29 jun 2020

Kind & Samenleving lanceert campagne: "Ja, dat mag!"

7 posters met speelplekken

Kind & Samenleving vzw lanceert deze week 7 posters. De posters geven ideeën voor speelplekken waar kinderen fantastisch kunnen spelen.  

Het zijn ideeën die te weinig voorkomen, gewoon omdat vele volwassenen denken dat ze misschien wel verboden zijn door de wet.  Maar dat is niet zo!

De posters (en alle info die erbij hoort) zijn een hulpmiddel om op je speelplein het thema ter sprake te brengen, om in discussie te gaan met iedereen die iets te zeggen heeft over de (inrichting van) de speelruimte (ook met de burgemeester bijvoorbeeld, waarom niet?)

Laat je inspireren, ga grasduinen in jadatmag.be

POSTER 1: we willen water op ons speelterrein, mag dat?


Speelwaarde / pedagogische waarde

Water op een speelterrein biedt een forse meerwaarde aan speelkansen. Werkelijk iedereen weet dat spelen met of in water buitengewoon is, zeker in hete periodes. Het is dan ook niet meer dan evident dat jeugdwerkingen ‘iets met water proberen te doen’.

En dat kan op verschillende manieren:

  • Een natuurlijke speelomgeving met niveauverschillen, waar ook een poel of waterloopje deel van uitmaakt.

  • Een terrein dat ‘wadi’ en speelruimte combineert. Zeker in een tijd dat de publieke ruimte eerder schaars is, en zowel speelkansen moet aanreiken als een oplossing bieden voor de afvoer van stortbuien, is het zinvol om een wadi zo aan te leggen dat deze een speels landschap vormt.

  • Water kan ook in heel eenvoudige vormen. Denk maar aan een opblaasbaar ploeterbadje. Het is makkelijk te realiseren, makkelijk te controleren. Ook dit biedt rijke speelkansen zeker wanneer het ook nog eens gebruikt wordt in allerlei spelimpulsen.

Risicoanalyse

Wil je een permanente natuurspeelplek ‘met water’?

Dat kan. Hier zijn specifieke aandachtspunten voor water, die beschreven staan in de veiligheidsgids die de overheid schreef voor natuurspeelomgevingen. Op p. 19 vind je een behoorlijk bruikbaar overzicht aan aandachtspunten om water toe te passen in een avontuurlijke natuurspeelomgeving. Als je deze aandachtspunten opvolgt is het zeker haalbaar om een waterspeelplek met aanvaardbare risico’s te realiseren. Hou deze aandachtspunten voor ogen, doe dat reeds bij het ontwerpen van je terrein.

De risicoanalyse van een heuse permanente water-speelplek is niet eenvoudig! Er vallen veel details te bekijken, veel redeneringen te maken. Natuurlijk wordt de complexiteit in grote mate bepaald door het specifieke aandachtspunt van de kans op verdrinking.

De risicoanalyse van zo’n terrein doe je niet gewoon zelf. Het is zonder meer aangewezen er iemand bij te halen die het gewoon is om risicoanalyses uit te voeren voor zulke water-speelomgevingen.

Water om mee te spelen

Een stuk eenvoudiger is het wanneer het water wordt aangeboden om ‘mee’ te spelen en niet om ‘in’ te spelen. De kans op verdrinking is hier sowieso tot vrijwel nul herleid.

Waar ook geen ‘veiligheidsdeskundige’ aan te pas hoeft te komen is wanneer je één of meerdere ploeterbadjes zet. Om te beginnen bepaal je de waterdiepte zelf (deze zal onder meer afhangen van de leeftijd en vaardigheden van de gebruikers). En met de nodige preventiemaatregelen (regels, afspraken en toezicht) maak je een voorziening die zonder meer veilig kan worden uitgebaat. Let wel even op de situatie wanneer er geen toezicht is! Ook dan is verdrinken uit den boze.

En tenslotte: regelmatig nazicht is belangrijk. Elke dag even checken:

  • Liggen er geen gevaarlijke voorwerpen in het water?
  • Ververs het water regelmatig

Alle posters?

Ontdek alle posters en informatie via jadatmag.be!

Kind & Samenleving vzw

Kind & Samenleving is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum dat de positie van kinderen en jongeren in de samenleving wil versterken.

  • We ondersteunen kinderen, jongeren en hun organisaties.
  • We adviseren bij speelse ruimtelijke planning.
  • We geven kinderen een stem in het beleid