26 okt 2018

12 punten voor 26 mei

Zet speelpleinwerk kracht bij!

26 mei 2019 zijn er Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.

Speelpleinwerk heeft een sterk lokaal karakter. Elk speelplein is gegroeid uit en aangepast aan lokale noden. Zo tellen we nu 563 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel die één voor één verschillend zijn. Ook Vlaamse, federale en Europese regelgeving heeft rechtstreeks of onrechtstreeks invloed op die lokale speelpleinwerkingen.

De VDS schuift 12 punten in zijn memorandum naar voor en roept beleidsmakers op om speelpleinwerk kracht bij te zetten. 


De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wil...

 1. dat speelpleinwerk erkend wordt als waardevolle jeugdwerkmethodiek en projecten die dit mee in de kijker zet ten aanzien van ouders, partners en de samenleving.
 2. maatregelen die de druk op vrijwilligers in speelpleinwerk verlagen, die het eigenaarschap van jongeren over speelpleinwerk verhogen en speelpleinwerk als jeugdwerkmethodiek behouden.
 3. een decreet buitenschoolse opvangactiviteiten dat rekening houdt met de eigenheid van speelpleinwerk.
 4. een aanpassing van het decreet kadervormingstrajecten zodat het voor jongeren laagdrempeliger wordt om op cursus te gaan.
 5. dat, indien er wijzigingen in de academische kalender gebeuren, deze in overleg gebeuren, met respect voor het engagement van de speelpleinvrijwilligers tijdens het jaar en in de zomer.
 6. een verdere uitbouw van Jeugdwerk voor Allen.
 7. een wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat rekening houdt met de eigenheid van particuliere speelpleinwerkingen.
 8. een wettelijke basis waardoor het spelen van kinderen (op het speelplein) nooit als overlast kan beschouwd worden.
 9. dat speelpleinwerkingen in scholen kunnen deelnemen aan de projectoproep tot het naschools openstellen van schoolinfrastructuur.
 10. dat speelpleinwerk ook kan deelnemen aan het proefproject van De Lijn voor goedkoop vervoer naar bivakplaatsen én uitstappen.
 11. een nieuw onderzoek naar het buiten spelen van kinderen, in combinatie met acties om kinderen terug meer buiten te laten spelen.
 12. mee aan tafel bij de voorbereiding van nieuwe wetten en decreten die impact hebben op speelpleinwerk.

Meer informatie over deze 12 strijdpunten kan u vinden op
www.speelplein.net/verkiezingen2019

Verkiezingen in 2018 én 2019


Voor, tijdens en na de verkiezingen... De VDS staat paraat om speelpleinwerk te ondersteunen.

Alle info over de gemeenteraadsverkiezingen vind je hier terug.

Alle info over de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen vind je hier terug.