Lid worden in 2018

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw ondersteunt proactief alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Ons doel: meer én betere speelkansen in de vrije tijd van elk kind! 

Lokaal werken is onze sterkte. We organiseren opleiding voor jongeren en verantwoordelijken, regionale trefmomenten en vorming ter plaatse. We geven advies of stappen actief mee in een begeleiding, op maat van jouw werking. Op bovenlokaal niveau, Vlaams en Federaal komt de VDS op voor de belangen van het spelende kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. In diverse werkgroepen en adviesraden worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk. We gaan voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en projecten. We ontwikkelen kant-en-klare producten die zorgen dat jij kan bouwen aan nog straffer speelpleinwerk! 

Meer lezen: www.speelplein.net/overons


285 x bedankt!


285 speelpleinorganisatoren zijn in 2018 lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS).
Samen vertegenwoordigen zij 412 van de 557 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. 
In 25 gemeenten is geen speelpleinwerking.
Bekijk het volledige ledenoverzicht.


Jouw voordelen

Los van het feit dat jouw bijdrage er voor zorgt dat we spelen op verschillende niveaus in de kijker kunnen plaatsen én voor speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm kunnen opkomen, levert het je ook rechtstreeks een aantal voordelen op:

Korting

 • Leden krijgen éénmalig 5% korting via een unieke kortingscode voor aankopen van kwalitatief speelmateriaal op www.materiaalmagazijn.be. Het hele jaar door te gebruiken, ook bovenop de 5% korting tijdens de groepsaankoop in het voorjaar.
  Opgelet!! Leden moeten deze code zelf invullen wanneer ze een bestelling plaatsen!
 • Daarnaast krijg je 3 kortingscodes, in te zetten naar keuze op onze producten en diensten. 

 

 • De kortingen worden toegekend zodra de VDS de betaling van het lidgeld ontvangen heeft.
 • Speelpleinverantwoordelijken kunnen op elk ogenblik het overzicht van (on)gebruikte codes bekijken
 • Ongebruikte kortingscodes vervallen op 31 december en zijn niet overdraagbaar.

 

Nood aan een voorbeeld?
Aan de hand van deze tabel leggen we uit hoe het systeem van de kortingscodes werkt.

 

Wat je krijgt

 • Exclusieve toegang tot alle digitale producten voor jou en de rest van je speelpleinploeg via een persoonlijk profiel op www.speelplein.net(brochures, films, instrumenten…)
 • Je hebt recht op 2 gratis adviezen ter plaatse.
 • Jij en jouw schepen ontvangen 2x per jaar ons inhoudelijk magazine Pit. rond een actueel thema. (voorjaar – najaar)
 • We sturen naar elke werking een standaard pakket met nieuwe cursusfolders voor animator, hoofdanimator en instructeur. Als lid krijg jij de kans om het aantal cursusfolders dat we opsturen zelf te bepalen. 
 • Elke animator ontvangt:
            - een zomerposter met speelideeën + klein gadget. (juni)
            - een herfstposter met kalender voor het nieuwe werkjaar. (december)
            - onze digitale nieuwsbrief ‘Speelplein Nieuwsoverzicht’. (10x/jaar)

Jaarlijkse bijdrage

Een organisator draagt de eindverantwoordelijkheid over de volledige speelpleinwerking.
    Sinds juni heeft de VDS een definitie speelpleinwerk die de vraag beantwoordt: “Wat is speelpleinwerk en wat niet?”. 
 
 • Je betaalt slechts één bijdrage als organisator, ook al heb je meerdere werkingen. Je sluit aan voor het volledig aantal animatoren over alle werkingen heen.
 • Nieuwe leden kunnen, ongeacht de grootte van hun animatorenploeg, éénmalig aansluiten aan een goedkoper kennismakingstarief.
 • We maken een onderscheid tussen particuliere en gemeentelijke organisatoren. De VDS vindt het belangrijk dat ook particuliere organisatoren kunnen deelnemen aan het aanbod en houdt hun bijdrage bewust lager.
 • Niet-speelpleinorganisatoren kunnen aansluiten als sympathisant. Dan betaal je €150. Je ontvangt van ons magazine Pit., 1 bordje 'lid van', onze digitale nieuwsbrief en je hebt exclusieve toegang tot alle digitale producten.   

Veel gestelde vragen

Ben ik een speelpleinorganisator of sympathisant?

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is in de eerste plaats koepel van alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. We willen onze ledenlijst dan ook zo zuiver mogelijk houden en maken een onderscheid tussen speelpleinorganisatoren en niet-speelpleinorganisatoren (= sympathisanten).

 • Het is niet omdat iemand zichzelf speelpleinorganisator noemt, dat de VDS dit ook vindt. Om dat te bepalen baseren we ons op de definitie speelpleinwerk. Die beantwoordt voor ons de vraag “Wat is speelpleinwerk en wat niet?”.

 • Sympathisanten sluiten aan bij de VDS omdat ze op die manier op de hoogte blijven en exclusieve toegang genieten tot alle digitale producten die ook voor hen als niet-speelpleinorganisator interessant kunnen zijn.  Sympathisanten zijn bv. gemeentebesturen die zelf geen speelpleinorganisator zijn, een individu die onze organisatie financieel wil steunen, een ander jeugdwerk- of vakantieinitiatief. 
Extra voordeel: terugbetaling speelplein door CM op basis van VDS-lidmaatschap

De Christelijke Mutualiteit betaalt €2,50 per dag per kind aan ouders terug uitsluitend van speelpleinorganisatoren die lid zijn van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (max. €100/jaar). Medewerkers van de CM baseren zich voor de terugbetaling op de ledenlijst die je op www.speelplein.net/lidworden vindt. 

Dit geldt niet voor organisaties die bij de VDS als sympathisant aansluiten, enkel voor erkende speelpleinorganisatoren!  

Ook andere mutualiteiten hebben formules waarbij het inschrijfgeld voor speelpleinwerk deels terugbetaald wordt aan ouders. 

Is de deadline om lid te worden (31 januari), écht de deadline?

Tegen 31 januari vragen we geïnteresseerden om het online formulier op www.speelplein.net/lidworden in te vullen. Daarmee geef je te kennen dat je lid wil worden. Door dit in bulk te verwerken help je ons de ledenadministratie zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Wij steken onze tijd liever in de ondersteuning van jullie speelplein ;).  

Je kan uiteraard het hele jaar door lid worden van onze organisatie of later dan 31 januari betalen. Weet wel dat alle voordelen (dus ook de 5% korting tijdens de groepsaankoop in het voorjaar door MateriaalMagazijn) pas toegekend worden wanneer we ook effectief de betaling hebben ontvangen.
We werken nooit met terugwerkende kracht. 

Wat wordt bedoeld met nieuwe leden?

We beschouwen een speelpleinorganisator als nieuw lid wanneer het de voorbije 5 jaar niet was aangesloten. Nieuwe leden kunnen, ongeacht de grootte van hun animatorenploeg, éénmalig aansluiten aan een goedkoper kennismakingstarief. 

Kan ik aansluiten voor 'minder animatoren' en dus minder betalen?

De ledenbijdrage is gebaseerd op het totaal aantal animatoren van een speelpleinorganisator. Je betaalt slechts één bijdrage als organisator, ook al heb je meerdere werkingen. Je sluit aan voor het volledig aantal animatoren over alle werkingen heen.

Het totaal aantal animatoren is voor de VDS een middel om organisatoren in te delen qua grootte. De grootte van de animatorenploeg bepaalt de grootte van de bijdrage. Hoe groter het totaal aantal animatoren, hoe groter de ledenbijdrage. We streven naar een eerlijk tarief. Op die manier betaalt een grote speelpleinorganisator meer dan een kleine, dat vinden we verklaarbaar.

Het is niet de bedoeling om voor 'minder animatoren' dan er in realiteit zijn aan te sluiten. De VDS kan (en wil) dit niet controleren, maar we rekenen op de eerlijkheid van onze partners om het systeem evenwichtig te houden.

Ik heb betaald, maar zie geen kortingscodes verschijnen.

Hou er rekening mee dat onze administratie tijd nodig heeft om de betalingen te verwerken en de digitale kortingscodes toe te voegen op het profiel van je speelpleinorganisator. Zodra dit is gebeurd, zullen je codes verschijnen.

De deadline om lid te worden ligt op 31 januari.
Om zo efficiënt mogelijk te werken, wachten we tot die datum om de kortingcodes in bulk aan het profiel van de speelpleinorganisatoren op onze website toe te voegen. Wil je tussen 1 en 31 januari toch al iets bestellen op www.materiaalmagazijn.be of bv. een vorming boeken, neem dan gewoon even contact (015 / 28 73 90) op. We bezorgen je meteen je kortingscode. Dat spreekt!    

De betaling is nog niet in orde, maar wens al graag in te schrijven of te bestellen.

Zolang de bijdrage van het lidmaatschap niet is overgeschreven, ontvang je geen kortingscodes.
Je kan op dit ogenblik nooit inschrijven of bestellen met korting! 
Tracht de betaling zo snel mogelijk in orde te brengen zodat je je codes alsnog kunt verzilveren.

Hou er rekening mee dat wij enkele dagen de tijd nodig hebben voor de verwerking van je betaling. Bij hoogdringendheid contacteer je ons secretariaat (015 / 28 73 90) om de betaling vroeger na te kijken en de codes sneller toe te kennen. 

Waar vind ik een overzicht van mijn (on)gebruikte kortingscodes?

Speelpleinverantwoordelijken kunnen op elk ogenblik het overzicht van (on)gebruikte codes bekijken

Ik geraak niet op mijn organisatieprofiel.

Speelpleinverantwoordelijken kunnen als beheerder op elk ogenblik alle gegevens gekoppeld aan hun organisatieprofiel bekijken en aanpassen.  

Waarom willen speelpleinorganisatoren lid zijn van de VDS?

In de 5-jaarlijkse speelpleinenquête (2015) stelden wij aan alle speelpleinorganisatoren de vraag waarom zij lid zijn van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS).

De antwoorden:

 

2015

Aantal organisatoren


De korting bij het MateriaalMagazijn

69,1%

96


Het magazine ‘Pit.’

36%

50


Korting op diensten en producten

32,4%

45


2 gratis adviezen per jaar

72,7%

101


Het is altijd zo geweest

40,3%

56

 

We ondersteunen een koepel die onze belangen verdedigt, opkomt voor de methodiek speelpleinwerk en meer en betere speelkansen in de samenleving.

54,7%

76

 

Ik heb een convenant met de VDS, moet ik dan toch nog het formulier invullen?

Ja, ook partners met wie we een overeenkomst sluiten waarin het lidmaatschap automatisch vervat zit moeten het formulier invullen. Het zorgt ervoor dat onze gegevens up to date blijven en we weten hoeveel cursusfolders, leden-bordjes... jullie willen ontvangen.Jouw bijdrage maakt een verschil!

Slechts 5% van onze totale inkomsten halen we uit lidgeld, nl. €92000. Toch maakt dit bedrag een wezenlijk verschil in ons streven om zo dicht mogelijk bij jouw werking te staan. We betalen hiermee het loon van bijna 2 lokaal ondersteuners die voltijds aan de slag gaan.


Het verschil tussen bv. een algemeen advies aan de telefoon of een advies ter plaatse, op maat, door iemand die je werking van dichtbij kent.


De folder 'lid worden 2018'


Bekijk de folder 'lid worden'.
Hernieuw je lidmaatschap 2019 - klik hier!


Word lid

Vul dit formulier om je lidmaatschap te bevestigen.


Nog vragen?


Neem contact op met je 
lokale speelpleinondersteuner. Voor vragen rond facturatie mail je naar of bel je Evelyn (015/28 73 90).