02 dec 2019

Congres 2020 - Professionalisering in het (plaatselijke) jeugdwerk

 

Op 12 mei 2020 komt Dr. Guy Redig, Professor aan de Vrije Universiteit Brussel, de sessie "Professionalisering in het (plaatselijke) jeugdwerk" begeleiden op ons Congres.

Hij schreef rond dit thema een artikel waarin hij stelt dat beroepskrachten in het (plaatselijk) jeugdwerk zeldzaam en (relatief tot andere uitgaven) erg duur zijn. Hij onderzocht o.a. volgende vragen: Waar werken ze? Wat doen ze? Hoe evolueert hun aanwezigheid en vooral hun profiel (rol, functie)? Welke toekomst dient zich aan?

 

Het succes en de weidse verspreiding van de vakantiespeelpleinen kan niet anders dan oorzakelijk gekoppeld te worden aan meer nood aan opvang. Ze ontwikkelden zich ook zeer divers, van de klassieke dagopvang op een apart “speelplein” tot allerlei initiatieven in leegstaande scholen, werkend met halve dagen of ambulant rondtrekkend langsheen buurten. Opvallend is de mate waarin gemeentebesturen hierbij actief werden. Veruit de meeste vakantiespeelpleinen zijn overheidsinitiatieven , weliswaar in een jeugdwerkidioom ontwikkeld, maar geregisseerd door bv. jeugd- of (steeds meer) vrijetijdsdiensten. Toch dient met veel nadruk het pedagogische project van het speelpleinwerk benadrukt. Ze erkennen uiteraard hun “opvangdimensie”, maar ze trekken zeer expliciet hun missie die (1) zeer sterk jeugdwerk gerelateerd is en (2) totaal inzet op “spelen” en dus het bieden van speelkansen. Daarbij verklaren zich nooit in de logica van opvanggarantie, wel een waarborg tot spelen in heel verschillende maten en gewichten. Daarmee beklemtonen ze de hiërarchie in waarden, zo kenmerkend voor het jeugdwerk. Dit onderscheidt hen ook van andere vormen van buitenschoolse opvang.

 

 Het volledige artikel van Guy Redig komt binnenkort online.

 

Congres 2020

In het kader van ons congres in 2020 verzamelden we reeds heel wat interessante input rond het thema "speelpleinwerk is jeugdwerk". We zetten vanaf nu ook elke maand een sessie uit het aanbod in de kijker.

Alles over het congres en een pak boeiende informatie vind je op www.speelplein.net/congres2020.

Wie?


Dr. Guy Redig

Hij is professor aan de VUB, leidde de VVJ (nu Bataljong) en was kabinetchef jeugd onder minister Bert Anciaux.