25 jun 2019

VDS is er om speelpleinen en animatoren te ondersteunen én dat willen we nog beter doen. In een veranderend speelpleinlandschap mogen we daar al eens bij stilstaan. Hoe we dat doen willen we graag deze zomer met jullie afstemmen. 

Elke speelpleinverantwoordelijke mag in de komende twee weken van ons een bevraging verwachten waarin we polsen naar inhoudelijke noden, drempels en ideeën. We zorgen voor een paar korte vragen en een toffe methodiek om de ploeg daarbij te betrekken. Tegen begin september willen we alle input verzamelen om mee aan de slag te gaan en onze regionale initiatieven (zoals een trefdag en uitwisselingen) beter af te stemmen op jullie noden. 

Ben je nu al benieuwd? Contacteer Sylvia!