03 aug 2017

Hervorming vrijwilligerswet op komst

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft woensdagmiddag geholpen bij het bedelen van het eten voor de tientallen kinderen die aanwezig waren op speelpleinwerking De Saenhoeve in Maasmechelen. Zo toonde hij zijn steun aan de tientallen vrijwilligers, die elke dag in de weer zijn. Hij greep de gelegenheid aan om uitleg te geven inzake de hervorming van de vrijwilligerswet. Zo zullen vrijwilligers voortaan kunnen terugvallen op een kostenvergoeding en biedt de nieuwe wet een betere bescherming voor de vrijwilligers.


De wet van 2005 krijgt een update

"Om vrijwilligerswerk aan te moedigen bestaat er sinds 2005 een wet, maar daar komt nu een update van. Een aantal interpretatie- en andere problemen die tot onzekerheid leiden bij de vrijwilligers of bij de organisaties worden weggewerkt. Vrijwilligers krijgen volgens het vernieuwde statuut een kostenvergoeding in plaats van een vergoeding voor gepresteerde diensten. Er bestond hier blijkbaar verwarring over. Vrijwilligers kunnen voortaan een fietsvergoeding krijgen, net zoals werknemers in de privésector”, volgens Peeters.

Ten vroegste herfst 2017

Occasionele geschenken voor vrijwilligers zullen niet langer als loon worden beschouwd. Het begrip beroepsgeheim wordt verduidelijkt voor vrijwilligers. “Tot nu toe moest de vrijwilliger zelf zien te achterhalen of hij of zij aan beroepsgeheim onderworpen was. Een vrijwilliger, die bijvoorbeeld maaltijden bedeelt in een rusthuis, kan medische info opvangen. Vanaf nu zal de organisatie die een beroep doet op vrijwilligers hen duidelijk moeten maken of het beroepsgeheim al dan niet op hem of haar van toepassing is. Wie als vrijwilliger taken uitvoert in het kader van niet bezoldigd mandaat zal door alle openbare instellingen als vrijwilliger worden beschouwd. Het wetsontwerp wordt besproken met de Hoge Raad voor Vrijwilligers en de Nationale Arbeidsraad en vervolgens aan de ministerraad voorgelegd. De hervorming zou in de herfst in voege kunnen treden”, aldus Peeters.


Minister van speelpleinwerkingIn de krant kreeg Kris Peeters de opvallende titel 'minister van speelpleinwerking'. Dat staat nochtans niet in het lijstje van zijn mandaten :). Als koepelorgansatie hebben we er echter niets op tegen dat Kris Peeters het mandaat van minister van speelpleinwerking in het Parlement op tafel wil leggen. Kom gerust eens op de koffie, Kris. We halen een taartje in huis en bekijken met plezier de inhoud van de functieomschrijving.

Huidige wetgeving


Wat betreft alles rond vrijwilligerswerk is de VDS aangesloten bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. We halen onze mosterd bij hen. Zij volgen voortdurend de actualiteit rond dit thema en zo kan de VDS op zijn beurt het speelpleinwerk correct informeren.  In 2017 maakte ze dit handig boekje rond de vrijwilligerswet: 'slim vrijwilligen'.