01 mrt 2018

Vers geperst

Hoe richt je ruimte in de stad in zodat ze burgers verleidt om meer te bewegen? Hoe maak je er een prettige verblijfsruimte van voor jong en oud?
Tijdens de inspiratiedag richt zich o.a. naar geëngageerde burgers, adviseurs, beleidsmekers, politici en experten uit domeinen zoals ruimte, jeugd, gezondheid, sociale planning, mobiliteit, groen en sport.


 

Op 12 mei is geeft het speelplein van Balen een feestje. Allen daarheen!

 

Proficiat


Het speelplein in Herselt zit in een nieuw jasje! Vanaf nu heet het speelplein Safarie en is mascotte Fred helemaal klaar om dolle avonturen te beleven!