Uitbraak coronavirus COVID-19

Speelpleinwerk kan op ons rekenen! 
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk volgt alle ontwikkelingen op die mogelijks een impact hebben op jouw speelpleinwerking(en). Belangrijke updates communiceren we in gerichte mails naar alle speelpleinverantwoordelijken. We passen onze eigen dienstverlening aan zodat je ondanks corona toch niets hoeft te missen en volop werk kan maken van straf speelpleinwerk! 


SPEELPLEINWERKING IN de zomer van 2021


Op www.speelplein.net/zomer2021 maken wij voor jou de vertaling van alle maatregelen en aanbevelingen op speelpleinmaat voor de zomervakantie 2021. 

Specifiek rond de noodprocedure: 
www.speelplein.net/noodprocedure2021 


Speelpleinwerking in het werkjaar 2020-2021


Op www.speelplein.net/werkjaar vind je of speelpleinwerk kan doorgaan en onder welke voorwaarden. We bundelen steeds alle actuele updates op speelpleinmaat zodat jij goed op de hoogte bent. 


Impact op onze eigen VDS-dienstverlening


Het coronavirus en de bijkomende maatregelen hebben ook een grote impact op onze eigen dienstverlening en interne werking als vrijwilligersorganisatie. Op www.speelplein.net/dienstverlening verzamelen we alle besluiten, aanpassingen en wijzigingen. Deelnemers wordt steeds persoonlijk op de hoogte gebracht.