"Yeet" - 11/03/2021

Studiedag rond de vrije tijd van tieners

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw en Formaat vzw slaan de handen in elkaar en organiseren samen een digitale studiedag omtrent tieners. Tijdens deze studiedag leggen we graag het accent op het belang van jeugdwerk in de vrije tijd van tieners.


Tieners, niet simpel, maar wel ongelooflijk interessant om mee aan de slag te gaan!!


Dagplanning en sessies

Dagplanning

 • 13u: onthaal + intro 'Yeet' studiedag tieners
 • 13u15: jongeren aan het woord

 • 13u20: Panelgesprek met de focus op 'Maatschappelijke tendensen die mee voor een veranderende leefwereld zorgen. Hoe toegankelijk is ons jeugdwerk nog en wordt er tegenwoordig nog voldoende geïnvesteerd in tieners om hen te betrekken in het jeugdwerk? Hoe kunnen we hierop inspelen als jeugdwerk en welke plek krijgt de tiener tegenwoordig nog in het jeugdwerk?

 • Deelnemers aan het panelgesprek zijn: Amir; voorzitter Vlaamse jeugdraad, Kathy Lindekens; jongerenexpert, Bart Straetman; Speelmakers; Jelle; tienerwerking Mish Mash Vilvoorde, Kind&Samenleving, Ruth; jeugdhuismedewerkster

 

 • 14u: sessieblok 1
 • 15u: pauze
 • 15u15: jongeren aan het woord
 • 15u20: sessieblok 2
 • 16u30: evaluatie van de studiedag
 • 16u45: digitaal intervisiecafé voor wie wil

 

Sessie aanbod

Sprekers Sessieblok 1 (14u-15u)
 • Formaat gaat voor meer en sterker open jeugdwerk. Open jeugdwerk versterkt de stem van jongeren en geeft vorm aan de buurt en de hele samenleving. Op die manier werkt open jeugdwerk actief mee aan een duurzame samenleving die diversiteit erkent als een sterkte. Een belangrijke en niet te vergeten doelgroep in dit verhaal is natuurlijk: TIENERS! Tijdens deze sessie staan we stil bij de krachten en impact van een tienerwerking en benoemen waarom het net zo waardevol is om te investeren in een aanbod voor deze jongeren.
 • WATWAT is een platform van meer dan 70 organisaties die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Tijdens deze sessie nemen ze ons mee in het verhaal hoe je tieners informeert, hoe je communiceert met hen en hoe je campagne kunt voeren om hen te bereiken.
 • Kind & Samenleving maakt op regelmatige basis publicaties op basis van onderzoek en bevindingen.In 2020 maakten ze een 'Inspiratieboek Tieners' waarbij ze een houvast en inspiratie willen geven om een tienervriendelijke publieke ruimte te realiseren. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op hun inzichten en bevindingen.
Sprekers sessieblok 2 (15u20 - 16u20)
 • De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw zoomt in op het generatiedenken en de veranderende leefwereld van de tiener. Hoe kan een tienerwerking eruit zien? Wat is een 'ideale' tieneranimator tegenwoordig? Welke begeleidershouding hanteert die het beste en welk activiteitenaanbod slaat nog aan bij tieners? We gaan samen op zoek!

 • Vzw Ajko bevordert de maatschappelijke inclusie, emancipatie en participatie van alle kinderen en jongeren, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Ze bieden ons tijdens deze sessie tips and tricks aan over hoe je contact kunt leggen met anderstalige nieuwkomers en hoe je hen toeleidt naar het jeugdwerk. Wat zijn de kansen en wat zijn de uitdagingen?

 • Speelconsulent Bart Straetman van Speelmakers neemt ons mee naar de tieners in de kinderopvang. Hoe geef je tieners in de kinderopvang alle kansen om vrijuit en onbezorgd te spelen? Speelmakers zet ons op weg naar straffe speelimpulsen en een uitdagende speelruimte met speelmateriaal. Meer en beter spelen, voor elk kind, voor elke tiener!

 

 Praktische informatie

Waar & wanneer?

Donderdag 11 maart 2021 (namiddag) 
Digitaal

Prijs & inschrijven

 

 

Niet-leden

Lid van de VDS

Factuur

Individuele inschrijving

€40

€40

ja

 

 • Na de inschrijving ontvang je een automatische e-mail met de betalingsgegevens.

 • Wil je als speelplein een factuur ontvangen?
  Geef een seintje (via ) welke animatoren je net zelf hebt ingeschreven of doe jouw inschrijving via de groepsingschrijving, dan maken we automatisch een factuur aan voor deze deelnemers.
 • Als erkende medewerker of verantwoordelijke van een speelplein/jeugdwerkorganisatie gaan we er vanuit dat je liever een factuur ontvangt na afloop van jouw deelname gericht aan jouw organisatie. Je mag jouw inschrijving als definitief beschouwen. Bezorg ons eventueel jouw bestelbon ten laatste via tegen de trefdag zelf. Hou rekening met onze algemene voorwaarden bij een annulering.

   

 • Werk je met een bestelbon?
  Stuur deze vóór het trefmoment op naar of naar Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen. Het is niet mogelijk om een factuur te maken voor animatoren die individueel inschreven.


Ik wil nog iets wijzigen aan mijn inschrijving, kan dat?

Hiervoor mail je best naar .

Ik wil mijn inschrijving annuleren

Meer info: https://www.speelplein.net/algemenevoorwaarden

Hiervoor mail je best naar

Publicatie en privacy van deelnemers

De persoonlijke gegevens die je aan ons overmaakt bij inschrijving worden op onze beveiligde website permanent bewaard en worden enkel door VDS-medewerkers die deze gegevens nodig hebben verwerkt. Gegevens worden nooit aan derden overgemaakt tenzij dit noodzakelijk is en nooit meer dan nodig (bv. aan overheidsdiensten, externe begeleiders van vorming…).    

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw maakt foto’s en filmpjes van deelnemers. Het betreft meestal spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms worden er ook gericht foto’s genomen. Voor deze foto’s vragen we bij inschrijving of aanvang expliciete toestemming zoals de privacywet voorschrijft. Bij jongeren -16 jaar vragen we toestemming aan de ouders. Beeldmateriaal wordt teeds met respect gebruikt in onze nieuwsbrief, brochures, op promomateriaal, onze website en sociale media, alsook bewaard in functie van rapportering aan de overheid en andere organisaties die ons financieel steunen. 

Via  kan je op elk moment vragen om je keuze aan te passen en je persoonlijke gegeven opvragen, verbeteren of laten wissen.”

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Lees ons volledige privacybeleid.


Tieners voor dummies


Tieners op je speelplein? Interessant & uitdagend! In december lanceerden we een nieuwe editie van ons magazine Pit. Deze editie is volledig gewijd aan tieners. Interessante lectuur!

Op www.speelplein.net/tieners wijdt de VDS een volledige pagina aan deze doelgroep.