19 dec 2018

Wij passen onze prijzen aan.

Op onze Algemene Vergadering van december werd de begroting 2019 goedgekeurd, ondanks een verwacht tekort van ±40.000 euro. De oorzaken van dit tekort zitten zowel in stijgende personeelskosten (bv. 2x spilindexstijging, hogere anciënniteit…), stijgende investeringskost en een dalende omzet.  

Net als vele andere verenigingen gaat de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk gebukt onder de stijgende levenskost. Gezien onze eigen subsidies niet geïndexeerd worden door de Vlaamse Overheid, kunnen we niet anders dan onze prijzen na 5 jaar op te trekken. Samen met de Vlaamse jeugdraad vragen wij aan de huidige en volgende minister om dit op te nemen en werken wij constructief mee om dit verder aan te pakken.


Afspraak is afspraak

Het spreekt voor zich dat een vorming, advies, audit of procesbegeleiding ter plaatse die je de afgelopen weken aanvroeg of een cursus waarvoor je je inschreef aan de eerder afgesproken condities zal doorgaan.


Gezien onze eigen subsidies niet geïndexeerd worden, kunnen we niet anders dan onze prijzen na 5 jaar op te trekken.

Jo Van den Bossche | Directeur Financiën, Planning & Strategie


Wat verandert er concreet?

Onze cursusprijzen veranderen pas in juni

Voor het komende cursusseizoen verandert er nog niets.
De prijzen blijven ongewijzigd.

Vanaf juni, bij de bekendmaking van het cursusseizoen 2019-2020, passen we de prijzen aan:

Het andere aanbod vanaf vandaag

 • Verdiepingsweekends: €60 > €70 | Playback: €150 > €175
 • Trefdagen: €5 > €10 (VDS-leden krijgen 20% korting)

 • Vorming ter plaatse: €180 > €200 (particulier) | €200 > €220 (gemeentelijk)
  (VDS-leden krijgen 20% korting)
 • Advies ter plaatse: €180 > €200 (particulier) | €200 > €220 (gemeentelijk)
  (VDS-leden krijgen 20% korting)

 • Standaard procesbegeleiding: €1045 > €1150 (particulier) of €1320 > €1460 (gemeentelijk)
  (VDS-leden krijgen 20% korting)
 • Standaard audit: €1045 > €1150 (particulier) of €1320 > €1460 (gemeentelijk)
  (VDS-leden krijgen 20% korting)

Aan de helft van de prijs

Recht op verhoogde tegemoetkoming of leefloon?

Sinds 2015 heeft de VDS een eigen solidariteitsfonds waardoor jongeren die recht hebben op 'verhoogde tegemoetkoming' of leefloon korting krijgen op een cursus of verdiepingsweekend. Je betaalt slechts de helft van de prijs.Leden krijgen automatisch 20% korting

Speelpleinverantwoordelijken en hun animatoren krijgen automatisch 20% korting op vorming en advies ter plaatse, een audit, een procesbegeleiding en bij deelname aan trefweekends, trefdagen en studiedagen.


Vragen of info


Je lokale speelpleinondersteuner helpt je graag verder.