12 nov 2018

Projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen

Dien je dossier in tot max. €15.000

Op 9 november 2018 lanceerden de ministers Hilde Crevits, Sven Gatz en Philippe Muyters samen een projectoproep voor scholen met het thema: bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen.  Voor deze projectoproep trekken zij €1.000.000 uit. Scholen kunnen een dossier indienen voor max. €15.000.

Vlaamse scholen krijgen hiermee een duwtje in de rug om:

  • hun schoolspeelplaatsen buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor jeugdwerk en andere gebruikers;
  • hun speelplaatsen te laten uitgroeien tot kwaliteitsvolle, groene bewegingsruimtes waar kinderen en jongeren graag vertoeven en prikkels ontvangen om te bewegen. 

Alle Nederlandstalige kleuterscholen, lagere scholen, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en Brussel kunnen tot 22 februari 2019 een subsidieaanvraag indienen.


1 OP 3 SPEELPLEINEN SPEELT VANDAAG AL OP EEN SCHOOL

Overtuig de directie om samen te investeren in een toegankelijke, groene en avontuurlijke speelplaats. 


We willen erop inzetten dat speelsplaatsen na de schooluren ook gebruikt worden voor het jeugdwerk.

Sven Gatz - Minister van jeugd


Voorwaarde

Zet je speelplaats open voor jeugdwerk

Om aanspraak te maken op een subsidie moeten scholen hun speelplaats minimum openstellen voor jeugdwerk (bv. ook speelpleinwerk), en dit gedurende drie jaar. De openstelling mag daarbij niet beperkt blijven tot de schoolvakanties. Scholen mogen uiteraard verder gaan, en hun speelplaats ook delen met andere partners, of zelfs met de hele buurt. Bedoeling is dat dit project op langere termijn zal zorgen voor sterke lokale netwerken tussen onderwijs, jeugdwerk en andere partners.


Praktisch

Waaraan kan je die €15.000 besteden?

Alle scholen in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs en universiteiten in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) zullen een subsidie kunnen aanvragen van maximaal 15.000 euro. Die middelen kunnen worden besteed om de speelplaatsen avontuurlijker, kind- en bewegingsvriendelijker en meer open of gedeeld te maken. Het kan gaan over bijvoorbeeld grondwerken, groenaanleg, sport- en spelelementen, een sleutel- of badgesysteem, speel/sportmateriaal, kosten van een landschapsarchitect...

Dien je project in voor 22/02/2019

De projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 22 februari 2019 en zullen onder meer worden beoordeeld op de bewegingsvriendelijkheid, het gedeelde of open karakter, de kwaliteit van het projectplan en de inspraak van gebruikers, het lokale bestuur, leerkrachten ouders en leerlingen. Uiterlijk op 10 mei beslist de Vlaamse Regering welke projecten een subsidie zullen ontvangen.

 We helpen een handje!

  • De Ambrassade en MOEV (tot voor kort Stichting Vlaamse Schoolsport) organiseren een ondersteuningsaanbod voor scholen, gemeentebesturen en jeugdwerkorganisaties in de vorm van online informatie, infomomenten en een ondersteuning op maat. Vanaf mei 2019 – wanneer de beslissing over de verdeling van de subsidies valt – tot eind 2021, zal De Ambrassade in samenwerking met haar partners de gesubsidieerde scholen opvolgen om inspirerende praktijken, innovatieve oplossingen en regelgevende drempels met betrekking tot openstelling en bewegingsvriendelijkheid van de speelplaats in kaart te brengen.

  • Daarnaast zorgt de Ambrassade vooral voor het bijeenbrengen van een groot aantal inhoudelijke en netwerkpartners met expertise rond schoolspeelplaatsen (o.a. Kind & Samenleving, Goodplanet, Goe Gespeeld!, VVJ, ISB, Vlaams Instituut Gezond Leven, Klasse, Springzaad, de Verenigde Verenigingen, Infopunt Publieke Ruimte, AGION, MOS, en verschillende onderwijskoepels).

 

(eigen) speelplein-infrastructuur

De VDS bundelde alle info rond gebouwen, terrein en beplanting in een handig overzicht onder de noemer '(eigen) speelplein-infrastructuur'.


Andere projectmiddelen


Ook de projectoproep voor Pimp je Speelplaats wordt voor de 5e keer gelanceerd. Tot 18 februari 2019 kan je een speelplaatsproject indienen. Je maakt kans op 4000 euro én begeleiding voor de vergroening van de speelplaats! Tijdens netwerkmomenten doe je inspiratie op van andere scholen en helpt een coach je onder andere bij het uittekenen van een plan en de beplantingskeuze. 


Onze stempel

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) schreef mee in 2014 aan de toekomstvisie schoolspeelplaatsen.