15 jun 2022

Apestaartjaren 2022

Bevindingen en aanbevelingen


Apestaartjaren is een onderzoek dat polst naar de digitale leefwereld van kinderen en jongeren (6 - 18 jaar) in Vlaanderen en Brussel. Met de uitkomst van dit onderzoek worden nuttige inzichten geboden voor eenieder die in contact komt met kinderen en jongeren. Met deze inzichten kunnen zij kinderen en jongeren ondersteunen en vrijheid geven bij de uitdagingen binnen de digitale leefwereld. 


Meer weten?

https://www.apestaartjaren.be/

Apestaartjaren is een onderzoek van Mediaraven, Mediawijs en de onderzoeksgroep imec-MICT-UGent.

Meest opmerkelijke bevindingen

Evelien trok naar Gent op 19 mei en volgde een aantal sessies waarin specifieke punten werden toegelicht. Zo luisterde ze naar een aantal jonge influencers maar ging ze ook in gesprek met kinderen van 9 en 10 jaar. Wat zij vooral meeneemt hieruit lees je hieronder. 

De gemiddelde leeftijd van een eerste Smarphone

-        Kinderen krijgen gemiddeld al vanaf 8 jaar en 4 maand een eerste smartphone. Dit is een daling t.o.v het vorige onderzoek maar niet verbazingwekkend. 

De laptop wint aan populariteit

In 2020 gebruikte 75% van de kinderen een laptop. In 2022 is dit 90%. Ze weten ook steeds beter hoe ze dit toestel en de programma's erop moeten gebruiken. Zo sprak Evelien met een aantal kinderen en wat opviel was dat bijvoorbeeld Microsoft Teams voor de kinderen geen geheimen heeft. 

Kinderen krijgen een tijdslimiet

Kinderen krijgen steeds vaker een tijdslimiet. Zo kunnen de ouders de digitale wereld een beetje in de hand houden. Wat opviel? De meeste kinderen vinden dit helemaal oké en vinden het zelfs een goed gegeven dat ze een tijdslimiet krijgen. 

TikTok, dé app voor kinderen en jongeren

TikTok kent sinds het vorig onderzoek een grote stijging aan gebruikers. 56% van de bevraagde kinderen gebruiken TikTok. Bij jongeren is dit zelfs 86%. 

Wat vooral opviel tijdens het spreken met kinderen is dat zij heel goed om kunnen gaan met apps zoals TikTok. Sommige kinderen gaven zelf aan dat ze bewust kiezen voor een privé-account zodat ze steeds kunnen controleren wie er hen wilt volgen. Ze weten ook hoe ze iemand moeten blokkeren die ongewenste content post. 

Facebook, de verliezer

Facebookgebruikers zijn tegenwoordig de al wat oudere generaties. Kinderen en jongeren tonen ook niet veel interesse meer in deze app. Ze verdwijnt uit de top 10 van de meest gebruikte apps. Daarenboven heeft 67% van de kinderen en 41% van de jongeren zelfs nog nooit Facebook gebruikt. 


Aanbevelingen van Apestaartjaren

Praten helpt

Probeer open gesprekken te hebben en luister naar wat kinderen en jongeren te vertellen hebben. Probeer je in te leven in hun kant van het digitale verhaal.

Maak duidelijke en consistente afspraken

Ouders denken soms dat zij alles weten over de digitale wereld en hoe ze hun kinderen en jongeren kunnen beschermen. Echter weten kinderen en jongeren vaak beter hoe ze moeten omgaan met deze wereld. Goede afspraken maken, samen, is cruciaal. Geef je kind of jongere genoeg vrijheid om te ontdekken en om fouten te maken. 

Maak ruimte om te praten over moeilijke onderwerpen

Creeër een ruimte waar je kind of jongere kan praten over haatspraak, online pestgedrag, sexting... en vorm een vertrouwd aanspreekpunt.