29 okt 2021

Het digitaal verenigingsloket is in opmaak

Wat is het V-loket?

Het V-loket (Verenigingen loket) is een project van de Vlaamse Veerkracht. In het kader hiervan richten ze een digitaal loket op om de administratieve last van verenigingen (vzw's EN feitelijke verenigingen) te verlichten.

Dit digitaal loket bundelt alles rond:

  • subsidies (lokaal, federaal, provinciaal, Vlaams)
  • aanvragen voor evenementen (tenten, drank, SABAM,...) 
  • vzw-wetgeving

Kortom, alle aanvragen op 1 plaats en slechts 1 keer indienen. 

 

 De krachtlijnen 

  • No-wrong-door:je kan toegang krijgen tot het loket via alle overheidswebsites, alsook alle websites van lokale diensten
  • Once-only: je hoeft je gegevens maar 1 keer in te dienen, deze worden dan automatisch gegenereerd wanneer je een (nieuwe) aanvraag doet (=werkbesparend)

 De kansen 

  • Er komt een overzicht van alle relevante dienstverlening voor verenigingen gebundeld op 1 plaats
  • Er komt up-to-date informatie op maat van verenigingen
  • Je kan er rechtstreekse dienstverlening aanvragen, opstarten en opvolgen
  • Er is ook een statusoverzicht van alle lopende en gesloten dossiers
  • Het is beschikbaar voor zowel vzw's als feitelijke verenigingen (geen enkel particulier speelplein komt dus in de kou te staan)

Een groot voordeel hiervan is dat het registreren op het V-loket volledig gratis is. Je hoeft dus niks te betalen om hiervan gebruik te maken.  Particuliere werkingen gezocht!

Om het V-loket zo goed mogelijk af te stemmen op alle noden die particuliere verenigingen en vzw's hebben, organiseren ze een platform om input te geven.

 

Hoe kan je helpen als particuliere werking? 
Via de website kan je feedback geven over een aantal stellingen, alsook je eigen stelling genereren.

 

 

Doe mee als particulier speelplein

Je kan als feitelijke vereniging en/of als vzw meedoen aan de bevragingen. 
Registreer je via de website en bekijk en beoordeel de stellingen. 


Doe mee als lokale overheid

Je kan als lokale overheid ook meedoen aan een aparte bevraging voor dienstverlenende overheden. Zo kan je het V-loket mee vorm geven voor jouw lokale verenigingen. 
Ook hier moet je je eerst voor registreren.  


Meer weten?

Het verenigingsloket wordt opgestart in 6 fasen. Lees er alles over...