Lidmaatschap 2019

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw ondersteunt proactief alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Ons doel: meer én betere speelkansen in de vrije tijd van elk kind! 

Lokaal werken is onze sterkte. We organiseren opleiding voor jongeren en verantwoordelijken, regionale trefmomenten en vorming ter plaatse. We geven advies of stappen actief mee in een begeleiding, op maat van jouw werking. In diverse werkgroepen en adviesraden worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk. We gaan voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en projecten. We ontwikkelen kant-en-klare producten die zorgen dat jij kan bouwen aan nog straffer speelpleinwerk! Wat je krijgt als lid

Verbondenheid en slagkracht

Je bent deel van een groter geheel. In 2018 waren 289 speelpleinorganisatoren lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Samen vertegenwoordigen zij 414 van de 557 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Je geeft ons het mandaat en slagkracht om op te komen voor de belangen van het spelende kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm op bovenlokaal, Vlaams en Federaal, niveau. We zorgen ervoor dat jouw speelpleinstem au serieux genomen wordt. Met acties als Dag van de Animator en andere (pers)campagnes zetten we speelpleinwerk op een positieve manier in de kijker bij een groot publiek. 

 • Leden ontvangen na betaling een bordje “is lid van…” en digitale bestanden om het lidmaatschap op eigen drukwerk en website te communiceren. 

 

Extra ondersteuning

Extra informatie

 • Exclusieve toegang tot alle digitale producten voor jou en de rest van je speelpleinploeg via een persoonlijk profiel op onze website. (brochures, films, instrumenten…).
 • Volledig gebruik van www.speelplein.net/beterspelen. Het luik op onze website waar we alle producten, inhoud, wettelijke kantjes, het standpunt van de VDS, nuttige links en speelpleinvoorbeelden volgens onderwerp bundelen. Super handig!
 • Een aparte nieuwsbrief in je brievenbus en pagina op onze website voor particuliere werkingen met tips en nuttige informatie (bv. rond vzw-wetgeving...) vanaf januari 2019.
 • Jij en je schepen ontvangen 4x/jaar ons magazine Pit. rond een actueel speelpleinthema en 10x/jaar onze digitale nieuwsbrief. Ook je animatoren ontvangen beide als zij hun gegevens achterlaten op www.speelplein.net/pit.

Financiële voordelen

 • We sturen naar elke werking een standaard pakket met nieuwe cursusfolders voor animator, hoofdanimator en instructeur. Als lid krijg jij de kans om het aantal cursusfolders zelf te bepalen. (bv. gratis 500 stuks voor je lokale wervingscampagne)
 • De Christelijke Mutualiteit (CM) betaalt €2,5/dag van het inschrijfgeld terug aan ouders.
  CM baseert zich op onze ledenlijst voor de terugbetaling van speelpleinwerk
 • Daarnaast krijg jij en je animatoren automatisch 20% korting op vorming en advies ter plaatse, een audit, een procesbegeleiding en bij deelname aan trefweekends, trefdagen en studiedagen.


Jaarlijkse bijdrage

We maken een onderscheid tussen particuliere en gemeentelijke organisatoren. De VDS vindt het belangrijk dat ook particuliere organisatoren kunnen deelnemen aan het aanbod en houdt hun bijdrage bewust lager.
De jaarlijkse bijdrage blijft hetzelfde als vorige jaren.

Een organisator draagt de eindverantwoordelijkheid over de volledige speelpleinwerking.
    Sinds juni heeft de VDS een definitie speelpleinwerk die de vraag beantwoordt: “Wat is speelpleinwerk en wat niet?”. 
 
 • Je betaalt slechts één bijdrage als organisator, ook al heb je meerdere werkingen. Je sluit aan voor het volledig aantal animatoren over alle werkingen heen.
 • Nieuwe leden kunnen, ongeacht de grootte van hun animatorenploeg, éénmalig aansluiten aan een goedkoper kennismakingstarief.
 • Kortingen worden toegekend zodra de VDS de betaling van het lidgeld ontvangen heeft. Ongebruikte kortingscodes vervallen op 31 december en zijn niet overdraagbaar.


We houden rekening met je opmerkingen

We vroegen speelpleinverantwoordelijken recent naar hun mening over ons systeem rond lidmaatschap. Op basis van deze bevraging passen we een aantal zaken aan richting 2019 en bekijken we enkele opties voor de toekomst.

Wat verandert er tegenover 2018?
 • We werken vanaf 2019 niet langer met kortingscodes (met uitzondering van het MateriaalMagazijn). Wiens speelplein lid is en gebruikt maakt van onze diensten, krijgt automatisch 20% korting op de factuur. Je hoeft animatoren daartoe ook niet langer via groepsinschrijving in te schrijven om je korting te krijgen. Het blijft echter mogelijk om al je animatoren in bulk in te schrijven als speelpleinverantwoordelijke. Een handleiding bij veelgestelde vragen onderaan bij www.speelplein.net/lidworden maakt het duidelijker waar speelpleinverantwoordelijken hun kortingscode van het MateriaalMagazijn kunnen vinden. 
 • We onderzoeken nieuwe voordelen die een meerwaarde kunnen zijn voor je speelplein (bv. korting bij uitstappen, groepsaankoop voor truien...).
 • We benoemen voordelen op maat van particuliere speelpleinen.
 • Het hernieuwen van je lidmaatschap kan een maand eerder. Makkelijker voor je administratie, een factuur op het huidige jaar is mogelijk, etc.
 • Gedaan met dubbel werk: vanaf 2019 zal je je lidmaatschap kunnen verlengen via je organisatieprofiel op onze website. Je organisatiegegevens worden zo automatisch bijgewerkt.


Veel gestelde vragen

Waar vind ik mijn kortingscodes voor het MateriaalMagazijn?

Speelpleinverantwoordelijken kunnen op elk ogenblik hun (on)gebruikte kortingscode bekijken

Ben ik een speelpleinorganisator of sympathisant?

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is in de eerste plaats koepel van alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. We willen onze ledenlijst dan ook zo zuiver mogelijk houden en maken een onderscheid tussen speelpleinorganisatoren en niet-speelpleinorganisatoren (= sympathisanten).

 • Het is niet omdat iemand zichzelf speelpleinorganisator noemt, dat de VDS dit ook vindt. Om dat te bepalen baseren we ons op de definitie speelpleinwerk. Die beantwoordt voor ons de vraag “Wat is speelpleinwerk en wat niet?”.

 • Sympathisanten sluiten aan bij de VDS omdat ze op die manier op de hoogte blijven en exclusieve toegang genieten tot alle digitale producten die ook voor hen als niet-speelpleinorganisator interessant kunnen zijn.  Sympathisanten zijn bv. gemeentebesturen die zelf geen speelpleinorganisator zijn, een individu die onze organisatie financieel wil steunen, een ander jeugdwerk- of vakantieinitiatief. 
Extra voordeel: terugbetaling speelplein door CM op basis van VDS-lidmaatschap

De Christelijke Mutualiteit betaalt €2,50 per dag per kind aan ouders terug uitsluitend van speelpleinorganisatoren die lid zijn van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (max. €100/jaar). Medewerkers van de CM baseren zich voor de terugbetaling op de ledenlijst die je op www.speelplein.net/lidworden vindt. 

Dit geldt niet voor organisaties die bij de VDS als sympathisant aansluiten, enkel voor erkende speelpleinorganisatoren!  

Ook andere mutualiteiten hebben formules waarbij het inschrijfgeld voor speelpleinwerk deels terugbetaald wordt aan ouders. 

Is de deadline om lid te worden (31 december), écht de deadline?

Tegen 31 december vragen we geïnteresseerden om het online formulier op www.speelplein.net/lidworden in te vullen. Daarmee geef je te kennen dat je lid wil worden/te blijven. Je hebt tot 30 januari tijd om ook effectief te betalen. Door dit in bulk te verwerken help je ons de ledenadministratie zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Wij steken onze tijd liever in de ondersteuning van jullie speelplein ;).  

Je kan uiteraard het hele jaar door lid worden van onze organisatie of later dan 31 januari betalen. Weet wel dat alle voordelen (dus ook de 5% korting tijdens de groepsaankoop in het voorjaar door MateriaalMagazijn) pas toegekend worden wanneer we ook effectief de betaling hebben ontvangen.
We werken nooit met terugwerkende kracht. 

Wat wordt bedoeld met nieuwe leden?

We beschouwen een speelpleinorganisator als nieuw lid wanneer het de voorbije 5 jaar niet was aangesloten. Nieuwe leden kunnen, ongeacht de grootte van hun animatorenploeg, éénmalig aansluiten aan een goedkoper kennismakingstarief. 

Kan ik aansluiten voor 'minder animatoren' en dus minder betalen?

De ledenbijdrage is gebaseerd op het totaal aantal animatoren van een speelpleinorganisator. Je betaalt slechts één bijdrage als organisator, ook al heb je meerdere werkingen. Je sluit aan voor het volledig aantal animatoren over alle werkingen heen.

Het totaal aantal animatoren is voor de VDS een middel om organisatoren in te delen qua grootte. De grootte van de animatorenploeg bepaalt de grootte van de bijdrage. Hoe groter het totaal aantal animatoren, hoe groter de ledenbijdrage. We streven naar een eerlijk tarief. Op die manier betaalt een grote speelpleinorganisator meer dan een kleine, dat vinden we verklaarbaar.

Het is niet de bedoeling om voor 'minder animatoren' dan er in realiteit zijn aan te sluiten. De VDS kan (en wil) dit niet controleren, maar we rekenen op de eerlijkheid van onze partners om het systeem evenwichtig te houden.

Ik heb betaald, maar zie mijn kortingscodes voor MateriaalMagazijn niet verschijnen

Hou er rekening mee dat onze administratie tijd nodig heeft om de betalingen te verwerken en de jouw kortingscode toe te voegen op het profiel van je speelpleinorganisator. 

De deadline om je bijdrage te betalen ligt op 30 januari.
Om zo efficiënt mogelijk te werken, wachten we tot die datum om de kortingcodes in bulk aan het profiel van de speelpleinorganisatoren op onze website toe te voegen. Wil je tussen 1 en 30 januari toch al iets bestellen op www.materiaalmagazijn.be neem dan gewoon even contact (015 / 28 73 90) op. We bezorgen je meteen je kortingscode. Dat spreekt!    

De betaling is nog niet in orde, maar wens al graag in te schrijven of te bestellen.

Zolang de bijdrage van het lidmaatschap niet is overgeschreven, ontvang je geen kortingscodes.
Je kan op dit ogenblik nooit inschrijven of bestellen met korting! 
Tracht de betaling zo snel mogelijk in orde te brengen zodat je je codes alsnog kunt verzilveren.

Hou er rekening mee dat wij enkele dagen de tijd nodig hebben voor de verwerking van je betaling. Bij hoogdringendheid contacteer je ons secretariaat (015 / 28 73 90) om de betaling vroeger na te kijken en de codes sneller toe te kennen. 

Ik geraak niet op mijn organisatieprofiel.

Speelpleinverantwoordelijken kunnen als beheerder op elk ogenblik alle gegevens gekoppeld aan hun organisatieprofiel bekijken en aanpassen.  

Waarom willen speelpleinorganisatoren lid zijn van de VDS?

In de 5-jaarlijkse speelpleinenquête (2015) stelden wij aan alle speelpleinorganisatoren de vraag waarom zij lid zijn van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS).

De antwoorden:

 

2015

Aantal organisatoren


De korting bij het MateriaalMagazijn

69,1%

96


Het magazine ‘Pit.’

36%

50


Korting op diensten en producten

32,4%

45


2 gratis adviezen per jaar

72,7%

101


Het is altijd zo geweest

40,3%

56

 

We ondersteunen een koepel die onze belangen verdedigt, opkomt voor de methodiek speelpleinwerk en meer en betere speelkansen in de samenleving.

54,7%

76

 

Ik heb een convenant met de VDS, moet ik dan toch nog het formulier invullen?

Ja, ook partners met wie we een overeenkomst sluiten waarin het lidmaatschap automatisch vervat zit moeten het formulier invullen. Het zorgt ervoor dat onze gegevens up to date blijven en we weten hoeveel cursusfolders, leden-bordjes... jullie willen ontvangen.


296 x Bedankt!


296 speelpleinorganisatoren zijn in 2019 lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS).
Samen vertegenwoordigen zij 435 van de 557 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. 
In 25 gemeenten is geen speelpleinwerking.
Bekijk het volledige ledenoverzicht.


Lid worden als niet-speelplein

Overtuigd dat ons aanbod ook voor jou als niet-speelplein interessant en nuttig kan zijn? Niet-speelpleinorganisatoren kunnen aansluiten als sympathisant.

Dan betaal je €150. Je ontvangt van ons magazine Pit., 1 bordje 'lid van', onze digitale nieuwsbrief en je hebt exclusieve toegang tot alle digitale producten.  


Jouw bijdrage maakt een verschil!

Slechts 5% van onze totale inkomsten halen we uit lidgeld, nl. €92000. Toch maakt dit bedrag een wezenlijk verschil in ons streven om zo dicht mogelijk bij jouw werking te staan. We betalen hiermee het loon van bijna 2 lokaal ondersteuners die voltijds aan de slag gaan.


Het verschil tussen bv. een algemeen advies aan de telefoon of een advies ter plaatse, op maat, door iemand die je werking van dichtbij kent.In de pijplijn

Deze projecten komen eraan in 2019: een DNA-brochure over omgaan met storend gedrag, een dossier over 'spelen met loose parts', een proefproject ism Formaat over tieners, adviezen over de nieuwe vzw-wetgeving, een infomoment over het nieuwe decreet buitenschoolse opvangactiviteiten, intervisie voor ervaren speelplein-verantwoordelijken… 

Je leest er hier meer over.


De folder 'lid worden 2019'Nog vragen?

Neem contact op met je lokale speelpleinondersteuner. Voor vragen rond facturatie mail je naar of bel je Evelyn (015/28 73 90).