08 feb 2018

Dag van de Diversiteit in het Jeugdwerk - 23 februari

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media nodigt je graag uit op de eerste Dag van de Diversiteit in het Jeugdwerk op 23 februari 2018. De minister van Jeugd zal er het gloednieuwe Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk lanceren. Het plan bundelt alle initiatieven die de sector en de overheid de komende jaren zullen nemen om de diversiteit in en van het jeugdwerk te verhogen. Ook het netwerk Jeugdwerk voor Allen wordt er voorgesteld. 

Een divers jeugdwerkaanbod voor álle kinderen en jongeren

Diversiteit staat hoog op de agenda van de jeugdwerksector. In 2016 ontwikkelde het jeugdwerk de visienota 'Diversiteit in/en het jeugdwerk' en organiseerde de minister van Jeugd het Burgerkabinet 'Geef mee kleur aan de jeugd'. Geregeld vindt er overleg plaats tussen de jeugdsector, de Vlaamse overheid en de minister in het beleidsnetwerk diversiteit

Dat netwerk maakte een Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk op. Het plan bundelt alle initiatieven die de sector en de overheid in de komende jaren nemen om de diversiteit in en van het jeugdwerk te verhogen: hoe kunnen we het jeugdwerkaanbod meer afstemmen op de noden van álle kinderen en jongeren in Vlaanderen? Hoe kan het jeugdwerk volop kansen geven voor ontmoeting en sociale integratie? Welke ondersteuning is er nodig om het masterplan te kunnen realiseren, waar is er onderzoek nodig, waar is samenwerking aangewezen?

Jeugdwerk voor Allen in heel Vlaanderen

Eind vorig jaar besliste de minister van Jeugd om het van oorsprong Oost-Vlaamse netwerk Jeugdwerk voor Allen vanaf 2018 uit te rollen over heel Vlaanderen. Andere jeugdorganisaties kunnen op Jeugdwerk voor Allen een beroep doen om te leren hoe ze hun werking toegankelijker kunnen maken voor kinderen en jongeren met een beperking of in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Op 23 februari verneem je wie nu de touwtjes in handen heeft, welke organisaties erbij betrokken zijn en hoe alles in zijn werk gaat. 

Praktisch

23 februari

12.30 - 18.30u

in het Vlaams parlement

Ontdek het programma hier.

Deelname is gratis.


Visienota

De VDS was één van de vele partners in het jeugdwerk die mee hebben geschreven aan deze visienota. Ze vormt de basis van het masterplan.