06 jan 2021

Beleidsnota 2022-2025

De VDS schreef in volle crisistijd ook nog een nieuwe beleidsnota waarin onze plannen staan voor 2022-2025. Onze Algemene Vergadering kwam op 8 december 2020 samen om de finale versie goed te keuren.

Op www.speelplein.net/onzebeleidsnota vind je het proces van totstandkoming en ook wat er effectief allemaal in staat. 

Of bekijk de beleidsnota, samengevat in 10 slides.

588 ideeën

hebben we verzameld door in gesprek te gaan met speelpleiners, partners, en medewerkers. Die hebben we omgezet in een nieuwe missie en visie, 5 strategische doelstellingen, 13 prioriteiten, 56 operationele doestellingen, 205 acties en 163 indicatoren.

We pikten er een aantal nieuwe acties uit:

 • een groepsverzekering voor particuliere speelpleinen.
 • ondersteuning van speelinitiatieven.
 • de VDS wil zelf ook een inclusieve jeugdwerkorganisatie zijn.
 • een campagne over risicovol spelen.
 • meer videocontent.
 • cursussen ter plaatse.
 • een congres over kruispunten.
 • regionale jaarprioriteiten.
 • een debat over animatorenstatuten.
 • acties ifv anderstalige kinderen en animatoren.
 • een campagne ifv cursus hoofdanimator samen met speelpleinen.
 • blogs en opiniestukken.
 • recht op jeugdwerk.
 • uitrol decreet kinderopvang.

En niet te vergeten: in 2024 vieren we ons 50-jarig bestaan. Welkom op ons feest!


In 2022-2025 spelen we samen

Al die doelstellingen en acties doen we niet alleen. We werken ook in deze beleidsperiode opnieuw samen met heel wat partners om dit alles te realiseren.


En nu?

Eénmaal onze beleidsnota ingediend is, volgt er nog een heel proces.

Zo zullen de medewerkers van het Departement Jeugd ons nog vragen stellen waar wij kunnen op antwoorden (tegen 1 juni). Erna stellen zij, alsook een externe commissie, advies op. Beide adviezen gaan dan naar de minister die de uiteindelijke beslissing neemt (tegen 15 september).

Na de beslissing van de minister komt opnieuw een periode van onderhandeling, deze keer over onze beheersovereenkomst. We gaan natuurlijk voor het volledige subsidiesbedrag maar indien dit toch iets minder zou zijn, is het deels opnieuw bekijken wat we wel/niet gaan doen.

Op 1 januari 2022 doen we de officiële aftrap en starten we met de nieuwe beleidsnota. Jaarlijks schrijven we een voortgangsrapport waarin we duidelijk maken wat we allemaal gerealiseerd hebben.


Amai, da's vroeg.

Klopt. Onze huidige beleidsnota loopt nog tot 2021 en toch kijken we al vooruit. We wilden een ruim inspraakproces opzetten bij de speelpleinen, partners en ook onze eigen medewerkers. Bovendien vroeg de Vlaamse overheid dat we de nieuwe beleidsnota ten laatste op 31/12/2020 indienden. Werk aan de winkel dus.


Beleidsnota 2018-2021

Onze huidige beleidsnota nog eens nalezen? Dat kan hier.