinden, zullen we hen zeker nodig hebben, mogelijks ook meer dan verwacht. (cfr. kleinere groepen, verschillende locaties, extra animatoren die zorgende maatregelen toebedeeld krijgen…)
 • Richt je op weken, in plaats van dagen.
 • Richt je vragen ruimer dan enkel op wanneer iemand tijd heeft, maar ook meer op taakniveau (welke (nieuwe?) taken zie je zitten, wil je doen, wat niet…).
 • Ouders hebben een belangrijke invloed of jongeren aan de slag mogen al dan niet. Richt je in je wervingscampagne ook naar ouders: Wat doe je om voorzorgsmaatregelen te nemen? Hoe stel je hen gerust?
 • Animatoren met symptomen zullen sneller moeten thuisblijven en niet op het speelplein kunnen staan bij ziekte. Bereid je daarop voor door te weten wie je kan bellen voor extra hulp.
Vraag animatoren om al (meer?) voor te bereiden:

Schep een kader voor de voorbereiding

 • Tracht voorbereidingen voor de zomer zoveel mogelijk digitaal te organiseren, betrek op die manier maximaal je animatoren.
 • Vraag om speelimpulsen, speelhoeken en activiteiten te bedenken en uit te werken die zoveel mogelijk buiten, op het eigen terrein kunnen doorgaan én waarbij intensief fysiek contact niet gestimuleerd wordt. Probeer los te komen uit ‘vanzelfsprekendheden’. Laat je animatoren bijvoorbeeld nadenken over een inspiratielijst van 100 klassieke pleinspelen waarbij fysiek contact niet eigen is aan het spel (bv. Chinese voetbal, reisje rond de wereld…) en een lijst ‘doe je beter niet’ (bv. massaspelen, dikke bertha, vleeshoop, naald en draad) die je nadien kan ophangen in je animatorenlokaal.
  Extra tip: probeer de ‘doe je beter nietjes’ toch corona-proof te maken.
 • Aanvullende inspiratie vind je hier
 • Vraag aan de ploeg om er rekening mee te houden dat er meer aandacht zal zijn voor hygiëne: Extra tijd voor zaken als handen wassen, toiletbezoek... Dit heeft invloed op je speelschema. 

Meer voorbereiden wanneer 'speciale' dagen niet zouden doorgaan

 • Hou er rekening mee dat openspeelpleindagen en slotfeesten (met externen) best niet doorgaan. Ook uitstappen en workshops door derden op je speelplein zijn onzeker. Vraag of het mogelijk is om een optie te nemen zodat je snel kan schakelen. Bekijk alvast de annulatievoorwaarden. 
  Organiseer je wel een evenement; volg dan zeker het draaiboek! (nieuw sinds 01/07)
Voorzie opleiding, extra ondersteuning en (mentale!) zorg voor animatoren

Welbevinden, begeleidershouding en kennis bij animatoren

 • Zorg ervoor dat animatoren goed weten wat van hen verwacht wordt inzake corona en aanpassingen (voorzie iets tastbaar: poster, stukje in animatorbrochure...).
 • Trek ook door naar begeleidershouding (bv. aanpak conflicten, hoe ervoor zorgen dat maatregelen opgevolgd worden (jongeren sturen jongeren aan – niet evident)…)
 • Plan voor én tijdens de vakantie extra tijd in om animatoren op te leiden en te briefen over corona-maatregelen op het speelplein.
 • Het kan nuttig/nodig zijn om deze zomer als speelpleinverantwoordelijk meer of continu op het speelplein aanwezig te zijn.  
 • Kneed de mindset: niets is zeker. Ook al komt er in de komende weken hopelijk een positief advies over de speelpleinzomer, zou dat op elk moment, ook tijdens de zomer nog kunnen worden opgezegd / maatregelen bijgesteld.
 • Vraag begrip (bv. bij je stuurgroep): er gaat op korte tijd veel moeten gebeuren. Niet alles kan zoals anders met iedereen overlegd worden.Soms moet er snel kunnen worden gehandeld. Niet iedereen zal dus betrokken kunnen worden bij elke beslissing. 
 • Hou rekening met de mentale gezondheid van je animatoren. Voorzie tijd en ruimte om hierbij stil te staan. Creëer op maat van iedereen de mogelijkheid om te praten over diens welbevinden, voor en tijdens de zomer. En denk ook aan je eigen welzijn, zorg dat je je ei kwijt kan, je hart kan luchten, met iemand kort kan overleggen over zaken, … Breng je hoofdanimatoren/stuurgroep hier ook van op de hoogte, zodanig dat zij die rol (zelfs digitaal en informeel) op kunnen nemen voor je ploeg. 


Zit je met een prangende vraag?
Contacteer onze Lokale Ondersteuner van jouw regio 
of neem deel aan één van onze webinars rond het speelpleinwerk en corona! 

Of laat je vraag achter via bovenstaand formuliertje. We doen ons uiterste best om jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden of nemen hem mee naar de GEES en de virologen om een verdere verduidelijking te krijgen moest dat nodig zijn. 


Waarvoor kan je naar je lokaal bestuur kijken?

Lokale besturen hebben dezer dagen een belangrijke taak enerzijds om het eigen vakantieaanbod in goede banen te leiden, maar we vragen ook speciale aandacht inzake jeugdwerkondersteuning. Heel wat particuliere speelpleinwerkingen hebben nood aan extra ondersteuning m.b.t. corona (financieel, logistiek, administratief, juridisch…) - voor, tijdens en na deze zomervakantie.

Als speelplein kan je vragen naar ondersteuning:

 • Flexibel omgaan met niet-geattesteerde animatoren en subsidies
 • Zoektocht naar locaties, eigenheid van speelpleinwerk/jeugdwerk aan eigenaar bepleiten
 • Gezamenlijke rekruteringscampagne voor animatoren of aanleggen van een animatorenpoule in regie bij lokale besturen (meldpunt, opvolging…)
 • Logistieke en administratieve ondersteuning (bv. verzekering, mobiele wastafels, leveren en plaatsen extra tenten, voorzien van mondmaskers, extra poetsmateriaal, personeel...)
 • Extra investering naar ‘speels’ inrichting
 • Financiële ondersteuning i.f.v. extra kosten (particulier, maar ook impact op eigen begroting ‘jeugd’ bij gemeentelijke speelpleinwerkingen)

Op nationaal niveau vraagt de VDS verdere ondersteuning bij overheden:

 • Juridische ondersteuning (bv. wie verantwoordelijk als een kind of wanneer animator ziek wordt)
 • Vraag naar nationale campagne: werven van jongeren, uitleggen wat de jeugdwerksector doet… geruststellen, activeren

Bijzondere oproep aan alle lokale speelpleinbesturen

Jongeren die niet op cursus kunnen, kunnen ook geen stage lopen en misschien zelfs al helemaal niet op het speelplein staan deze zomer. Dat zou behoorlijk jammer zijn! Het is niet hun schuld dat ze de cursus niet kunnen volgen. We willen vermijden dat ze een tweede keer ontgoocheld worden. 

We vragen lokale (speelplein)besturen tijdelijk om…

 • … soepel om te gaan met de attestvoorwaarden. Een stage is misschien niet mogelijk, maar hopelijk kunnen deze jongeren wel bij jou op het speelplein aan de slag zoals afgesproken: ook zonder stage, zonder cursus. Maak een uitzondering, laat hen toe.
   
 • … vergoedingen gelijk te trekken. Sommige speelpleinen betalen een hogere vergoeding aan jongeren als ze op cursus gaan en stage lopen, dan aan jongeren die geen cursus doen. We vragen dat speelpleinen deze jongeren, die er zelf niet voor kozen dat hun cursus werd geannuleerd, toch te vergoeden alsof ze stage zouden lopen.

Wij hebben respect voor elke beslissing

We beseffen dat onze eigen inhoud niet volledig is en geen pasklare antwoorden biedt. Beschouw het als een hulpmiddel. De diversiteit in het speelpleinlandschap zorgt ervoor dat iedereen andere keuzes maakt m.b.t. aanpak en invulling van maatregelen en aanbevelingen. De VDS heeft er alvast alle vertrouwen in dat elk speelplein zijn uiterste best doet om met de mogelijkheden die er zijn het beste verhaal te schrijven. Lukt dat niet of niet volledig, dan respecteren we dat.   


Veel gestelde vragen

Voorbeeldbrieven in het geval van een (mogelijke) besmetting op het speelplein

Op vraag van verschillende speelpleinen schreven we voorbeeldbrieven om te communiceren met ouders in het geval van een (mogelijke) besmetting met het Coronavirus op het speelplein. Je kan de brieven eenvoudig aanpassen naar je eigen speelplein. Vergeet zeker niet de bireven te voorzien van een persoonlijke boodschap en de nodige logo's. 

Deze brief stuur je wanneer je met een bevestigde besmetting zit op het speelplein.

Deze brief stuur je nadat de huisarts van een zieke deelnemer de symptomen ernstig genoeg inschat om een test af te nemen en de ouders op de hoogte te brengen.

Deze brief stuur je wanneer contact-tracers contact opnemen met het speelplein om te melden dat een deelnemer in contact kwam met een persoon die besmet is met het coronavirus.

OPGELET: deze brieven zijn vertaald door onze eigen lokale ondersteuners, niet door officiele vertalers. De engelstalige versie is reeds gecontroleerd door een professional. De Franstalige versie wordt nog verder nagelezen.

Wat met kinderen die terugkomen van vakantie en naar het speelplein komen?

Ga steeds in overleg met de ouders, opvoedingsverantwoordelijken en/of deelnemer zelf. Maak hierbij een onderscheid tussen de oranje en rode gebieden.

 • Als de deelnemer uit een rood gebied terugkomt, geldt verplichte quarantaine (14 dagen) en test. De deelnemer kan in dit geval dus tijdens de quarantaineperiode niet deelnemen aan de activiteiten.
 • Bij de oranje gebieden geldt quarantaine en test aanbevolen, niet verplicht. Minstens verhoogde waakzaamheid hanteren voor kinderen/animatoren die dus meespelen op het speelplein en die recent uit deze zones terugkeerden.
 • Groen = het kind kan deelnemen zonder problemen.

Als speelpleinwerking vertrouw je op de verantwoordelijkheid van de ouders en jongeren. Het is wel jouw taak om bovenstaande afspraken duidelijk met hen te communiceren. 

De laatste stand van zaken kan je steeds terugvinden op de site van buitenlandse zaken

Oeps, foutje!

Stel een kind komt per ongeluk toch in de verkeerde bubbel terecht door een foutje van een medewerker of door het speelse enthousiasme van het kind zelf.  

 • Kan gebeuren. Niet eind van de wereld. 
 • Vooral niet verzwijgen en goed noteren in het contactlogboek.  
Van de ene jeugdactiviteit naar de andere? Hoe correct een 'week' interpreteren?

Na extra overleg met de jeugdsector/experten zijn de regels glashelder.
Bubbels gelden minstens voor 1 week (= 7 dagen). Dit is nodig om zeker te zijn dat niemand binnen de bubbel symptomen ontwikkelt. Binnen dezelfde week mag je niet wisselen van jeugdactiviteit. Kinderen en animatoren mogen NIET AANEENSLUITEND van de ene jeugdactiviteit naar de andere gaan.
We vragen om er twee dagen tussen te laten.

 • Voorbeeld 1:
  Mieke staat van maandag tot vrijdag op het speelplein. Zaterdag en zondag blijft zij thuis. De maandag nadien kan zij opnieuw in een andere bubbel aan de slag. Wordt Mieke toch verwacht op de zaterdag om al met een andere bubbel de volgende week voor te bereiden. Dan kan dat, maar dan blijft Mieke op een veilige afstand (min. 1,5m). Op maandag maakt zij deel uit van deze nieuwe bubbel en is afstand houden niet meer nodig.  

 • Voorbeeld 2:
  Ramon komt op dinsdag thuis van chirokamp. Dan mag hij in principe vrijdag nog op het speelplein staan. Het mag, maar het is niet verstandig: hij neemt een plaats in voor een ganse week in de bubbel + nog niet voldoende uitgerust van kamp. Verstandiger is om hem vanaf de maandag daarna voor een hele week speelpleinwerk in te plannen.

 • Voorbeeld 3:
  Thomas doet in de voormiddag een vakantiejob en staat elke namiddag op het speelplein bij zijn bubbel. DIT MAG. De werkgever van Thomas moet ervoor zorgen, zoals elke werkgever, dat Thomas kan werken met de principes van social distancing (1,5m afstand en/of mondmasker). Op zijn vakantiejob maakt hij dus geen deel uit van een bubbel. Bubbels (met uitzondering van de ‘thuis’bubbel natuurlijk) combineren binnen dezelfde week mag niet.    
Activiteiten (na de uren) met animatoren... mag dat?

De regels zijn duidelijk.
Per week (= 7 dagen) blijft iedereen in zijn bubbel.
Bubbels worden niet gemengd.
Animatoren die niet op het speelplein staan, komen niet langs.

Laat je dat toch toe of respecteer je die maatregel niet, weet dan dit nare consequenties kan hebben inzake aansprakelijkheid, maar ook naar het aanbod zelf. Het zou nl. kunnen dat wanneer iemand (bv. animator) besmet zou zijn met corona, anderen die ermee in contact kwamen ook in quarantaine moeten. Hou je je aan de afspraken dan heeft dit betrekking op 1 bubbel, niet op de rest van je werking. Doe je dat niet, dan riskeer je het hele speelplein te moeten sluiten of bepaalde animatoren waarop je een week later gerekend had, toch niet te kunnen inschakelen.

Wil dat zeggen dat je niets kan doen? Natuurlijk niet…
Animator zijn is meer dan spelen, dat is ook je vrienden ontmoeten, samen plezier beleven, samen nadenken over het speelplein, nog iets drinken na de speelpleinuren… en DAT KAN! Maar opnieuw, élke animator blijft ook na de speelpleinuren gedurende 1 week binnen zijn bubbel. Bubbels worden niet gemengd.  

 • Voorbeeld 1:
  Je kan perfect een dagevaluatie houden met alle bubbels samen zolang je voldoende afstand houdt. De speelpleinverantwoordelijke / hoofdanimator bv. op het podium: bubbel 1 links van het podium, bubbel 2 voor het podium en bubbel 3 rechts van het podium.

 • Voorbeeld 2:
  Je kan op die manier ook de week op vrijdag gezellig afronden met een frietje per bubbel of een zelfs een bbq. Heb je dan een bbq nodig voor elke bubbel? Dat hoeft helemaal niet. De speelpleinverantwoordelijke die bv. toch als externe werd aanzien en een hele week afstand heeft gehouden kan perfect de bbq bemannen. Je kan zelfs mits goede afspraken een traiteur inhuren. Het eten wordt dan per bubbel ingeschept of opgehaald aan de bbq. 
   
 • Voorbeeld 3:
  Je kan perfect een vorming ter plaatse aanvragen voor je groep zolang animatoren maar binnen hun bubbel blijven en bubbels onderling + bubbels en externe sessiegever voldoende afstand houden.

 • Voorbeeld 4:
  Je kan het speelplein vanaf 1 juli samen opbouwen (voor 1 juli respecteer je de dan geldende maatregelen. De jeugdaanbodbubbels gaan pas van start op 1 juli) met alle animatoren zolang iedereen (bv. zoals in een fabriek) voldoende afstand houdt en waar dat niet kan mondmaskers worden gedragen. Nadien gezellig bij elkaar zitten voor een pizzapunt en cola KAN NIET. Je houdt de hele tijd afstand. Enkel binnen de bubbels hoef je geen afstand te houden.    


Speelpleinanimatoren –en verantwoordelijken zijn creatief genoeg om ook na de uren verbondenheid te creëren zonder bubbels te doorbreken. De VDS staat uiteraard ook klaar om jullie te helpen en goede voorbeelden te verzamelen.    

Pimento ontwikkelde op recordtempo een brochure met 19 opdrachten rond teambuilding, kennismaking en zelfreflectie. Ideaal om van op een afstand te werken aan het teamgevoel binnen je ploeg. 

Speelpleinverantwoordelijke versus bubbels

Hoe verhoudt de speelpleinverantwoordelijke of hoofdanimator zich ten opzichte van de bubbels? Moet hij/zij beschouwd worden als externe? 

We onderscheiden hier 3 mogelijke opties:

 1. De verantwoordelijke maakt geen deel uit van de bubbel en is voor elke bubbel op het speelplein een externe. Als hij/zij komt kijken bij een bubbel dienen alle social distance maatregelen gerespecteerd te worden.
 2. De verantwoordelijke maakt wel deel uit van een bubbel en wordt voor deze bubbel beschouwd als interne. Hou er rekening dat er nu één plekje minder is in deze bubbel. Ten opzichte van andere bubbels is hij/zij uiteraard wél een externe dus dienen de social distance maatregelen in acht genomen te worden.
 3. De verantwoordelijke wordt eventueel bijgestaan door een team van hoofdanimatoren of logistieke technische ondersteuners en vormen samen een aparte bubbel. 
Bubbels en mobiele speelpleinwerkingen

Tips voor pleintjeswerkingen

 • Probeer de buurt zelf goed in kaart te brengen. Zijn er meerdere pleintjes? Probeer dan op te splitsen en een week lang op die verschillende pleintjes te werken. Steek briefjes in de bus, spreek mensen aan, om hen te wijzen op welk pleintje eigenlijk voor hen bedoeld is. Zo heb je meer vat op een betere verspreiding van de kinderen. Hou rekening met het feit dat er, hoe dan ook, wel kinderen op verschillende pleintjes zullen opdagen.

 • Kan de werking het niet aan om tegelijkertijd op verschillende plekken te zijn, kan je proberen de buurt te wijzen op het feit dat je in een rotatiesysteem zit en je bijvoorbeeld op week 2 naar hun pleintje komt.

 • In dezelfde week gaan ‘reizen’ in een buurt/op verschillende pleintjes raden we wel af. Dat zorgt ervoor dat de animatoren echt met heel veel kinderen in aanraking komen en dat je een groter bereik aan kinderen hebt

Tips over de indeling van het terrein en materiaal (indien meer dan 1 bubbel op weekbasis

 • Zorg voor duidelijke afgebakende speelzones per bubbel
 • Zorg dat elke speelzone hun eigen basisspelmateriaal (+ ehbo, eigen water,…) heeft. Zo moet er geen spelmateriaal tussen de bubbels moet doorgegeven worden. Werk je bv wél met doorgeefmateriaal (denk aan fietsjes, groot speelmateriaal,...) dien je deze na gebruik en tussen de bubbels door helemaal te reinigen. 
 • Probeer geen terrein in te delen naar materiaal; bv bubbel met speelgoed, bubbel met fietsjes, bubbel met waterspelletjes,… omdat je dan kinderen verplicht voor 1 week 1 bubbel te kiezen en dus ook 1 soort spelmateriaal. Vandaar: basismateriaal en groot materiaal kan doorgegeven worden mits reinigen. 

Tips over de verdeling bubbels 

 • Maak op voorhand een set gekleurde armbandjes (rekkertjes, touwtjes,...) van 50. Duid per kleur enkele animatoren aan, laat hen zeker ook een armbandje dragen. Zorg dat jouw afgebakende terreinen ook een duidelijke kleur hebben. 
 • Komen kinderen (voor het eerst toe) op het plein? Laat ze dan een bubbel kiezen waar ze heel de week in zullen vertoeven. Zo geef je de kans om de bubbel te kiezen waar ook hun vriendje inzit. Hou -12 en +12 uiteraard uit elkaar.  
 • Heeft een kind gekozen? Dan draagt hij/zij gedurende de hele week zijn armbandje. Zo kan je de komende dagen snel zien waar het kind thuishoorde. Gebruik de week erna andere kleuren, zodat je fervente spelertjes terug kan indelen in groepen.
 • Is een kleurtje helemaal opgebruikt? Dan weet je dat er reeds 50 mensen die bubbel zijn binnengekomen. ookal zijn er op dat moment maar 20 kindjes aan het spelen. Je mag dus geen extra kinderen meer toelaten. 

 

Wat moeten we doen als we gecontacteerd worden door het contactcentrum Tracing

Tracing

Het kan zijn dat je door het contactcentrum opgebeld wordt om jou te melden dat er een besmet persoon deelnam aan jouw aanbod, dan zullen ze jou vragen om alle andere deelnemers uit die bubbel daarvan op de hoogte te stellen. Het kan ook zijn dat de ouders van het kind jou zelf op de hoogte brengen. Ook dan moet je iedereen op de hoogte stellen.

Om meer zicht te krijgen op besmettingsgevaren in collectiviteiten zoals jeugdkampen, vakanties, dagactiviteiten wordt gevraagd om een excel ingevuld door te sturen naar   

Er worden een aantal gegevens gevraagd die je dus moet doorgeven, omdat we weten dat dit GDPR gewijs niet altijd evident is, heeft de Ambrassade dit samen met Switch uitgezocht en kunnen we bevestigen dat er een voldoende grond is om alle gegevens (ook rijksregisternummer) op te vragen (wel enkel en alleen in functie van invullen van gegevens voor tracing nadien, dus niet langer houden dan nodig). 

Om jullie te helpen bij die tracing kan je een in te vullen excel en een voorbeeldbrief voor ouders vinden op de site van De Ambrassade.  

Verduidelijking bij de noodprocedure dagaanbod
  1. Wie Covid-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan een activiteit of kamp EN bij terugkeer ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn.

   Met andere woorden: je blijft minimaal 7 thuis. Als je na 4 dagen covid-vrij bent, kan je na 7 dagen opnieuw terug aansluiten op het speelplein. Als je na 4 dagen nog steeds niet symptoomvrij bent beginnen de 3 dagen pas te tellen van zodra je symtoomvrij bent dus kan 5+3 of zelf 8+ 3 zijn…

  2. De procedure van tracing wordt nog verder uitgewerkt konden we lezen op de website van de Ambrassade. Van zodra de overheid een beter idee heeft van hoe men bij groepen (collectiviteiten) de tracing wil organiseren zal dit gecommuniceerd worden. Al meer geweten?

   Zeer binnenkort.

    
  3. Wat als een ouder met kind of animator niet naar een dokter gaat voor een test na vermoeden. Hoe ga je als lokaal speelplein daarmee om: andere ouders inlichten over vermoeden is moeilijk, want je weet dat er geen resultaat kan komen.

   Je kan ouders helaas niet verplichten.
   Wij raden dan ook aan om een vermoeden te communiceren met andere ouders van zodra de huisarts het vermoeden bevestigd heeft. Op die manier ben je zeker dat een ouder met kind of animator ook naar de huisarts is geweest. Het blijft belangrijk om als speelplein ouders te wijzen op het belang van een test en bezoek aan dokter i.f.v. het doorbreken van een eventuele besmettingsketting. Dokters gaan op hun beurt aandringen bij ouders om het speelplein snel te verwittigen.

  4. Is de huidige thuisisolatie op deze moment nog steeds 14 dagen of indien besmet 7 dagen + 3 dagen symptoomvrij?

   Thuisisolatie is 14 dagen
   voor wie in contact kwam met een besmet persoon gerekend vanaf het laatste contact met die persoon MAAR iedereen die in contact kwam met de besmette persoon moet ook getest worden. Als die test positief is starten de min. 7 dagen waarvan 3 symptoomvrij.

  5. Moet je na een negatief testresultaat toch nog in thuisisolatie blijven (en hoe lang)?

   De (huis)dokter die de test afnam, bezorgt jou negatief resultaat en geeft daarbij aan of je best nog in thuisisolatie blijft of dat niet nodig is (vraag er naar). Als de test gebeurde omdat je in contact kwam met een positief geteste en die te snel volgde op de positieve vaststelling, kan het zijn dat er te weinig tijd tussen zat en een vals resultaat geeft. In dat geval bepaalt je (huis)arts of je na een aantal dagen nog een 2de test moet ondergaan en tot zolang in thuisisolatie moet blijven.
Kan ik nu met corona als stage doen op het speelplein zonder cursus?

Door de coronamaatregelen kunnen de deelnemers aan hun stage beginnen van zodra er 15 van de 50 cursusuren werden volbracht. Stel een cursus start, maar moet halsoverkop omwille van een positieve besmetting onderbroken worden of iemand moet naar huis omwille van een vermoeden. Dan kunnen deze deelnemers al wel stage aanvangen van zodra ze 15u theorie achter de kiezen hebben. 

Mogen wij een animator vragen om voor aanvang een preventieve test te doen?

Preventief testen bij mensen (uit de provincie Antwerpen) is niet nodig.
Er zijn zeker artsen die preventief testen weigeren, en arbeidsrechterlijk mag een werkgever ook inderdaad niet verplichten om te testen, maar de persoon mag dit (om voor zichzelf ook gerust te zijn) zelf vrijwillig wel vragen. Er zijn dus ook artsen die het wel doen. Wil je dus een preventieve test om zeker te zijn voor jezelf zal je op zoek moeten naar een arts die wil meewerken.  

Welke instanties moeten op de hoogte zijn van een besmetting op ons speelplein?

Indien je een besmetting hebt op jouw speelplein volg je onderstaand stappenplan:

 • Je neemt de nodige maatregelen omtrent de besmetting. (noodprocedure/stappenplan)
 • Bij het sluiten van de bubbel, communiceer je dit zelf aan het meldpunt
 • Je stuurt de lijst met alle info omtrent de aanwezigen van die bubbel + met mogelijke mensen waarmee de bubbel in contact kwam door naar
 • Je brengt de VDS op de hoogte van de besmetting. Zo kunnen wij mee de vinger aan de pols houden. 
Wat met de extra verstrengde maatregelen?

We zochten uit in welke mate de nieuwe maatregelen (bv. mondmasker verplicht op drukke plaatsen, gemeenten en steden die strengere maatregelen kunnen opleggen lokaal...) betrekking hebben op speelpleinwerk. We ontvingen daarover dit antwoord vanuit de Ambrassade:

MONDMASKERS OP ALLE DRUKKE PLAATSEN, OOK SPEELPLEINWERK? 

Het jeugdwerk blijft de jeugdwerkregels volgen. Er wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn bij de start- en eindmomenten van speelpleinwerk én wanneer je de publieke ruimte betreedt waar veel mensen zijn. In de jeugdwerkregels staat duidelijk dat we ons steeds aanpassen aan de geldende samenlevingsregels, dus bereiden we ons voor op het dragen van mondmaskers op de plaatsen waarop dit gevraagd wordt. Hoe deze plaatsen gedefinieerd worden, wachten we af in het ministerieel besluit dat later deze week volgt. Als we een update hebben, brengen we jullie op de hoogte. 


LOKAAL BIJKOMENDE MAATREGELEN, OOK WAT BETREFT SPEELPLEINWERK?
 

Burgemeesters kunnen ook strengere maatregelen afkondigen. Daarom zal het in sommige steden en gemeenten belangrijk zijn goed af te stemmen met het stads- of gemeentebestuur wat wel en niet kan. Om zo samen binnen de mogelijkheden van spelen ook de veiligheid te garanderen.

We herhalen daarbij nog eens graag ons standpunt van bij het begin van deze crisis. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zal lokale speelpleinwerkingen adviseren om open te gaan (of open te blijven)... 

 • ...als het veilig kan voor iedereen op het speelplein. De gezondheid van iedereen staat voorop, zonder twijfel.
 • ...wanneer maatregelen in onze ogen voor de speelpleinwerkingen in kwestie haalbaar zijn én speelpleinwerk, speelpleinwerk kan blijven. We gaan bv. niet mee in een verhaal waarbij kinderen (-12) op afstand van elkaar moeten spelen of tijdens de speeldag verplicht een mondmasker moeten dragen.


WAT MET HET NAJAAR? 

We zijn in overleg met de Ambrassade, het departement, kabinet, Bataljong en experten over wat dit najaar kan betekenen voor het jeugdwerk en werken daarvoor verschillende scenario's uit met kinderen en jongeren centraal. Daarvoor is het belangrijk dat je VDS corona-bevraging invult, die je aan het einde van de zomer ontvangt.

 

Hoe sluiten we de zomer af? En hoe starten we het werkjaar weer op?

Met het einde van de zomer in zicht en met het nieuwe werkjaar dat reeds in de startblokken staat, zijn er toch enkele (nieuwe) zaken om rekening mee te houden. 

Tot einde zomervakantie 

 • Gelden alle regels die in de jeugdwerkregels of in de zomerplannen staan (bubbels van 50, liefst buiten, geen externen, verhoogde aandacht voor hygiene...) 
 • Stel je de volgende vragen: Is fysiek samenkomen écht nodig? Kunnen we het kleinschaliger aanpakken? Kunnen we een alternatief voorzien? Is een bubbelwerking aangeraden voor élke activiteit? Kan het online gebeuren?...
 • Zo zoeken we een evenwicht, dragen we bij tot het inperken van het virus én beperken we ook de persoonlijke en organisatorische impact bij een mogelijke besmetting.

Enkele voorbeelden 

1. Een opruimdag

 • Het speelplein moet nu eenmaal opgeruimd geraken. Hoe kan je dat best organiseren zonder de kans op besmetting sterk te laten stijgen? 
 • Kan jouw huidige animatorenploeg, die reeds in één weekbubbel zit, de opkuis alleen aan? Dan draagt dit onze voorkeur. Er dienen geen extra maatregelen genomen te worden, gezien zij al in één bubbel zitten. Er is dus geen extra risico op doorgeven van besmetting
 • Wil je ook andere weekbubbels inschakelen of komen er externe animatoren meehelpen? Je kan tot max 50p inschakelen om de opkuis te organiseren. De VDS raadt in dat geval aan om met kleine groepjes te werken die je goed van elkaar kan afscheiden. Zet mensen bij elkaar die al contact hadden. Geef die groepjes animatoren aparte taken, hou voldoende afstand (mondmaksers zijn niet verplicht, maar mogen uiteraard wel). Volg de algemene hygienemaatregelen. Werk zoveel mogelijk buiten en zorg voor goede verluchting van het gebouw en de lokalen.
 • Bij de opkuis maak je gerust ook wat extra sfeer, laat jullie niet inperken. Gebruik muziek, inkleding en typekes, (opkuis)spelletjes… om er coronaproof de schwung in te houden. 
 • Een hapje eten tijdens de opkuis kan, als je dat coronaproof organiseert (geen buffet, wel bvb elk z'n eigen pizza of eten zelf klaarmaken en laten opscheppen, zodat niet iedereen in dezelfde potten roert)

2. Een bedankingsfeestje/BBQ/... om het einde van de zomer te vieren

 • Maak hierbij goed de afweging of het echt nodig is. Is er een verschil tussen jullie activiteit en een gezellige bijeenkomst met vrienden? Misschien kan je dit jaar de bedanking op een andere creatieve manier vorm geven of maak je er een echte activiteit van en zorg je voor een duidelijk einduur.
 • Het is alleszins niet de bedoeling om op slinkse manier een fuif te organiseren en onder het mom van jeugdwerk de richtlijnen te omzeilen.

3. Een vergadering met je stuurgroep, (zomer)evaluatie met de ploeg... 

 • De VDS vindt betrokkenheid belangrijk, dat wist je al. Animatoren willen mee nadenken over het verloop van de zomer en de toekomst… Dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk kunnen blijven doen! 
 • Kan dit online? Doe het dan online. Het voorjaar heeft bewezen dat we veel dingen digitaal kunnen klaarspelen. Laat ons dat sterke werk vooral verder zetten. 
 • Is het toch belangrijk om (deels) fysiek samen te komen? (vb door het onderwerp, makkelijker uitwisselen in groep, methodieken…) Maak dan gebruik van de algemene regels en beperk ook hier het contact, hou afstand, vergader buiten als dat kan. In principe mag je max 50p ontvangen, met afstand. Gebruik ook methodieken die corona-proof de richtlijnen respecteren.
 • Een hapje kan, als je dat coronaproof organiseert.

4. Blijven slapen na de laatste speelpleindag of op weekend? 

 • Activiteiten met overnachting kunnen helaas niet! Maar in augustus kunnen de geplande zomerkampen met overnachting nog wel gewoon verder doorgaan. Voor daarna weten we nog niet wat de richtlijnen worden.
 • Vanaf september komt er sowieso al meer mix tussen jongeren (gezien de scholen heropstarten) en dus is verhoogde waakzaamheid zeker aangeraden, zeker voor activiteiten met enkel meerderjarigen.
 • Organiseer je evaluatie- of planningsweekend dus op een andere manier: digitaal voor het ganse weekend + 1 moment waarop je met max 50p live bijeenkomt volgens de gekende regels: buitenlucht, geen fysiek contact, (hand)hygiëne, meerderjarige verantwoordelijke ter plaatse, dln-lijst (ifv tracing)...   
 • Een hapje kan, als je dat coronaproof organiseert.

Vanaf half september

Achter de schermen wordt er met de minister en de virologen verder gewerkt aan duidelijkheid voor de rest van het jeugdwerkjaar. De bestaande plannen (bvb dagaanbod, zonder overnachting) vormen de basis om zowel reguliere werkingen, jeugdwelzijnsactiviteiten als het aanbod tijdens de schoolvakanties (vb. herfstvakantie) een plaats te geven.

Deze vernieuwde plannen zouden er midden september moeten liggen. Tot die tijd hou je je aan de jeugdwerkregels en bovenstaande richtlijnen. 

De plannen zullen vermoedelijk volgende algemene principes volgen: 

 • We werken in overeenstemming met de kleurencodes van onderwijs. Bij verschuivingen in het onderwijs kunnen onze regels ook verstrengen. In de mate van het mogelijke blijven we streven en werken naar bubbels van 50 deelnemers.
 • We maken een onderscheid tussen -12 en +12. Het is duidelijk dat de risico’s bij -12 jarigen lager liggen. In deze groep zal er zeker meer mogelijk zijn. Dat zal ook zo in het jeugdwerk zijn.
 • We streven naar goede afstemming met andere vrijdetijdssectoren zoals sport, cultuur en welzijn.
 • De principes van de jeugdwerkregels worden verdergezet als het gaat om deelnamevoorwaarden, activiteiten, infrastructuur, materiaal…


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
0494 79 09 65 voor ondersteuning bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein.


Burgemeesters beslissen


Burgemeesters bepalen wat er kan op hun grondgebied. Ze kunnen strengere maatregelen opleggen indien gewenst. Stem dus zeker af met jouw lokaal bestuur in functie van speelpleinwerk. 


Pictogrammen om te hangen

We selecteerden voor jullie 2 pictoreeksen die gratis te gebruiken zijn: 
- Reeks 1
Reeks 2
- Reeks 3


Voorbeelden qua aanpak en communicatie


Voorbereiden in coronatijd

(Digitaal) contact met de speelpleinploeg onderhouden in coronatijd. Niet altijd evident. Via deze webpagina helpen we een handje. 

De VDS maakte ook een webpagina met tips over hoe goe te spelen in coronatijden en kant-en-klare-coronaproof spelletjes. 


Onze aangepaste dienstverlening

Alle inhoud met betrekking tot speelpleinwerk en aangepaste VDS-dienstverlening op 1 plek: www.speelplein.net/corona.

 

Inclusieve speelplein-werkingen


Inclusieve werkingen kunnen met hun vragen bij onze ambassadeurs van Jeugdwerk voor Allen terecht. Ook voor specifieke vragen over omgaan met kwetsbare jongeren, kinderen met een beperking in tijden van corona, communicatie met kwetsbare gezinnen, voorbeelden van structuurschema’s, pictoborden, visueel maken van bepaalde zaken. 

Yentl Tobbackx
">
0496 311 918

Yana Weets

0489 409 443