UPDATE: Uitbraak coronavirus COVID-19

Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 28/05/2020 om 09u50.


groen licht voor speelpleinzomer (22/05)

Perspectief voor 185.000 kinderen en 23.000 animatoren

Achter de schermen werkten we met alle organisaties in het jeugdwerk, overheden en wetenschappelijke experts nauw samen aan een veilig, verantwoord kader rond zomeractiviteiten met kinderen en jongeren, inclusief speelpleinwerk. Op 22/05 werd duidelijk dat het federale Overlegcomité groen licht geeft aan een jeugdwerkzomer onder de specifieke voorwaarden.

Alle maatregelen en aanbevelingen staan in draaiboeken voor verschillende types jeugdaanbod. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) was voortrekker bij het schrijven van het draaiboek 'dagaanbod met wisselende samenstelling', waaronder speelpleinwerking valt. Het échte werk kan nu beginnen. Het implementeren van de maatregelen en aanbevelingen. We helpen een handje en vatten alles bondig samen op www.speelplein.net/zomer. Tijdens de zomervakantie blijven we voortdurend deze pagina updaten.   

We staan voor je klaar!

Wat vooraf ging...

In de schoot van de Ambrassade (het verzamelde jeugdwerk zeg maar) komen 3 taskforces bijeen. De VDS zetelt in 2 daarvan, zomer en financiën, de 3de, kinderen en jongeren in maatschapelijk kwetsbare situaties volgen we op via verslag. 

Doel is om als jeugdsector de krachten te bundelen en met betrekking tot corona gedragen standpunten en advies mee te geven bij beleidskeuzes -en maatregelen die de Nationale veiligheidsraad, de taskforce exitstrategie en de Vlaamse Regering nemen. We worden ondertussen (h)erkend als expertengroep en de te betrekken actor mbt beslissingen over jeugdactiviteiten, jeugdkampen, jeugdvakanties, jeugdverblijven, jeugdaanbod van lokale besturen.  

Graag een speelpleinzomer, maar er zijn grenzen 

We geloven in het feit dat speelpleinwerk een belangrijke plek kan zijn om het sociale, fysieke en psychologisch welzijn van kinderen en jongeren die al een tijdje thuis zitten aan te wakkeren. We streven dan ook naar een zo goed mogelijke, 'coronavriendelijke' speelpleinzomer met optimale speelkansen voor kinderen en jongeren om ‘hun ding’ te doen. Lokaal op maat en met oog voor de eigenheid van elk initiatief. 

De VDS zal lokale speelpleinwerkingen adviseren om open te gaan... 

 • ...als het veilig kan voor iedereen op het speelplein. 
  De gezondheid van iedereen staat voorop, zonder twijfel.
 • ...als er tijdig door de Veiligheidsraad wordt beslist waardoor er voldoende tijd is om voor te bereiden. (ten laatste in de 2de helft van mei)
 • ...wanneer maatregelen in onze ogen voor de meeste speelpleinwerkingen haalbaar zijn (bv. spelen met 1,5m afstand is onmogelijk). Speelpleinwerk moet speelpleinwerk kunnen blijven

Indien de speelpleinzomer zou worden afgeblazen, dan dragen we uiteraard graag bij aan een alternatief initiatief om het opvangprobleem op een zo speels mogelijke manier mee in te vullen. Dat gebeurt dan niet onder de noemer ‘speelpleinwerk’ omdat we de eigenheid ervan ook voor de toekomst willen bewaken. 

Campagne Corona en het jeugdwerk 

Aan de hand van een 10-tal uitspraken brengen we de kracht, diversiteit, uitdagingen, bezorgdheden van en voor het jeugdwerk in coronatijd naar buiten brengen. Bedoeling is dat we op die manier vanuit het volledige jeugdwerk in eenzelfde stijl, verschillende boodschappen brengen en de kracht van ons geheel tonen. Je zag ze ongetwijfeld al passeren op sociale media, ook zopas op sociale mediakanalen van de VDS.

Een dossier met aanbevelingen 

Er wordt gewerkt aan één ‘generiek’ protocol met maatregelen (= verplicht) en aanbevelingen (≠ verplicht) voor alle jeugdinitiatieven. Daarnaast komen er een verschillende draaiboeken voor verschillende types jeugdwerkactiviteiten, o.a. eentje specifiek voor dagaanbod/speelpleinwerk (dagelijks wisselende groepen) met bijkomende aanbevelingen en scenario's. De VDS is voortrekker bij het schrijven van dat draaiboek. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.

Het protocol en de draaiboeken worden als advies gebruikt voor de Nationale Veiligheidsraad, Expertengroep Exitstrategie, Vlaamse regering en Minister van Jeugd. We zoeken daarbij afstemming met andere sectoren, bv. kinderopvang.   

 • Waar ligt jouw speelplein van wakker?
  Om dat dossier te onderbouwen verzamelt de VDS alle speelpleinbezorgdheden die bij ons toekomen en die we oppikken in 5 categorieën: animatoren, infrastructuur, financiën, praktische organisatie en kwetsbare kinderen en jongeren. Het helpt ons enorm om een strategie en aanbevelingen voor een 'coronavriendelijke' speelpleinzomer met maatregelen uit te denken.

 • Wat is de financiële impact op jouw speelplein
  De VDS tracht in kaart te brengen wat de financiële impact is van corona op jouw speelplein. We nemen deze cijfers mee om aan te kaarten bij de overheid. Concreet willen we inschatten hoe groot het verlies is tot nu toe en hoe je het inschat voor de periode mei/juni en de zomervakantie.

Een Een dossier met aanbevelingen 

 • Op www.bataljong.be slaan VDS, de Ambrassade, VVSG en Bataljong de handen in elkaar om concrete tips en aanbevelingen te voorzien voor lokale besturen m.b.t. hoe ze kinderen, jongeren en hun organisatie kunnen ondersteunen. Dit gaat enerzijds over de zomervakantie, maar evengoed over financiële ondersteuning of hoe ze jongeren in specifieke situaties verder kunnen ondersteunen. Bedoeling is dat deze plek blijft ‘groeien’ met tips/aanbevelingen naargelang er meer duidelijkheid komt over de maatregelen en de gevolgen voor het lokale jeugdwerk en kinderen en jongeren. Vanaf volgende week (27 april) wordt een apart webluik voor lokale besturen gelanceerd. 
 • Op deze eigen webpagina blijft de VDS ook alle aanbevelingen bundelen die specifiek bruikbaar zijn voor speelpleinwerk. We vertalen ze op maat van speelpleinwerk.


Liever een late 'ja', dan een vroege 'nee'.

Op 2 april reeds riepen we ouders, lokale besturen en speelpleinorganisatoren op om af te wachten: 'Beslis nog niets over de zomer: Een jeugdkamp is geen muziekfestival.' De redenen daarvoor lees je hieronder. Maar het verschil tussen “wacht nog even” & “wacht nog tot..." merken we is voor velen onder jullie moeilijk. De vraag naar duidelijkheid is groot. 

"De VDS vindt het goed dat de veiligheidsraad op dit moment nog geen beslissing heeft gemaakt over het verloop van de jeugdwerkzomer. Dat was ook onze uitdrukkelijke vraag samen met een heleboel andere jeugdwerkpartners. We vrezen ervoor, net zoals we vandaag bij de zomerfestivals zien, dat wanneer we de veiligheidsraad vragen om een beslissing te maken over het al dan niet doorgaan van de jeugdwerkzomer het besluit op dit moment vanuit veiligheidsoverweging negatief zou zijn. We willen zoals gezegd de speelpleinzomer - waar iedereen zo naartoe leeft - zoveel mogelijk 'redden'. 

Daarom zijn we bereid om nog iets langer te wachten en pleitte de VDS op de taskforce zomer voor een concrete datum waarop een definitieve beslissing over de jeugdwerkzomer zou vallen. Zo weten speelpleinorganisatoren wanneer ze een beslissing vanuit de regering mogen verwachten. We zoeken balans tussen 'tijd winnen' (om te kijken hoe de epidemie evolueert en niet te vroeg de droom van veel kinderen en jongeren te doorprikken), en 'duidelijkheid scheppen' (zodat er ook voor organisatoren, lokale besturen, ouders... nog mogelijkheden zijn om te schakelen naar een plan B). Er werd op de taskforce zomer geen consensus gevonden qua datum. Zo is er een groot verschil tussen aanbieders van 'vakantiekampen' die nu al een beslissing willen en jeugdbewegingen die tot het allerlaatste moment willen wachten. De vraag naar een concrete beslissingsdatum werd dan ook niet vanuit de taskforce zomer aan de veiligheidsraad overgemaakt. Doel blijft voor de VDS om vanuit de sector één of eventueel een lijstje van meerdere data toespitst op verschillende jeugdwerkinitiatieven bij de veiligheidsraad naar voor te schuiven."  

Ons standpunt (16/04)

Vanuit de VDS zijn we ervan overtuigd dat minstens een maand voor de zomer een besluit vanuit de regering zou moeten volgen, willen speelpleinorganisatoren zich voldoende kunnen voorbereiden. Al dan niet over heel de zomer of een stuk van de zomervakantie. In de taskforce zomer zal de VDS dan ook pleiten om ten laatste op 20/05 duidelijkheid te bieden over de speelpleinzomer. Komt die duidelijkheid er niet, dan bekijkt de VDS nog welk advies het zelf geeft aan de speelpleinen.  


Gedragen door lokale besturen en de minister (22/04)

Uit een bevraging van Bataljong bij alle lokale besturen blijkt dat ook zij vragen naar een eerste beslissing rond de 20ste mei. De minister begrijpt de vraag van de sector en de lokale besturen erg goed en is een sterke medestander en voortrekker in het schrijven van een goed scenario voor de zomer. Hoop doet leven. Dat verkondigde hij op 22 april in het Vlaams Parlement. Liever een late ‘ja’ dan een vroege ‘neen’... 🙏 

#helemaalspeelplein

In afwachting van een concreet besluit en meer duidelijkheid, roepen we alle lokale speelpleinwerkingen op om verder in te zetten op de voorbereiding van speelpleinwerk zoals gepland. Al is het maar om animatoren perspectief te bieden, samen te brengen... We geloven in de wendbaarbeid en veerkracht van alle lokale speelpleinwerkingen om programma's creatief aan te passen, de veiligheid en gezondheid van iedereen indachtig. We maakten een specifieke pagina: www.speelplein.net/voorstel 


We zijn erin geslaagd om 275 extra cursusplaatsen te creëren tijdens de zomervakantie en in het nieuwe cursusseizoen 2020-2021

IMPACT OP ONZE EIGEN DIENSTVERLENING (26/05)

Digitale ondersteuning:

 • De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk blijft bereikbaar voor vragen.
  Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt/mailt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner.
 • Het is mogelijk om voor en tijdens de zomeeen digitale vorming voor je speelpleinanimatoren aan te vragen.
 • Specifiek rond de implementatie van de corono-maatregelen organiseert elk VDS-regio op 27/05 of 29/05 een digitaal vragenuurtje. Heb je dit gemist, dan kan je opname herbekijken op www.speelplein.net/zomer. Daar vindt je ook alle info met betrekking tot de maatregelen en aanbevelingen.
 • (Binnenkort) Specifiek voor jongeren die normaal cursus zouden volgen, maar dat nu omwille van corona helaas hebben moeten missen, bieden we via ons YouTube-kanaal korte inhoudelijke video's aan.      


Ondersteuning ter plaatse: 

 • Vanaf 1 juni kan jouw organisatie opnieuw een advies ter plaatse aanvragen. Dit onder de geldende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad: onze lokaal ondersteuner houdt 1,5m afstand (of draagt een mondmasker indien niet mogelijk). Indien jouw organisatie striktere maatregelen hanteert, zal de lokaal ondersteuner deze ook opvolgen.

 • Vanaf zaterdag 20 juni kan je ook opnieuw vorming ter plaatse aanvragen voor jouw organisatie: van 20-30/06 voor max 20 animatoren, vanaf 1 juli voor animatoren uit 1 bubbel of meerdere bubbels tegelijk (max 3). Ook hier zullen we alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen. (Lees verder op deze pagina)  


Trefmomenten

 • Een trefmoment waarbij de afstand tussen bubbels van verschillende speelpleinen gegarandeerd is, kan uitzonderlijk doorgaan (max 3 bubbels). Verder schrapt de VDS alle reguliere, externe trefmomenten tot 31/08.
 • Het speelpleincongres dat zou plaatsvinden op 12/05, wordt verplaatst naar 29/09. Voor regionale trefmomenten neem je een kijkje op www.speelplein.net/kalender

 

Procesbegeleiding en audit 

 • Vanaf 01/06 kunnen de procesbegeleiders opnieuw een fysiek contact uitvoeren ifv de procesbegeleiding. Dit onder de geldende maatregelen (1,5 meter afstand houden, indien niet mogelijk: mondmasker) of strenger indien de lokale organisatie dat vraagt. Voornamelijk worden de procesbegeleiding gericht naar advisering. Indien er vorming wordt gegeven binnen de begeleiding, dan gelden de richtlijnen zoals omschreven bij ‘Vorming ter plaatse’.
 • We bekijken samen met elk speelplein dat een audit aanvroeg of het wenselijk is de audit tijdens de zomer toch te laten doorgaan. Zo ja, dan zal de auditor afstand houden (eventueel een mondmasker dragen) en zich zeker niet mengen in de bubbels. Indien het speelplein kiest om de audit niet dit jaar te laten doorgaan, worden er afspraken gemaakt omtrent begroting en budgetten. Er wordt afgesproken of de audit reeds wordt gefactureerd in 2020 of wordt overgeheveld naar 2021. Eventuele nieuwe contracten en facturen worden opgemaakt.


Cursussen en verdiepingsweekend

 • het verdiepingsweekend 'boefjes en bengels' dat in mei zou plaatsvinden, wordt verplaatst naar 9 tot 11 oktober 2020.
  De info voor het verdiepingsweekend inclusie dit najaar volgt nog. 
 • Zomercursussen gaan door, weliswaar volgens de geldende maatregelen: bubbels van maximaal 50 personen (cursisten, instructoren en kookploeg). We bekijken momenteel hoe we cursussen met groepen groter dan 50 kunnen ontdubbelen. In het slechtste geval, wanneer de locatie dat niet toelaat, zullen we bepaalde cursisten moeten teleurstellen. We hanteren het principe: wie laatst inschreef, valt af. We brengen cursisten én hun ouders hiervan persoonlijk op de hoogte. 

  We zijn erin geslaagd om 275 EXTRA cursusplaatsen te creëren tijdens de zomervakantie en in het nieuwe cursusseizoen 2020-2021. Op die manier kan een groot deel van de 15/16-jarigen toch op cursus en proberen we in te halen, wat in te halen valt. 

Geen inspiratiebezoeken, wel (speelplein)bezoeken

Inspiratiebezoeken, waarbij we met een auto vol langsheen een aantal speelpleinwerkingen passeren als voorbeeld voor een andere werking... doen we deze zomer niet. Zelf gaan we wel op (speelplein)bezoek. Want corona of niet, we blijven nieuwsgierig naar jullie verhalen en vragen, zeker nu. De fijne babbels en interessante gesprekken inspireren en helpen ons om het aanbod en de dienstverlening van de VDS bij te sturen en af te stemmen op datgene waar speelpleinwerk nood aan heeft. We houden rekening met volgende zaken:

 • We komen niet ongevraagd langs. We nemen op voorhand contact op met ieder individueel speelplein en luisteren of het voor jullie oké is om ons als bezoek te ontvangen. We respecteren hier uiteraard elke beslissing. We weten dat de maatregel is om contact met externen - zeker wat betreft de bubbels - zoveel mogelijk te vermijden. 
 • Daarbij houden we steeds afstand (min. 1,5m).
 • Slechts 1 iemand komt op bezoek.
 • We houden ons aan alle hygiënemaatregelen (handen wassen voor en na een contact met een speelplein).
 • We mengen ons in geen geval in bubbels. 
 • Indien je als speelplein nog extra verwachtingen hebt, houden we daar rekening mee. 

Alles wat betreft onze dienstverlening is onderhevig aan nieuwe en/of vernieuwde maatregelen vanwege de overheid en bijgevolg onder voorbehoud van nieuwe evoluties.   Hoe blijf ik op de hoogte v/d maatregelen?

De algemene richtlijnen vanwege de overheid

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was vaak je handen met water en zeep.
 3. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 4. Beperk je fysieke sociale contacten.
 5. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Je vindt alle actuele informatie over het nieuwe coronavirus Covid-19 op www.info-coronavirus.be. Heb je een vraag over het coronavirus en twijfel je over het antwoord? Dan kan je bellen naar het gratis infonummer 0800 14 689.


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

In de zomervakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
0476 20 17 31 (in augustus) voor ondersteuning bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein.

Voor specifieke vragen over omgaan met kwetsbare jongeren, kinderen met een beperking in tijden van corona, communicatie met kwetsbare gezinnen...

02 553 41 58 Voorbereiden in coronatijd

(Digitaal) contact met de speelpleinploeg onderhouden in coronatijd. Niet altijd evident. Via deze webpagina helpen we een handje. 

De VDS maakte ook een webpagina met tips over hoe goe te spelen in coronatijden en kant-en-klare-coronaproof spelletjes.


Speeltuintjes, skateparken en sportveldjes terug open onder toezicht!

Vanaf woensdag 27 mei kunnen buurtspeeltuinen heropend worden voor kinderen tem 12j (volwassenen moeten afstand houden). Grotere speeltuinen in parken kunnen onder toezicht van de lokale autoriteiten worden geopend onder dezelfde voorwaarden als sportactiviteiten (max 20 kinderen tegelijk).

Kinderen & jongeren, ook zij die niet in een sportclub zitten, konden al eerder terecht op skateparken en sportveldjes, max 20 jongeren, op afstand en onder toezicht van een volwassene. Meer lezen ...

 

Doorstart jeugdwelzijns-organisaties vanaf 18 mei

Vanaf 18 mei kunnen jeugdwerkorganisaties die werken met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties opnieuw aan de slag, ook in groepsverband. Alle details en richtlijnen zijn te raadplegen via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media


4,5 miljoen euro uit om kwetsbare kinderen en jongeren


De Vlaamse Regering trekt 4,5 miljoen euro uit om kwetsbare kinderen en jongeren beter te ondersteunen en te begeleiden tijdens en na de Coronacrisis. Het actieplan kwam tot stand samen met experten, de jeugdsector en jeugdwelzijnssector.

Lees hier het volledige plan


Tijdelijke versoepeling van beleids-vergaderingen voor VZW’s

Er geldt een tijdelijke versoepeling van VZW’s voor Algemene Vergaderingen en bestuursvergaderingen.  


vrijwilligerswerk tijdens technische werkloosheid


Het mag, het moet alleen (net zoals bij een gewone werkloosheid) gemeld worden. Je vindt alle info hier


Solidariteitsvraag nu ook fiscaal ondersteund

Wie het inschrijfgeld van jeugdactiviteiten voor de paasvakantie (bv ampen of andere opvanginitiatieven) niet terugvraagt zal nog steeds kunnen rekenen op een belastingvermindering, dat maken De Croo en Dalle op 26/03 bekend.

Omdat veel jeugdorganisaties in financiële problemen zouden komen door de afgelasting van de activiteiten riep minister Dalle, samen met de jeugdorganisaties, ouders op om zoveel mogelijk solidariteit te tonen en inschrijfgeld, indien mogelijk, niet terug te vragen. Deze vorm van solidariteit wordt nu ook fiscaal ondersteund.
Meer lezen ...


Hoe nuttig vind je deze pagina?
Waarmee kunnen we deze pagina aanvullen?
Laat het ons weten.